بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس ندارم، اما دوست که دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دنیاروگشتم توروپیداکردم همه دنیاروبازبگردم مثل توپیدانمیکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل باش که می خواهم تو را ببویم/ز عطر وجودت آرامش را بجویم/با من باش تا همیشه این را بگویم/ای آرام جانم، دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی رنج را نباید امتداد داد باید مثل یک چاقو که چیزها را می‏بره و از میانشون می‏گذره از بعضی آدم‏ها بگذری و برای همیشه قائله رنج آور را تمام کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چون گل سرخ است پر از عطر... پر از خار... پر از برگ لطیف... یادمان باشد اگر گل چیدیم عطر و برگ و گل و خار همه همسایه دیوار به دیوار همند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دست‌هایم در دست‌های تو که باران بارید و تو رفتی چتر بیاوری و من هنوز که هنوزه روی نیمکت‌ منتظرم؛ یا باران بند بیاید، یا تو با چتر یا بی چتر فقط بیایی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج دوری ، یاد یاران کار ماست / یک پیامک حکم یک دیدار ماست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ازت پرسیدن کی تورو خیلی خیلی دوس داره بگو ی قلب که ازم دور دوره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید دیگران در نبودنت "سرم" را گرم کنند ، ولی "دلم" را هرگز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران هاى بى اجازه،وقت وبى وقت درهوايم پراكنده اى... ومن بى هوا،ناگهان خيسم ازتو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوده... نيست... نخواهدبود... هيچكس عزيزترازتوبراى من...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم به نفسهای تو در سایه ی سنگین سکوت به سخنهای تو با لهجه ی شیرین سکوت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تپش های قلبم خواستنت را که بگیرم … می ایستد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم حسودی میکنم گاهی ، که هیچ کس اندازه من تو را دوست ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه خورشید و نه ماه ! روزگار من با گردش نگاه تو می چرخد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچقدر هم بگویی : مردها فلان … ! زن ها فلان … ! تنهایی خوب است ؛ دنیا زشت است … و ازین حرفها … آخرش روزی قلبت برای کسی تندتر میزند …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس ندارم، اما دوست که دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دنیاروگشتم توروپیداکردم همه دنیاروبازبگردم مثل توپیدانمیکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل باش که می خواهم تو را ببویم/ز عطر وجودت آرامش را بجویم/با من باش تا همیشه این را بگویم/ای آرام جانم، دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی رنج را نباید امتداد داد باید مثل یک چاقو که چیزها را می‏بره و از میانشون می‏گذره از بعضی آدم‏ها بگذری و برای همیشه قائله رنج آور را تمام کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چون گل سرخ است پر از عطر... پر از خار... پر از برگ لطیف... یادمان باشد اگر گل چیدیم عطر و برگ و گل و خار همه همسایه دیوار به دیوار همند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دست‌هایم در دست‌های تو که باران بارید و تو رفتی چتر بیاوری و من هنوز که هنوزه روی نیمکت‌ منتظرم؛ یا باران بند بیاید، یا تو با چتر یا بی چتر فقط بیایی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج دوری ، یاد یاران کار ماست / یک پیامک حکم یک دیدار ماست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ازت پرسیدن کی تورو خیلی خیلی دوس داره بگو ی قلب که ازم دور دوره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید دیگران در نبودنت "سرم" را گرم کنند ، ولی "دلم" را هرگز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران هاى بى اجازه،وقت وبى وقت درهوايم پراكنده اى... ومن بى هوا،ناگهان خيسم ازتو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوده... نيست... نخواهدبود... هيچكس عزيزترازتوبراى من...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم به نفسهای تو در سایه ی سنگین سکوت به سخنهای تو با لهجه ی شیرین سکوت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تپش های قلبم خواستنت را که بگیرم … می ایستد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم حسودی میکنم گاهی ، که هیچ کس اندازه من تو را دوست ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه خورشید و نه ماه ! روزگار من با گردش نگاه تو می چرخد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچقدر هم بگویی : مردها فلان … ! زن ها فلان … ! تنهایی خوب است ؛ دنیا زشت است … و ازین حرفها … آخرش روزی قلبت برای کسی تندتر میزند …