بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن خاطرات گم شده در ذهن بادها یک لحظه بی تو از تو جدایم نمیکنند آن چشم ها که عامل ویرانیه منند یک قطره گریه نیز برایم نمیکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز گل های غزل سازت چرا از هنهنای کوچه صدایم نمیکنند من زخمی هزار زبان تغزلم آن دست های گرم دوایم نمیکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چشم ها هنوز رهایم نمیکنند فکری به حال دغدغه هایم نمیکنند آن چشم های آبیه دریاییت هنوز از ساحل سکوت رهایم نمیکنند من دفتری پر از غزلم ازترانه ام لب هایت عاشقانه هجایم نمیکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا حالت پریشونه؟ چرا مایوس و دلسردی؟ خداحافظ نگو وقتی هنوزم میشه برگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی توسرگردانم در مداری گمنام میگریزم از خود عاشقی نا آرام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاران گــ**ــل تقدیم به آیینه ی شکسته ای که هـزار بار لبـ*ـخنــد زیبای تـو را تکــرار کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد فاصله ها بتوانندنگاه ها را از هم دور كنند ولي قدرت اين راندارند كه يادها را ازهم دور كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدن یعنی رقص و پای کوبی دل اما گریه و اشک یعنی درد و خون ریزی دل پس سعی کن همیشه دل را برقصانی نه اینکه باعث درد و خون ریزی دل شوی در دل خود و چه در دله دلدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی لازمه یکی “کنارت” باشه.. کاری نکنه‌ و حرفی نزنه ها ! فقط باشه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان ماه درخشنده شبهای دلم میباشی گر تو باشی هدف زیستنم تکمیل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگزار سر به سینیه من تا ببویمت,اندوه چیست عشق کدام است,غم کجاست بگزار تا ببویمت,این مرغ خسته جان عمریست در هوای تو از آشیان جداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگزار سر به سینیه من تا که بشنوی آهنگه اشتیاقه دلی درد مند را شاید که بیش از این نپسندی به کار عشق آزار این رمیده سر در کمند را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان لحظه هایم غصه معنای ندارد تاتو میخندی برایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان ماه درخشنده شبهای دلم میباشی گر تو باشی هدف زیستنم تکمیل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داره باورم میشه که توپاک و مهربونی تو که اون روی سکه منو از خودت می دونی داره باورم میشه که تاآخر خط باهامی تو که لحظه لحظه هاتو نگران لحظه هامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت دلیل نداشتنت نیست.>>حتی اگر نباشی می آفرینمت چونان که التهاب بیابان سراب را...<<

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن خاطرات گم شده در ذهن بادها یک لحظه بی تو از تو جدایم نمیکنند آن چشم ها که عامل ویرانیه منند یک قطره گریه نیز برایم نمیکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز گل های غزل سازت چرا از هنهنای کوچه صدایم نمیکنند من زخمی هزار زبان تغزلم آن دست های گرم دوایم نمیکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چشم ها هنوز رهایم نمیکنند فکری به حال دغدغه هایم نمیکنند آن چشم های آبیه دریاییت هنوز از ساحل سکوت رهایم نمیکنند من دفتری پر از غزلم ازترانه ام لب هایت عاشقانه هجایم نمیکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا حالت پریشونه؟ چرا مایوس و دلسردی؟ خداحافظ نگو وقتی هنوزم میشه برگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی توسرگردانم در مداری گمنام میگریزم از خود عاشقی نا آرام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاران گــ**ــل تقدیم به آیینه ی شکسته ای که هـزار بار لبـ*ـخنــد زیبای تـو را تکــرار کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد فاصله ها بتوانندنگاه ها را از هم دور كنند ولي قدرت اين راندارند كه يادها را ازهم دور كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدن یعنی رقص و پای کوبی دل اما گریه و اشک یعنی درد و خون ریزی دل پس سعی کن همیشه دل را برقصانی نه اینکه باعث درد و خون ریزی دل شوی در دل خود و چه در دله دلدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی لازمه یکی “کنارت” باشه.. کاری نکنه‌ و حرفی نزنه ها ! فقط باشه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان ماه درخشنده شبهای دلم میباشی گر تو باشی هدف زیستنم تکمیل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگزار سر به سینیه من تا ببویمت,اندوه چیست عشق کدام است,غم کجاست بگزار تا ببویمت,این مرغ خسته جان عمریست در هوای تو از آشیان جداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگزار سر به سینیه من تا که بشنوی آهنگه اشتیاقه دلی درد مند را شاید که بیش از این نپسندی به کار عشق آزار این رمیده سر در کمند را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان لحظه هایم غصه معنای ندارد تاتو میخندی برایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان ماه درخشنده شبهای دلم میباشی گر تو باشی هدف زیستنم تکمیل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داره باورم میشه که توپاک و مهربونی تو که اون روی سکه منو از خودت می دونی داره باورم میشه که تاآخر خط باهامی تو که لحظه لحظه هاتو نگران لحظه هامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت دلیل نداشتنت نیست.>>حتی اگر نباشی می آفرینمت چونان که التهاب بیابان سراب را...<<