بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه های دنیا تو را از یادم نخواهند برد، من تو را در قلبم دارم نه در دنیا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با صدای آهنگ آروم میشم اما مگر آهنگ آرامش صدای تو را دارد؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رابه من بده ازآتش بگذريم آنان كه سوختندهمه تنهابودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تك ستاره مني منم اسير بودنت از ته دل داد ميزنم ميمرم از نبودنت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آرزوها را برای آشنایی دارم که باعث شد زیباترین ها را درون قلبم احساس کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي من شبيه باران نيست كه گاهي بيايد و گاهي نه . شبيه هواست ، ساكت اما هميشه در اطراف تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صبح باش ... من تمام شب های تاریخ را تاب میاورم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خسته ترین پت پت یک فانوسم،با تک تک پای قاصدک می پوسم، ای دست پر از ترانه و نور بیا ،از دور قدم های تو را ،می بوسم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بازگشتت شمع ها را روشن نگاه میدارم پس تا نامت در دل جاریست بازگرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکنه خدا نکرده سفر بهت بسازه/ عوض کنه هواتو آب و هوایه تازه/نکنه خدا نکرده یادت نمونه اشکام/ یادت نره که هستم یادت نره چه تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باتوالفبای عشق را آموختم،ندای قلب عاشقم را به گوش همه رساندم،تو همه گمشده ام شدی،به تو و کلبه عشقمان بالیدم،حال که چنین شیفته توأم، باش تا در کنارت آرامش بیابم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرموقع همزمان عاشق دو نفر شدی دومی رو انتخاب کن چون اگر واقعا عاشق اولی بودی عشق دومی رو به دلت راه نمی دادی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه حساب تودلتنگى هات برام بازكن،شايدبرنده كل دلتنگى هات شدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز عشق... عشق یعنی لحظه های ناب ناب عشق یعنی همچون من شیدا شدن عشق یعنی قطره و دریا شدن عشق یعنی دیده بر در دوختن عشق یعنی در فراقش سوختن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صبورم،اما... بي دليل ازقفس كهنه شب ميترسم، بى دليل ازهمه تيرگى تلخ غروب، وچراغى كه تورا ازشب متروك دلم دوركند،ميترسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتياط بايدكرد،همه چيزكهنه ميشود،واگركوتاهى كنيم عشق نيز، بهانه هاجاى حس عاشقانه راخوب ميگيرند..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه های دنیا تو را از یادم نخواهند برد، من تو را در قلبم دارم نه در دنیا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با صدای آهنگ آروم میشم اما مگر آهنگ آرامش صدای تو را دارد؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رابه من بده ازآتش بگذريم آنان كه سوختندهمه تنهابودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تك ستاره مني منم اسير بودنت از ته دل داد ميزنم ميمرم از نبودنت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آرزوها را برای آشنایی دارم که باعث شد زیباترین ها را درون قلبم احساس کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي من شبيه باران نيست كه گاهي بيايد و گاهي نه . شبيه هواست ، ساكت اما هميشه در اطراف تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صبح باش ... من تمام شب های تاریخ را تاب میاورم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خسته ترین پت پت یک فانوسم،با تک تک پای قاصدک می پوسم، ای دست پر از ترانه و نور بیا ،از دور قدم های تو را ،می بوسم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بازگشتت شمع ها را روشن نگاه میدارم پس تا نامت در دل جاریست بازگرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکنه خدا نکرده سفر بهت بسازه/ عوض کنه هواتو آب و هوایه تازه/نکنه خدا نکرده یادت نمونه اشکام/ یادت نره که هستم یادت نره چه تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باتوالفبای عشق را آموختم،ندای قلب عاشقم را به گوش همه رساندم،تو همه گمشده ام شدی،به تو و کلبه عشقمان بالیدم،حال که چنین شیفته توأم، باش تا در کنارت آرامش بیابم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرموقع همزمان عاشق دو نفر شدی دومی رو انتخاب کن چون اگر واقعا عاشق اولی بودی عشق دومی رو به دلت راه نمی دادی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه حساب تودلتنگى هات برام بازكن،شايدبرنده كل دلتنگى هات شدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز عشق... عشق یعنی لحظه های ناب ناب عشق یعنی همچون من شیدا شدن عشق یعنی قطره و دریا شدن عشق یعنی دیده بر در دوختن عشق یعنی در فراقش سوختن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صبورم،اما... بي دليل ازقفس كهنه شب ميترسم، بى دليل ازهمه تيرگى تلخ غروب، وچراغى كه تورا ازشب متروك دلم دوركند،ميترسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتياط بايدكرد،همه چيزكهنه ميشود،واگركوتاهى كنيم عشق نيز، بهانه هاجاى حس عاشقانه راخوب ميگيرند..