بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم بِدهم دنیا را برایم تنگ کنند ، به اندازه آغوشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو را که از دلــم کم میکنــم ، باقیمانده صفــر میشــود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی لازمه یکی “کنارت” باشه.. کاری نکنه‌ و حرفی نزنه ها ! فقط باشه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببــــــــــار بــــــــاران…. مـــــــــــــن ســـــــــــــفرکـــــــر ده ای دارمــــ کــــــــه یــــــــادم رفــــته… آبـــــــــــــ پشتــــــــــ پـــــــــایش بـریــــــــزمـــــ…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوتی ندارد خواب باشم یا بیدار ؛ زیباترین تصویر پیش چشمانم همیشه “تویی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به سرم می زند بزنم زیر همه چیز و همه چیز ! اما سر که کاره ای نیست ، این “دل” است که فرمانروایی میکند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است فراموش کرده ام … کدامیک را سخت تر می کشم… ؟ رنــــج ! انتظار ! یا نفس را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار تو بگو که "دوستت دارم" نترس............................... من آسمان را گرفته ام که به زمین نیاید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من قفس می خواهد این روزها زیادی ولگرد شده... مدام حوالی احساس تو می پلکد... یکی از همین روزها حبسش خواهم کرد...می بینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســر به هــوا شــده ام، تــو هم زير ســرت بلــند شده... چقــدر عجيــب... فکــر مي کــردم قلــب هميشــه گرفتــار مي شــود؛ امــا انگــار ســر، نقش کليــدي تري دارد در اين ماجــرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب خواب بودم يهو با يه صداي بلند شدم ديدم قلبمه به ياد تو هنوز نخوابيده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توسراپاادعایی عزیزم...انکارنکن!عشقت راچشیدم....طعم کشک میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش دعایت کنم میدانم به آنچه که میخواهی میرسی چرا که من هر بار یک هیزم به آتش اضافه میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران تكراري نميشود هروقت بيايد دوست داشتنيست تو براي باراني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه شدم بی تو دلم وا نشد،جز تو کسی باب دل ما نشد،هرچه پرستو شدم و پر زدم ،هم نفسی مثل "تو" پیدا نشد!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزِ من ! هنوزوقتی آسمان ِ دلم ابریست لمس ِسبك ِ دستان ِ مهربانت راروی ِ موهایم حس میكنم تو هنوزبا تمام ِ نبودنت تنها پناهگاه ِ من از این آدمهایی .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم بِدهم دنیا را برایم تنگ کنند ، به اندازه آغوشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو را که از دلــم کم میکنــم ، باقیمانده صفــر میشــود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی لازمه یکی “کنارت” باشه.. کاری نکنه‌ و حرفی نزنه ها ! فقط باشه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببــــــــــار بــــــــاران…. مـــــــــــــن ســـــــــــــفرکـــــــر ده ای دارمــــ کــــــــه یــــــــادم رفــــته… آبـــــــــــــ پشتــــــــــ پـــــــــایش بـریــــــــزمـــــ…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوتی ندارد خواب باشم یا بیدار ؛ زیباترین تصویر پیش چشمانم همیشه “تویی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به سرم می زند بزنم زیر همه چیز و همه چیز ! اما سر که کاره ای نیست ، این “دل” است که فرمانروایی میکند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است فراموش کرده ام … کدامیک را سخت تر می کشم… ؟ رنــــج ! انتظار ! یا نفس را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار تو بگو که "دوستت دارم" نترس............................... من آسمان را گرفته ام که به زمین نیاید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من قفس می خواهد این روزها زیادی ولگرد شده... مدام حوالی احساس تو می پلکد... یکی از همین روزها حبسش خواهم کرد...می بینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســر به هــوا شــده ام، تــو هم زير ســرت بلــند شده... چقــدر عجيــب... فکــر مي کــردم قلــب هميشــه گرفتــار مي شــود؛ امــا انگــار ســر، نقش کليــدي تري دارد در اين ماجــرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب خواب بودم يهو با يه صداي بلند شدم ديدم قلبمه به ياد تو هنوز نخوابيده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توسراپاادعایی عزیزم...انکارنکن!عشقت راچشیدم....طعم کشک میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش دعایت کنم میدانم به آنچه که میخواهی میرسی چرا که من هر بار یک هیزم به آتش اضافه میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران تكراري نميشود هروقت بيايد دوست داشتنيست تو براي باراني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه شدم بی تو دلم وا نشد،جز تو کسی باب دل ما نشد،هرچه پرستو شدم و پر زدم ،هم نفسی مثل "تو" پیدا نشد!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزِ من ! هنوزوقتی آسمان ِ دلم ابریست لمس ِسبك ِ دستان ِ مهربانت راروی ِ موهایم حس میكنم تو هنوزبا تمام ِ نبودنت تنها پناهگاه ِ من از این آدمهایی .