بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى وجودمن... توشده اى انقلاب زندگى من، حالاهرآنچه درزندگى من است، تاريخ دارشده است، قبل ازتو،بعدازتو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببين غمگين،ببين دلتنگ ديدارم، ببين،خوابم نمى آيد،ببين بيدار،بيدارم، نگفتم تاكنون اما... كنون بشنو... تورابيش ازهمه من دوست ميدارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست ، اگر برف بیاد هست ، اگر برف نیاید نیست ، مثل دنیای من ، اگر تو باشی هستم ، اگر نباشی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حریقی به جانم زدی با نگاهت / دلم را ربودی تو با روی ماهت / سیاهی برفت از تمام جهان / چو دیدم به یک لحظه چشم سیاهت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک گفت: ای گندم تو را گواه باش که مرا برای ترساندن آفریدند اما من عاشق یرنده ای بودم که از ترس من از گرسنگی مرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه های عاشقان گرتکیه گاه اشکهاست پس چرابرشانه ام اشکی نمیریزدکسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که فریادزدی وگفتی دوستت دارم...گفتم بلندترنمی شنوم،امروزکه درگوشم گفتی دوست ندارم...گفتم آرومتربقیه میشنوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین به اون کسای که روی دلهاپامیزارنند،تامیبینندکه عاشقی میرندوتنهات میزانند،نفرین به آدمهای که توسینه هادل ندارنند،عاشق،عاشق کشیند،رحم ومروت ندارنند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت دلم میگرفت بادوست خوبم(سایه)صحبت میکردم...آه امروزهوا ابریست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقت خواهم ماند بى آنکه بدانى دوستت خواهم داشت بى آنکه بگويم درد دل خواهم كرد بى هيچ کلامى دردامانت خواهم ماند بى هيچ كلامى شايد احساسم اينگونه نميرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين متهم تاريخ كسى است ك نميدونه قلبش واسه كى ميتپه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دوری و خیال تو نزدیک... چه نا برابر قسمت کرده اند فاصله ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تـــلـــخ است! با بــــغـــض بنویسی.... با خــنـــــده بخوانند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ریاضی امکان منها کردن عشق و جمع کردن محبت را نداشته باشد اما این را یاد میدهد که هر مساله ای یک راه حل خواهد داشت . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نويسم نامه اي از بينوايي ببندم بر پر مرغ هوايي ببر مرغك به دست مادرم ده بگو صد دادو بيداد از جدايي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کردن دردناکه وفراموش کردن دردناکتر ولی از این دو دردناکتر اینه که ندونی باید صبر کنی یا فراموش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى وجودمن... توشده اى انقلاب زندگى من، حالاهرآنچه درزندگى من است، تاريخ دارشده است، قبل ازتو،بعدازتو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببين غمگين،ببين دلتنگ ديدارم، ببين،خوابم نمى آيد،ببين بيدار،بيدارم، نگفتم تاكنون اما... كنون بشنو... تورابيش ازهمه من دوست ميدارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست ، اگر برف بیاد هست ، اگر برف نیاید نیست ، مثل دنیای من ، اگر تو باشی هستم ، اگر نباشی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حریقی به جانم زدی با نگاهت / دلم را ربودی تو با روی ماهت / سیاهی برفت از تمام جهان / چو دیدم به یک لحظه چشم سیاهت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک گفت: ای گندم تو را گواه باش که مرا برای ترساندن آفریدند اما من عاشق یرنده ای بودم که از ترس من از گرسنگی مرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه های عاشقان گرتکیه گاه اشکهاست پس چرابرشانه ام اشکی نمیریزدکسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که فریادزدی وگفتی دوستت دارم...گفتم بلندترنمی شنوم،امروزکه درگوشم گفتی دوست ندارم...گفتم آرومتربقیه میشنوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین به اون کسای که روی دلهاپامیزارنند،تامیبینندکه عاشقی میرندوتنهات میزانند،نفرین به آدمهای که توسینه هادل ندارنند،عاشق،عاشق کشیند،رحم ومروت ندارنند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت دلم میگرفت بادوست خوبم(سایه)صحبت میکردم...آه امروزهوا ابریست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقت خواهم ماند بى آنکه بدانى دوستت خواهم داشت بى آنکه بگويم درد دل خواهم كرد بى هيچ کلامى دردامانت خواهم ماند بى هيچ كلامى شايد احساسم اينگونه نميرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين متهم تاريخ كسى است ك نميدونه قلبش واسه كى ميتپه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دوری و خیال تو نزدیک... چه نا برابر قسمت کرده اند فاصله ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تـــلـــخ است! با بــــغـــض بنویسی.... با خــنـــــده بخوانند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ریاضی امکان منها کردن عشق و جمع کردن محبت را نداشته باشد اما این را یاد میدهد که هر مساله ای یک راه حل خواهد داشت . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نويسم نامه اي از بينوايي ببندم بر پر مرغ هوايي ببر مرغك به دست مادرم ده بگو صد دادو بيداد از جدايي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کردن دردناکه وفراموش کردن دردناکتر ولی از این دو دردناکتر اینه که ندونی باید صبر کنی یا فراموش