بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان روز که مسکین سرای تو شدم ,به تو سوگند نمک گیر عطای تو شدم,گر کسی سلطنتی یافت به خود می نازد من کنم ناز به عالم که رفیق تو شدم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی ناخواسته به دنیا آمدن، مخفیانه گریستن، دیوانه وار عشق ورزیدن و عاقبت در حسرت آن چه دل می خواهد و منطق نمی پذیرد سوختن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که باورت داره یه قدم جلوتر از کسیه که دوستت داره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه خودکار بهت بدن که به اندازه یه جمله جوهر داشته باشی باهاش چی می نویسی؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هم مارو سرکار گذاشته ؛آدمهاييکه دل پاک دارند بي کس هستن ؛اما آدمهاي بي احساس دوروبرشون رو آدمهاي عاشق پيدا ميشه _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکي درددلم راگفتم گفت درست ميشه,درست ميشه! اي کاش يکي ميگفت درست نميشه! اونوقت شايدبه خودم ميومدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزفهمیدم که رفته ای ودلم بازشکست وتنم بازگریست و نگاهم پی یاری گم شد؛من چه تلخم امروز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدیگر را فراموش نکنیم،شاید سالها بعد در گذر جاده ها بى تفاوت از کنار همدیگر بگذریم و بگوییم آن غریبه چقدر شبیه خاطراتم بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه از این دل،آه از این جام امید عاقبت بشکست و کس رازش نخواند چنگ شد در دست هر بیگانه ای ای دریغا،کس به آوازش نخواند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خود عهد کردم که تو را دیدم بگویم از تو دلگیرم ...... ولی باز تو را دیدیم و گفتم بی تو میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشقت رو از دست دادی ديگه سعی نكن به دستش بياری ،درست مثل چينی شكسته می مونه كه حتی اگه بندش هم بزنی ديگه به زيبايی گذشته نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در صندوقچه خاطرات پنهانت میکنند یعنی هنوز هستی …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توتنها دعای قشنگ منی خدا می شود مستجابت کند مبادا كسی ازخدا بی خبر برای خودش انتخابت کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه ازآشنایان وفادیده ام/نه درباده نوشان صفادیده ام/زنامردمی هانرنجد دلم/که ازچشم خودهم خطادیده ام/به خاکستردل،نگیردشرار/من ازبرق چشمی بلادیده ام/وفای تورانازم ای اشک غم/که دردیده عمری،تورادیده ام….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانم انتهايش قلب توست،مهربان اين آسمان از آن توست،آسمانم هديه اي از سوي من ،تا بداني قلب من هم ياد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه چشم برهم بنهند اسبهایی که اسطبلشان را بر روی گسل ساخته اند؟ چه گونه میشود خوابید؟ چگونه بخوابم؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان روز که مسکین سرای تو شدم ,به تو سوگند نمک گیر عطای تو شدم,گر کسی سلطنتی یافت به خود می نازد من کنم ناز به عالم که رفیق تو شدم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی ناخواسته به دنیا آمدن، مخفیانه گریستن، دیوانه وار عشق ورزیدن و عاقبت در حسرت آن چه دل می خواهد و منطق نمی پذیرد سوختن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که باورت داره یه قدم جلوتر از کسیه که دوستت داره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه خودکار بهت بدن که به اندازه یه جمله جوهر داشته باشی باهاش چی می نویسی؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هم مارو سرکار گذاشته ؛آدمهاييکه دل پاک دارند بي کس هستن ؛اما آدمهاي بي احساس دوروبرشون رو آدمهاي عاشق پيدا ميشه _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکي درددلم راگفتم گفت درست ميشه,درست ميشه! اي کاش يکي ميگفت درست نميشه! اونوقت شايدبه خودم ميومدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزفهمیدم که رفته ای ودلم بازشکست وتنم بازگریست و نگاهم پی یاری گم شد؛من چه تلخم امروز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدیگر را فراموش نکنیم،شاید سالها بعد در گذر جاده ها بى تفاوت از کنار همدیگر بگذریم و بگوییم آن غریبه چقدر شبیه خاطراتم بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه از این دل،آه از این جام امید عاقبت بشکست و کس رازش نخواند چنگ شد در دست هر بیگانه ای ای دریغا،کس به آوازش نخواند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خود عهد کردم که تو را دیدم بگویم از تو دلگیرم ...... ولی باز تو را دیدیم و گفتم بی تو میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشقت رو از دست دادی ديگه سعی نكن به دستش بياری ،درست مثل چينی شكسته می مونه كه حتی اگه بندش هم بزنی ديگه به زيبايی گذشته نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در صندوقچه خاطرات پنهانت میکنند یعنی هنوز هستی …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توتنها دعای قشنگ منی خدا می شود مستجابت کند مبادا كسی ازخدا بی خبر برای خودش انتخابت کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه ازآشنایان وفادیده ام/نه درباده نوشان صفادیده ام/زنامردمی هانرنجد دلم/که ازچشم خودهم خطادیده ام/به خاکستردل،نگیردشرار/من ازبرق چشمی بلادیده ام/وفای تورانازم ای اشک غم/که دردیده عمری،تورادیده ام….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانم انتهايش قلب توست،مهربان اين آسمان از آن توست،آسمانم هديه اي از سوي من ،تا بداني قلب من هم ياد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه چشم برهم بنهند اسبهایی که اسطبلشان را بر روی گسل ساخته اند؟ چه گونه میشود خوابید؟ چگونه بخوابم؟