بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نباشی و نمانی دل من مبماند دل من عهد شکن نیست خدا میداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من خانه ای اجاره ای در قلب توست ! و هر روز ... ترس از ریختن وسایلم در کوچه ها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یه روزی «ویکی لیکس» افشا کنه که چقدر دوستت داشتم و بهت نگفتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت چیست...؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . این که من... تو را... با تمام بدیهایی که در حقم میکنی...!! هنوز... دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درديده ى مانقش رخ دوست اگرنيست،يادش به دلم لحظه اى ازسينه جدانيست.درسينه ى 
بي كينه ى مانقش توجاريست،هرچندكه درديده ي ماجاى توخاليست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه صداموميشنوي ديگه ازم جدانشو،دنيابهم وفانكردتوديگه بي وفانشو،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو حتی باران هم بوی تشنگی می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـن ما هــر پنجره ، دیوار شد درد مـــا در بودن ما ریشه داشت رفتن و مردن ، علاج کــار شد آشنایی های خوش آغاز ما ابتدا نفرت ، سپس انکار شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هم ميشه آفتابو صدا كرد/ معتبر مثل طلا كرد با هم ميشه سنگ بي صدا رو/ با ناز ترانه آشنا كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفست باران است دل من تشنه ی باریدن ابر دل بی چتر مرا مهمان کن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردنیایی که برای یک تکه سیب همه بهشتیان زمین گیرشده اند چه انتظار غریبی است عدالت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه که یادم بیاری که همیشه به یادتم و یادت هیچوقت از یادم نمیره یادت نره............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه باشه چه نباشه محبت سرجاشه چه داری چه نداری توعزیزروزگاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده نوشتن چون ساده زيستن زيباست،پس ساده مي گويم فراموش شدني نيستي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاديهايم هديه به تو،اندك بودنش راخرده مگير،اين تمام سهمم ازروزگاراست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنگر كه بزرگترين ارزويم چقدر كوتاه است:"تو"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نباشی و نمانی دل من مبماند دل من عهد شکن نیست خدا میداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من خانه ای اجاره ای در قلب توست ! و هر روز ... ترس از ریختن وسایلم در کوچه ها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یه روزی «ویکی لیکس» افشا کنه که چقدر دوستت داشتم و بهت نگفتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت چیست...؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . این که من... تو را... با تمام بدیهایی که در حقم میکنی...!! هنوز... دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درديده ى مانقش رخ دوست اگرنيست،يادش به دلم لحظه اى ازسينه جدانيست.درسينه ى 
بي كينه ى مانقش توجاريست،هرچندكه درديده ي ماجاى توخاليست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه صداموميشنوي ديگه ازم جدانشو،دنيابهم وفانكردتوديگه بي وفانشو،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو حتی باران هم بوی تشنگی می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـن ما هــر پنجره ، دیوار شد درد مـــا در بودن ما ریشه داشت رفتن و مردن ، علاج کــار شد آشنایی های خوش آغاز ما ابتدا نفرت ، سپس انکار شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هم ميشه آفتابو صدا كرد/ معتبر مثل طلا كرد با هم ميشه سنگ بي صدا رو/ با ناز ترانه آشنا كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفست باران است دل من تشنه ی باریدن ابر دل بی چتر مرا مهمان کن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردنیایی که برای یک تکه سیب همه بهشتیان زمین گیرشده اند چه انتظار غریبی است عدالت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه که یادم بیاری که همیشه به یادتم و یادت هیچوقت از یادم نمیره یادت نره............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه باشه چه نباشه محبت سرجاشه چه داری چه نداری توعزیزروزگاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده نوشتن چون ساده زيستن زيباست،پس ساده مي گويم فراموش شدني نيستي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاديهايم هديه به تو،اندك بودنش راخرده مگير،اين تمام سهمم ازروزگاراست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنگر كه بزرگترين ارزويم چقدر كوتاه است:"تو"