بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام اگه گفتی امروز چه روزیه؟بگو دیگه........ . . . . . .زیاد فکر نکن امروز همون روزیه که دلم برات تنگ شده!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن تو هنر میخواهد ومن...بی هنرترین انسان عالمم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح امروزكسي گفت به من: تو چقدر تنهايي! گفتمش درپاسخ: تو چقدر ناداني! تن من گرتنهاست، دل من بادلهاست. دوستاني دارم، همه ازجنس بلور كه دعايم گويند و دعاشان گويم. يادشان در دل من، قلبشان منزل من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگزار تا ببویمت ای نوشخند صبح بگزار تا بنوشمت ای چشمه شراب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیمار خندهای توام بیشتر بخند  خورشید آرزوی منی بر من گرمتر بتاب  ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زيبايي! وقتي درخواب ميبينمت! بدون حضور او!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا كه همش خياله بذار دستاتو بگيرم! بذار تو فرض محالم من براي تو بميرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ای دوست تحمل بنمایی ،همچو خاری که شود همدم گل،با تو تا مرز شکفتن ،با تو تا سبز شدن ،آنطرف تر حتی!با تو تا زردشدن میمانم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بیبن من گم شدم نمیدونم از کجا باید برم .. . . . بگو از کدوم طرف باید قربونت برم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام میکنم از روی مهربانی / سلام میکنم از روی شادمانی سلام میکنم تا جان دارم / که خواننده این سلام را دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین مسیر را مستقیم بروی میرسی به دو راهی یک راه به من ختم می شود ، آن دیگری به ختم من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند کسی میان ما حایل نیست اما نگهت به سوی من مایل نیست گفتم قسمت دهم ، ولی میگـو یند چشم تو به هیچ مذهبی قایل نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا آن دیده ی تر می شناسد مرا از خویش بهتر می شناسد به جرم عاشقی ها سر شناسم مرا ازپشت خنجر می شناسد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت دریا شهریست که یک دوست در آن جا دارد هر کجا هست ، به هر فکر ، به هر کار ، به هر حال ، عزیز است خدایا تو نگهدارش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم مستی که تو داری به خدا زنجیر است هر که پا بند تو شد ، تا به قیامت گیر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم انسان ازهستی به وسعت قلب مهربان اوست.. بی شک تمام هستی سهم توست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام اگه گفتی امروز چه روزیه؟بگو دیگه........ . . . . . .زیاد فکر نکن امروز همون روزیه که دلم برات تنگ شده!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن تو هنر میخواهد ومن...بی هنرترین انسان عالمم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح امروزكسي گفت به من: تو چقدر تنهايي! گفتمش درپاسخ: تو چقدر ناداني! تن من گرتنهاست، دل من بادلهاست. دوستاني دارم، همه ازجنس بلور كه دعايم گويند و دعاشان گويم. يادشان در دل من، قلبشان منزل من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگزار تا ببویمت ای نوشخند صبح بگزار تا بنوشمت ای چشمه شراب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیمار خندهای توام بیشتر بخند  خورشید آرزوی منی بر من گرمتر بتاب  ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زيبايي! وقتي درخواب ميبينمت! بدون حضور او!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا كه همش خياله بذار دستاتو بگيرم! بذار تو فرض محالم من براي تو بميرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ای دوست تحمل بنمایی ،همچو خاری که شود همدم گل،با تو تا مرز شکفتن ،با تو تا سبز شدن ،آنطرف تر حتی!با تو تا زردشدن میمانم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بیبن من گم شدم نمیدونم از کجا باید برم .. . . . بگو از کدوم طرف باید قربونت برم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام میکنم از روی مهربانی / سلام میکنم از روی شادمانی سلام میکنم تا جان دارم / که خواننده این سلام را دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین مسیر را مستقیم بروی میرسی به دو راهی یک راه به من ختم می شود ، آن دیگری به ختم من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند کسی میان ما حایل نیست اما نگهت به سوی من مایل نیست گفتم قسمت دهم ، ولی میگـو یند چشم تو به هیچ مذهبی قایل نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا آن دیده ی تر می شناسد مرا از خویش بهتر می شناسد به جرم عاشقی ها سر شناسم مرا ازپشت خنجر می شناسد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت دریا شهریست که یک دوست در آن جا دارد هر کجا هست ، به هر فکر ، به هر کار ، به هر حال ، عزیز است خدایا تو نگهدارش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم مستی که تو داری به خدا زنجیر است هر که پا بند تو شد ، تا به قیامت گیر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم انسان ازهستی به وسعت قلب مهربان اوست.. بی شک تمام هستی سهم توست.