بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی به دلم، به دل که نه ،در "جانی"، در جان منی و در "دلم" میمانی.........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ دلیلی "بیادت هستم" تا نقض کنم قانونی را که هنوز علت می طلبد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانم انتهایش قلب توست/ همربان این آسمان ازآن توست/ آسمانم هدیه ای از سوی من/ تا بدانی این دلم در یاد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزیم نیست فقط خرد و خمیرم فقط همین کم مانده است بی تو بمیرم فقط همین از هر چه هست و نیست گذشتم ولی هنوز در عمق چشمای تو گیرم فقط همین دوست دارم تبسم فقط همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوری م را به حسابِ ضعف و بی کسی ام نگذار دلم به چیزهایی پای بند است که تو یادت نمی آید...!تلنگری بزنی، آوار می شوم....شکستنی تر از آنم که محتاجِ سنگی باشم...‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كاش باغبان بودم تااسم زيباي تورادربهترين جاي قلبم ميكاشتم وباخون دلم آب ياري مكردم تابداني دوستت دارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزهم نميدانم اينجا چه فصليست؟ كه من كال ماندم و به تو نميرسم‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاهي كه دلم تنگ و نگاهم ابري است ، كاش ميشد كه تو را ميديدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه جايي توي قلبت هست، كه روزي خونه ي من بود' به اين زودي نگو ديره' به اين زودي نگو بدرود'

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگما:اين يارو كه اسمش افتاده بالايه گوشيت بدجوري خرابته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخيال ديگري مي رفت ومن چه عاشقانه كاسه ي آب پشت سرش خالي ميكردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه قدرامروزگرم بودتوسردبودى خيالى نيست، به ها كردن دستانم عادت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایی و خانه بوی تـو بردارد بیایی و آینـــه روی تو بردارد بیایــی و نمانــی و بماند بو بیایی و نمانی و بماند رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدم و محرم این کار ندارم / فریاد که غم دارم و غمخوار ندارم / بسیار شدم عاشق از این بیش / آن صبر که هر بار بود این بار ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات و محبتها چوبهای خیسند که با آتش زندگی نه می سوزند و نه خاکستر می شوند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش قطره های باران را گلهای تشنه میدانند و قدر دوستان خوب را "دلهای تنگ"..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی به دلم، به دل که نه ،در "جانی"، در جان منی و در "دلم" میمانی.........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ دلیلی "بیادت هستم" تا نقض کنم قانونی را که هنوز علت می طلبد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانم انتهایش قلب توست/ همربان این آسمان ازآن توست/ آسمانم هدیه ای از سوی من/ تا بدانی این دلم در یاد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزیم نیست فقط خرد و خمیرم فقط همین کم مانده است بی تو بمیرم فقط همین از هر چه هست و نیست گذشتم ولی هنوز در عمق چشمای تو گیرم فقط همین دوست دارم تبسم فقط همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوری م را به حسابِ ضعف و بی کسی ام نگذار دلم به چیزهایی پای بند است که تو یادت نمی آید...!تلنگری بزنی، آوار می شوم....شکستنی تر از آنم که محتاجِ سنگی باشم...‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كاش باغبان بودم تااسم زيباي تورادربهترين جاي قلبم ميكاشتم وباخون دلم آب ياري مكردم تابداني دوستت دارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزهم نميدانم اينجا چه فصليست؟ كه من كال ماندم و به تو نميرسم‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاهي كه دلم تنگ و نگاهم ابري است ، كاش ميشد كه تو را ميديدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه جايي توي قلبت هست، كه روزي خونه ي من بود' به اين زودي نگو ديره' به اين زودي نگو بدرود'

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگما:اين يارو كه اسمش افتاده بالايه گوشيت بدجوري خرابته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخيال ديگري مي رفت ومن چه عاشقانه كاسه ي آب پشت سرش خالي ميكردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه قدرامروزگرم بودتوسردبودى خيالى نيست، به ها كردن دستانم عادت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایی و خانه بوی تـو بردارد بیایی و آینـــه روی تو بردارد بیایــی و نمانــی و بماند بو بیایی و نمانی و بماند رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدم و محرم این کار ندارم / فریاد که غم دارم و غمخوار ندارم / بسیار شدم عاشق از این بیش / آن صبر که هر بار بود این بار ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات و محبتها چوبهای خیسند که با آتش زندگی نه می سوزند و نه خاکستر می شوند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش قطره های باران را گلهای تشنه میدانند و قدر دوستان خوب را "دلهای تنگ"..!