بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای قرار لحظه های اضطرار / بر روان دیده ام منشین چو خار جاری عشقی به شریان وجود / بی تو باید شعر دلتنگی سرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس از شب مستی ، بیا و عاشق باش / فروغ دیده مجنون ، بهای صادق باش من و کبوتر عاشق به روی یک دیوار / دو پنجره ، دو ستاره فدای یک دیدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حریم دید تو ، دیده اگر نمی شدم / شاه و رگم جدا ز هم ، شد ز لیاقت خودم تیغ غمت بریده سر اگر ، بدان / من از نگاه گرم تو ، لحظه به لحظه وا شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال من خيلي عجيبه دوست دارم پيشم بشيني/من نگاهت کنم و تو تو چشام عشقو ببيني اولش گفتم يه حسه يا يه احترام ساده/اما بعد ديدم که عشقه آخه اندازش زياده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درد زندگی دلبستن به کسی است که به تو تعلق ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو:علی کجا بودی؟ من:رفته بودم خاطراتش را از ذهنم پاک کنم... تازه تر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت چراغ قرمز پسري باچشمانی معصوم گفت:چسب زخم نمیخواهید؟ پنج تاصد تومن. آهی كشیدم وبا خود گفتم تمام چسب زخمهایت راهم كه بخرم ؛نه زخمهاي من خوب میشود، نه زخمهاي تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگزهيچ حسرتى در دلم اين چنين يکجا جمع نشده بود دراين سه واژه كوتاه: او دوستم ندارد.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز معلم میگفت۲خط موازی هيچگاه به هم نميرسند، مگر اينکه ۱ از آنها خود را بشکند، گفتم من ک خودم را شکستم پس چرا به او نرسيدم؟لبخند تلخي زد وگفت شايد اوهم به سوی خط ديگری شکسته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه راحت زير چترم امدي و چه شاد بودم از با تو بودن اما وقتي گفتي خدا حافظ برايم چه سخت بود باور اينكه بودنت بخاطر باران بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خوب است اما.. دلم تنگ آن روزهایی شده که میتوانستم از ته دل بخندم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرترین آدم دنیا هم دست خطی می خواهد که بنویسدبرایش ” زود برگرد “ طاقت دوری ات را ندارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها فهمیدن زبان مادری سخت شده است قبلتر ها وقتی می گفتند: دوستت دارم معنی فارسی اش ساده بود اما حالا “دوستت دارم” هزار معنی مختلف می دهد الا دوست داشتن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را ديدم دلم بر باد کردم / براي ديدنت فرياد کردم ندانستم که عشق اول جميل است / تمام هستي ام بر باد کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قلبم از چوب بود ، آن را به آتشکده ي چشمانت مي سپردم !ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توزندگيم يادگرفتم: دوست بشم"بخندم" ببخشم" امايادنگرفتم كسي روفراموش كنم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای قرار لحظه های اضطرار / بر روان دیده ام منشین چو خار جاری عشقی به شریان وجود / بی تو باید شعر دلتنگی سرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس از شب مستی ، بیا و عاشق باش / فروغ دیده مجنون ، بهای صادق باش من و کبوتر عاشق به روی یک دیوار / دو پنجره ، دو ستاره فدای یک دیدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حریم دید تو ، دیده اگر نمی شدم / شاه و رگم جدا ز هم ، شد ز لیاقت خودم تیغ غمت بریده سر اگر ، بدان / من از نگاه گرم تو ، لحظه به لحظه وا شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال من خيلي عجيبه دوست دارم پيشم بشيني/من نگاهت کنم و تو تو چشام عشقو ببيني اولش گفتم يه حسه يا يه احترام ساده/اما بعد ديدم که عشقه آخه اندازش زياده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درد زندگی دلبستن به کسی است که به تو تعلق ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو:علی کجا بودی؟ من:رفته بودم خاطراتش را از ذهنم پاک کنم... تازه تر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت چراغ قرمز پسري باچشمانی معصوم گفت:چسب زخم نمیخواهید؟ پنج تاصد تومن. آهی كشیدم وبا خود گفتم تمام چسب زخمهایت راهم كه بخرم ؛نه زخمهاي من خوب میشود، نه زخمهاي تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگزهيچ حسرتى در دلم اين چنين يکجا جمع نشده بود دراين سه واژه كوتاه: او دوستم ندارد.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز معلم میگفت۲خط موازی هيچگاه به هم نميرسند، مگر اينکه ۱ از آنها خود را بشکند، گفتم من ک خودم را شکستم پس چرا به او نرسيدم؟لبخند تلخي زد وگفت شايد اوهم به سوی خط ديگری شکسته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه راحت زير چترم امدي و چه شاد بودم از با تو بودن اما وقتي گفتي خدا حافظ برايم چه سخت بود باور اينكه بودنت بخاطر باران بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خوب است اما.. دلم تنگ آن روزهایی شده که میتوانستم از ته دل بخندم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرترین آدم دنیا هم دست خطی می خواهد که بنویسدبرایش ” زود برگرد “ طاقت دوری ات را ندارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها فهمیدن زبان مادری سخت شده است قبلتر ها وقتی می گفتند: دوستت دارم معنی فارسی اش ساده بود اما حالا “دوستت دارم” هزار معنی مختلف می دهد الا دوست داشتن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را ديدم دلم بر باد کردم / براي ديدنت فرياد کردم ندانستم که عشق اول جميل است / تمام هستي ام بر باد کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قلبم از چوب بود ، آن را به آتشکده ي چشمانت مي سپردم !ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توزندگيم يادگرفتم: دوست بشم"بخندم" ببخشم" امايادنگرفتم كسي روفراموش كنم.