بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عميق تر مي بينم بودنهايت را … دلم تنگ است بيا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي گويند، دلتنگ نباشم! خداي من... انگار به آب مي گويند خيس نباش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سياهي زير چشم هايم را دوست دارم جاي پاي رفتن "تو"ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود نويس محبتم را از سياهى شب پر ميكنم و بر سپيدى صبح مينويسم بيادتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد / ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد / چون به زیبایی تو حسرت ، عالم خوردند / برق چشمان تو روح از تنشان خواهد برد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دیدن تو چشم میکند گدایی / به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که عاشق شد جفا بسیار می باید کشید - بهر یک گل منت از صد خار می باید کشید / من به مرگم راضیم اما نمی آید اجل - بخت بد بین، از اجل هم ناز می باید کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظربازی ما بیخبران حیرانند / من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند عاقلان نقطه ی پرگار وجودند ولی / عشق داند که در این دایره سرگردانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي مي شود كه برگ برنده ات دل مي شود .... اما تو ديگر حاكم نيستي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یاد تو این ستاره ها رنگی بود / این دفتر خاطرات من سنگی بود از درس کلاس عاشقی سهمم باز / یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگری جز تو مرا این همه آزار نکرد / آنچه کردی تو به من هیچ ستم کار نکرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز تلخی سکوتت من چه بگویم / همان بهتر که از غم ها نگویم تو کاری کرده ای با بی وفایی / دگر از عشق خود با کَس نگویم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترکت میکنم تاهر3راحت شویم: من ازقیدتو اوازقیدمن وتوازقیدخیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بايد باز باشه عشقو بخود نشون بده،اما ديگه قصه شده اين حرفا براي همه... تنگ دلم حرف آخرمه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستيم گرجه درس عشق بي آموزگار آموختيم سوختيم تا درس رفاقت آموختيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت همين چراغ قرمز اعتراف كردم كه دوستت دارم! تاهرجامجبور شدي كمي مكث كني.. ياد دوستيمان بيفتي چه ميدانستم قرار است بعد از من ...تمام چراغ هاي زندگيت سبز شوند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عميق تر مي بينم بودنهايت را … دلم تنگ است بيا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي گويند، دلتنگ نباشم! خداي من... انگار به آب مي گويند خيس نباش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سياهي زير چشم هايم را دوست دارم جاي پاي رفتن "تو"ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود نويس محبتم را از سياهى شب پر ميكنم و بر سپيدى صبح مينويسم بيادتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد / ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد / چون به زیبایی تو حسرت ، عالم خوردند / برق چشمان تو روح از تنشان خواهد برد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دیدن تو چشم میکند گدایی / به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که عاشق شد جفا بسیار می باید کشید - بهر یک گل منت از صد خار می باید کشید / من به مرگم راضیم اما نمی آید اجل - بخت بد بین، از اجل هم ناز می باید کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظربازی ما بیخبران حیرانند / من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند عاقلان نقطه ی پرگار وجودند ولی / عشق داند که در این دایره سرگردانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي مي شود كه برگ برنده ات دل مي شود .... اما تو ديگر حاكم نيستي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یاد تو این ستاره ها رنگی بود / این دفتر خاطرات من سنگی بود از درس کلاس عاشقی سهمم باز / یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگری جز تو مرا این همه آزار نکرد / آنچه کردی تو به من هیچ ستم کار نکرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز تلخی سکوتت من چه بگویم / همان بهتر که از غم ها نگویم تو کاری کرده ای با بی وفایی / دگر از عشق خود با کَس نگویم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترکت میکنم تاهر3راحت شویم: من ازقیدتو اوازقیدمن وتوازقیدخیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بايد باز باشه عشقو بخود نشون بده،اما ديگه قصه شده اين حرفا براي همه... تنگ دلم حرف آخرمه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستيم گرجه درس عشق بي آموزگار آموختيم سوختيم تا درس رفاقت آموختيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت همين چراغ قرمز اعتراف كردم كه دوستت دارم! تاهرجامجبور شدي كمي مكث كني.. ياد دوستيمان بيفتي چه ميدانستم قرار است بعد از من ...تمام چراغ هاي زندگيت سبز شوند