بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي باغ شانه ات هر وقت اندوهي نشست در حمل بار غصه ات با شوق شركت ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از نگاه کلاغی که رفت فهمیدم که سرنوشت درختان باغمان تبر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آدم گفتم همه تقصیرتوبود زیرلب زمزمه کرد سیب دندان زده ازدست توافتادبه خاک ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.میتوانم تپشهای قلبت رو شمارش کنم ….. چشمای بیقرارت هنوزم خیلی حرفها دارند که بزنند…. . . . . . هستی…. آخه تو ، توی قلب منی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هواى توراميكند، ميروم سراغ شعرهايم... اين روزهاخوب يادگرفته ام خودرابه كوچه على چپ بزنم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى كاش،گفته بودى عاشق ديگرى شده اى... من خودم هم عاشق بودم، دردت را درك ميكردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باغی پر از ریحان و گل بود / به روی رود عشقت مثل پل بود نگاهم کردی و ویران شد این دل / مگر چشم تو از قوم مغول بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به باغم یاسمن بودی چه می‌شد؟ / عروس این چمن بودی چه می‌شد؟ چرا چون باد رفتی از کنارم؟ / همیشه مال من بودی چه می‌شد . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کردی چرا دست دلم را؟ / به خاک و خون کشیدی حاصلم را مرا تو می‌کشی صدبار در روز / ولی من دوست دارم قاتلم را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراسر خواب من کابوس، کابوس / ندارم در شبم فانوس، فانوس به دل آمد بگویم من تو را دوست / ولی لب وا نشد، افسوس، افسوس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچنان میل تو دارد دل من، كه اگر نامه رسان گرگ بیابان باشد، قدمش میبوسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرباغم دوریت نسازم چه کنم/بایادتوگرعشق نبازم چه کنم/چون در نظرم فقط تویی مایه ناز/گرمن به تو ننازم چه کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطربسپاردر تقويم رفاقت روزى بنام "فراموشي" وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه باران همه ی دغدغه اش باران نیست، گاه از غصه ی تنها شدنش می بارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را مرزی نیست یقین دارم فرشته ای قبل از آفرینشت قلبت را بوسیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به کبوتری که بالش منم،به گلی که خارش منم،شبه که زنده دارش منم،دوستی که خواهانش منم و بر عزیزی که چشم انتظارش منم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي باغ شانه ات هر وقت اندوهي نشست در حمل بار غصه ات با شوق شركت ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از نگاه کلاغی که رفت فهمیدم که سرنوشت درختان باغمان تبر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آدم گفتم همه تقصیرتوبود زیرلب زمزمه کرد سیب دندان زده ازدست توافتادبه خاک ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.میتوانم تپشهای قلبت رو شمارش کنم ….. چشمای بیقرارت هنوزم خیلی حرفها دارند که بزنند…. . . . . . هستی…. آخه تو ، توی قلب منی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هواى توراميكند، ميروم سراغ شعرهايم... اين روزهاخوب يادگرفته ام خودرابه كوچه على چپ بزنم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى كاش،گفته بودى عاشق ديگرى شده اى... من خودم هم عاشق بودم، دردت را درك ميكردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باغی پر از ریحان و گل بود / به روی رود عشقت مثل پل بود نگاهم کردی و ویران شد این دل / مگر چشم تو از قوم مغول بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به باغم یاسمن بودی چه می‌شد؟ / عروس این چمن بودی چه می‌شد؟ چرا چون باد رفتی از کنارم؟ / همیشه مال من بودی چه می‌شد . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کردی چرا دست دلم را؟ / به خاک و خون کشیدی حاصلم را مرا تو می‌کشی صدبار در روز / ولی من دوست دارم قاتلم را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراسر خواب من کابوس، کابوس / ندارم در شبم فانوس، فانوس به دل آمد بگویم من تو را دوست / ولی لب وا نشد، افسوس، افسوس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچنان میل تو دارد دل من، كه اگر نامه رسان گرگ بیابان باشد، قدمش میبوسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرباغم دوریت نسازم چه کنم/بایادتوگرعشق نبازم چه کنم/چون در نظرم فقط تویی مایه ناز/گرمن به تو ننازم چه کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطربسپاردر تقويم رفاقت روزى بنام "فراموشي" وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه باران همه ی دغدغه اش باران نیست، گاه از غصه ی تنها شدنش می بارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را مرزی نیست یقین دارم فرشته ای قبل از آفرینشت قلبت را بوسیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به کبوتری که بالش منم،به گلی که خارش منم،شبه که زنده دارش منم،دوستی که خواهانش منم و بر عزیزی که چشم انتظارش منم...