بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خواب، چراغ تا سحر دستم بود / در خواب، کلید هر چه در، دستم بود زیباتر از این خواب ندیدم خوابی / بیدار شدم، دست تو در دستم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من غریبگی نکن/ با من که درگیر توام/ چشماتو از من بر ندار/ من مات تصویر توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را که مرور می کنم تمام آن از آن توست،فقط نقطه ای از آن خودم...روی آن نقطه هم میخ می کوبم وقاب عکس تو را می آویزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم نفستوخیلی میخاد...به نفست بگو نفسمو بخاد....اگه نفست نفسمو نخاد... به نفسم میگم بند بیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کــاش تــو بچگیمــون... بــه جــای اذان در گوشمــون مــی گــفتن: تــا زنــده ای دربــرابــر کســی کــه... بــه خودت علــاقــه منــدش کــردی مسئولــی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت را به چشمانم بسپار، آرامش با تو بودن درش موج میزند، و امید با تو ماندن .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــم فـیــلــم بــلــنــد مــی خــواهــد یـه واقــعـیـتـــ عــاشــقــآنــه بــا پــر از سـکــانــس هــای بــا تــو بــودن و یــکـــ دکــمـه ی تــکــرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای چراغ دل تاریكم از این خانه مرو، آشنای تو منم بر در بیگانه مرو، شمع من باش و بمان نور ز تو اشك ز من، جانفشان تو منم در بر پروانه مرو، سوختی جان مرا آه مكن، اشك مریز، از بر عاشق دلداده غریبانه مرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که من عاشق شدم دنیا همان یک لحظه بود آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود من بودمو چشمان تو نه عقل بودو نه دلی چیزی نمیدانم از این دیوانگی و.....عاقلی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بهانه است . . . آسمان را هوس بوسه زدن بر خاک است چه دعایی کنمت بهتر از این که خدا پنجره ای رو به اتاقت باشد عشق محتاج نگاهت باشد عقل لبریز زبانت باشد و دلت وصل خدایت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو + خاطراتـت + چـشـمانـت + دسـتانـت + لـبـخندت + اشـکـت …. چـــنــدنــفـــر بـــه یــک نـــفــــر؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلى که اندوه دارد نیاز به شانه دارد نه نصیحت… کاش همه این را مى فهمیدند….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتـــهاســـت دلـــم شـــروعــی تـــازه میخــــــواهــد تــو بیـــــــا مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید جشن بگیرم… اشکهایم دوباره با من آشتی کرده اند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فصل کامل نیست ! هوا ي تو ، هوای دیگریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو میمیرم … تو وانمود کن که تب کرده ای … همین کافیست … !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خواب، چراغ تا سحر دستم بود / در خواب، کلید هر چه در، دستم بود زیباتر از این خواب ندیدم خوابی / بیدار شدم، دست تو در دستم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من غریبگی نکن/ با من که درگیر توام/ چشماتو از من بر ندار/ من مات تصویر توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را که مرور می کنم تمام آن از آن توست،فقط نقطه ای از آن خودم...روی آن نقطه هم میخ می کوبم وقاب عکس تو را می آویزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم نفستوخیلی میخاد...به نفست بگو نفسمو بخاد....اگه نفست نفسمو نخاد... به نفسم میگم بند بیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کــاش تــو بچگیمــون... بــه جــای اذان در گوشمــون مــی گــفتن: تــا زنــده ای دربــرابــر کســی کــه... بــه خودت علــاقــه منــدش کــردی مسئولــی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت را به چشمانم بسپار، آرامش با تو بودن درش موج میزند، و امید با تو ماندن .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــم فـیــلــم بــلــنــد مــی خــواهــد یـه واقــعـیـتـــ عــاشــقــآنــه بــا پــر از سـکــانــس هــای بــا تــو بــودن و یــکـــ دکــمـه ی تــکــرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای چراغ دل تاریكم از این خانه مرو، آشنای تو منم بر در بیگانه مرو، شمع من باش و بمان نور ز تو اشك ز من، جانفشان تو منم در بر پروانه مرو، سوختی جان مرا آه مكن، اشك مریز، از بر عاشق دلداده غریبانه مرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که من عاشق شدم دنیا همان یک لحظه بود آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود من بودمو چشمان تو نه عقل بودو نه دلی چیزی نمیدانم از این دیوانگی و.....عاقلی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بهانه است . . . آسمان را هوس بوسه زدن بر خاک است چه دعایی کنمت بهتر از این که خدا پنجره ای رو به اتاقت باشد عشق محتاج نگاهت باشد عقل لبریز زبانت باشد و دلت وصل خدایت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو + خاطراتـت + چـشـمانـت + دسـتانـت + لـبـخندت + اشـکـت …. چـــنــدنــفـــر بـــه یــک نـــفــــر؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلى که اندوه دارد نیاز به شانه دارد نه نصیحت… کاش همه این را مى فهمیدند….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتـــهاســـت دلـــم شـــروعــی تـــازه میخــــــواهــد تــو بیـــــــا مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید جشن بگیرم… اشکهایم دوباره با من آشتی کرده اند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فصل کامل نیست ! هوا ي تو ، هوای دیگریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو میمیرم … تو وانمود کن که تب کرده ای … همین کافیست … !