بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی اندازه ات نیست.دست به اندازه ی خودت نزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست به دامان خداکه میشوم چیزی آهسته درون من به صدا می آید که... نترس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از باختن تا ساختن دوباره فاصله ای نیست . باید از نو شروع کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*به ضرب المثل ها اعتمادی نیست * *تازه یا کهنگی اش ، دردی را دوا نمیکند * *ماهی را هر وقت که از آب بگیری ، فقط می میرد!!*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين شعرهابروندبه جهنم! من فقط ديوانه ى آن لحظه ام كه قلبت،زيرسرم دست وپابزند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ورزیدن خطاست حاصلش دیوانگی ست عشق ها بازیچه اند عاشقان بازیگر این بازی طفلانه اند.. عشق کو ؟! عاشق کجاست ؟! معشوق کیست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكل از تو نبود از من بود؛ با كسی حرف میزدم كه سمعك هایش را پیش دیگری جا گذاشته بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چه نازنینان را وفا نیست / گلستانی چو باغ آشنا نیست اگر بر اوج آسمان هم پا گذارم / دلم یک لحظه از یادت جدا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکندفکرکنی در دل من مهرتو نیست...گوش کن نبض دلم زمزمه اش با تو یکیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین ها همیشه می مانند،شاید جلوی دیدگان نباشند،اما دردل ماندگارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادبادآنكه زما وقت سفر ياد نكرد،به وداعي دل غمديده ي ما شاد نكرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت خواهم داشت درسكوت... مبادادرصدايم توقعى باشدكه خاطرت رابيازارد.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چشمت چون دو فانوس است ، بیا روشنگر و فانوس راهم باش که شب تاریک ومن با مهربانی های دستت الفتی دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی همیشه رسیدن به معشوق نیست، گاهی باید عاشق شد تا از عشق گذشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شباهت عجیبی ست بین تو و ماهی قرمزم ... هر دو هر سه ثانیه یکبار مرا فراموش می کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفل ها به در كليد شدن چشمام به در سفيد شدن چه امتحان خوبيه دوريت عجب غروبيه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی اندازه ات نیست.دست به اندازه ی خودت نزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست به دامان خداکه میشوم چیزی آهسته درون من به صدا می آید که... نترس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از باختن تا ساختن دوباره فاصله ای نیست . باید از نو شروع کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*به ضرب المثل ها اعتمادی نیست * *تازه یا کهنگی اش ، دردی را دوا نمیکند * *ماهی را هر وقت که از آب بگیری ، فقط می میرد!!*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين شعرهابروندبه جهنم! من فقط ديوانه ى آن لحظه ام كه قلبت،زيرسرم دست وپابزند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ورزیدن خطاست حاصلش دیوانگی ست عشق ها بازیچه اند عاشقان بازیگر این بازی طفلانه اند.. عشق کو ؟! عاشق کجاست ؟! معشوق کیست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكل از تو نبود از من بود؛ با كسی حرف میزدم كه سمعك هایش را پیش دیگری جا گذاشته بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چه نازنینان را وفا نیست / گلستانی چو باغ آشنا نیست اگر بر اوج آسمان هم پا گذارم / دلم یک لحظه از یادت جدا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکندفکرکنی در دل من مهرتو نیست...گوش کن نبض دلم زمزمه اش با تو یکیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین ها همیشه می مانند،شاید جلوی دیدگان نباشند،اما دردل ماندگارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادبادآنكه زما وقت سفر ياد نكرد،به وداعي دل غمديده ي ما شاد نكرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت خواهم داشت درسكوت... مبادادرصدايم توقعى باشدكه خاطرت رابيازارد.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چشمت چون دو فانوس است ، بیا روشنگر و فانوس راهم باش که شب تاریک ومن با مهربانی های دستت الفتی دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی همیشه رسیدن به معشوق نیست، گاهی باید عاشق شد تا از عشق گذشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شباهت عجیبی ست بین تو و ماهی قرمزم ... هر دو هر سه ثانیه یکبار مرا فراموش می کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفل ها به در كليد شدن چشمام به در سفيد شدن چه امتحان خوبيه دوريت عجب غروبيه