بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کارگردان بودم ؛ صدای نفس هایت موسیقی متن تمام فیلم هایم بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه تشنه ی عشقم نه هلاک رفاقت........ فقط یه دل میخوام که بمونه واسم تا قیامت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق زیباترین جمله هست که میتوان گفت/ولی روزی همین عشق شکستد میدهد و زمین می اندازتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کجا میروی ؟ صبرکن !... صبر کن عشق زمین گیر شود بعد برو ! یا دل از دیدن تو سیر شود بعد برو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تو دست در دست هم خواستیم آغاز کنیم بودن را،پس چرا قصه اینگونه شروع شد؟ یکی بود یکی نبود.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوچیزبهترینند گریستن از سرشوق.خندیدن از ته دل امیدوارم هردوازآن توباشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه بر عکست زنم ترسم که قابش بشکند / قاب عکس توست اما شیشه ی عمرمن است بوسه بر مویت زنم ترسم که تارش بشکند / تارموی توست اما ریشه ی عمر من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم به اندازه ی پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم زدم و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین غروب: غروب عاشقان زیباترین سنگ: دل یار زیباترین مایع: اشک زیباترین ناله: آه زیباترین دف: قلب تو زیباترین کلام :دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو ببخش که درخشیدی و من چشمامو بستم / منو بخشیدی و من چشمامو بستم تو به پای من نشستی و جدا از تو نشستم / که نیاوردی به روم هر جا دلت رو می شکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر تو را از ابلهی کردم رها ، برمن ببخش / بر سر پیمان نه بر مهر و وفا ، بر من ببخش راه ورسم عاشقی را نا بلد چون کودکان / اشتباه و ناروا کردم خطا ، بر من ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا خواهم نبخشاید تو را / این چه رسم دوستی باید تو را تو که می دانی در قلب منی / این همه دوری و بی مهری چرا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدای ناز عشقت ناز دانه / که عشقت کنج دل زد آشیانه به یاد سوزش مجنون ز لیلی / به یادت سوختم در این زمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدم و عشق مرا بد نام کرد / داروغه شنید و مرا زندان کرد در خلوت زندان به خود نالیدم / عاشق شود آنکس که مرا عاشق کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی گم شدن پیدا شدن/ عشق یعنی غرق در رویا شدن عشق یعنی حسرت دیدار تو/ عشق یعنی من شوم بیمار تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که در دنیای من پیدا و ناپیدا شدی / چشمهای روشنم را عاشق و شیدا شدی ای تو با رخش نگاهت بر دل من تاخته / این دل من ، رو بروی تو خودش را باخته

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کارگردان بودم ؛ صدای نفس هایت موسیقی متن تمام فیلم هایم بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه تشنه ی عشقم نه هلاک رفاقت........ فقط یه دل میخوام که بمونه واسم تا قیامت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق زیباترین جمله هست که میتوان گفت/ولی روزی همین عشق شکستد میدهد و زمین می اندازتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کجا میروی ؟ صبرکن !... صبر کن عشق زمین گیر شود بعد برو ! یا دل از دیدن تو سیر شود بعد برو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تو دست در دست هم خواستیم آغاز کنیم بودن را،پس چرا قصه اینگونه شروع شد؟ یکی بود یکی نبود.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوچیزبهترینند گریستن از سرشوق.خندیدن از ته دل امیدوارم هردوازآن توباشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه بر عکست زنم ترسم که قابش بشکند / قاب عکس توست اما شیشه ی عمرمن است بوسه بر مویت زنم ترسم که تارش بشکند / تارموی توست اما ریشه ی عمر من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم به اندازه ی پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم زدم و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین غروب: غروب عاشقان زیباترین سنگ: دل یار زیباترین مایع: اشک زیباترین ناله: آه زیباترین دف: قلب تو زیباترین کلام :دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو ببخش که درخشیدی و من چشمامو بستم / منو بخشیدی و من چشمامو بستم تو به پای من نشستی و جدا از تو نشستم / که نیاوردی به روم هر جا دلت رو می شکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر تو را از ابلهی کردم رها ، برمن ببخش / بر سر پیمان نه بر مهر و وفا ، بر من ببخش راه ورسم عاشقی را نا بلد چون کودکان / اشتباه و ناروا کردم خطا ، بر من ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا خواهم نبخشاید تو را / این چه رسم دوستی باید تو را تو که می دانی در قلب منی / این همه دوری و بی مهری چرا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدای ناز عشقت ناز دانه / که عشقت کنج دل زد آشیانه به یاد سوزش مجنون ز لیلی / به یادت سوختم در این زمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدم و عشق مرا بد نام کرد / داروغه شنید و مرا زندان کرد در خلوت زندان به خود نالیدم / عاشق شود آنکس که مرا عاشق کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی گم شدن پیدا شدن/ عشق یعنی غرق در رویا شدن عشق یعنی حسرت دیدار تو/ عشق یعنی من شوم بیمار تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که در دنیای من پیدا و ناپیدا شدی / چشمهای روشنم را عاشق و شیدا شدی ای تو با رخش نگاهت بر دل من تاخته / این دل من ، رو بروی تو خودش را باخته