بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما كه گذشت ؛ ولي به ديگري موقتي بودنت را گوشزد كن تا از همان اول فكري به حال جاي خاليت بكند .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توباراني ومن باران پرستم، تودريايي ومن امواج تو هستم،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند که از آینه بی رنگ تر است...از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است/بشکن دل بی نوای ما را ای عشق...این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همون اندازه که ماهى دوست نداره برسه به خشکى دوست دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زيباست غريبه اي آشنايت شود كه از قبل روياي با او بودن را در سر مي پروراندي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن روز كه مهرت بر دل باراني من افتاد،باور كن تورا تمام وجودم قرار داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس از رفتنت بند نمي آيد باران چشمانم،گمانم اين است خيانت اشكم به چشمانم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ها رو شستم/ جور ديكر هم ديدم/تو هماني كه بايد دوست داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشد فرقي نميكند تو دل ببري يا من دل ببازم.اگر حكم،حكم دل نباشد دير يا زود يكنفر خواهد بريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت كردي اونيكه دوستش نداري اصرار پشت اصرار! اما اونيكه دوستش داري انگار نه انگار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنین ، با تو قند پهلو می شود تلخی آغوشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كه نباشم،دنيايك من كم دارد... اماتونباشى... من يك دنيا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دستانم آنقدر بزرگ بود که می توانستم چرخ و فلک دنیا را به کام تو بچرخانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاست از سقف لحظه هایم یاد تو می چکد ، اگر باران بند بیاید از این خانه می روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دنیا یک صبح سرد یک چای داغ و یک صبح بخیر تو برایم کافی ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا مهم نيست كجاست بى تو همه جا دور دست است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما كه گذشت ؛ ولي به ديگري موقتي بودنت را گوشزد كن تا از همان اول فكري به حال جاي خاليت بكند .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توباراني ومن باران پرستم، تودريايي ومن امواج تو هستم،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند که از آینه بی رنگ تر است...از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است/بشکن دل بی نوای ما را ای عشق...این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همون اندازه که ماهى دوست نداره برسه به خشکى دوست دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زيباست غريبه اي آشنايت شود كه از قبل روياي با او بودن را در سر مي پروراندي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن روز كه مهرت بر دل باراني من افتاد،باور كن تورا تمام وجودم قرار داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس از رفتنت بند نمي آيد باران چشمانم،گمانم اين است خيانت اشكم به چشمانم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ها رو شستم/ جور ديكر هم ديدم/تو هماني كه بايد دوست داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشد فرقي نميكند تو دل ببري يا من دل ببازم.اگر حكم،حكم دل نباشد دير يا زود يكنفر خواهد بريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت كردي اونيكه دوستش نداري اصرار پشت اصرار! اما اونيكه دوستش داري انگار نه انگار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنین ، با تو قند پهلو می شود تلخی آغوشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كه نباشم،دنيايك من كم دارد... اماتونباشى... من يك دنيا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دستانم آنقدر بزرگ بود که می توانستم چرخ و فلک دنیا را به کام تو بچرخانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاست از سقف لحظه هایم یاد تو می چکد ، اگر باران بند بیاید از این خانه می روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دنیا یک صبح سرد یک چای داغ و یک صبح بخیر تو برایم کافی ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا مهم نيست كجاست بى تو همه جا دور دست است