بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان عاشق چنان دیوونه حالم که می خوام از تو و از دل بنالم هنوزم با همین دیوونه حالیم یه رنگم، صادقم، صافم، زلالم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بهارم تو زمين من زمين تو درخت من درختم تو بهار ناز انگشتاي بارون تو باغم ميكنه ميون جنگلا تاقم ميكنه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق فراموش کردن نیست ،بخشیدن است گوش کردن نیست ، درک کردن است دیدن نیست ، احساس کردن است جا زدن و کنار کشیدن نیست صبر کردن و ادامه دادن است حتی تنها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ترین سیلی روازکسی میخوری که یروزی بهترین نوازشگرت بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجادلت شکست خودت جاروش کن تاهرناکسی منت دستای زخمیشوسرت نزاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنار ساحلت من قایقی شکسته ام / تو همان ساحل عشقی که بهت دل بسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کدوم ستاره دنبال تو باشم / تا کجا خبر از حال تو باشم مگه میشه از تو دل برید و دل کند / بگو میخوام تا ابد مال تو باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ماه که آسمان خانه توست / به گلم بگو که یار دلدارت دیوانه توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترین لحظه هایم را با سخت ترین دقایقت عوض می کنم تا بدانی عاشق ترین پروانه ات بودم و مجنون ترین دیوانه ات هستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است و رسم آدم هایش عجیب، اینجا گم که میشوی بجای آنکه دنبالت بگردند،فراموشت میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدم و عذاب را فهمیدم رنجیدن و اضطراب را فهمیدم در چشم تو عشق را ندیدم اما معنای دل کباب را فهمیدم هر روز خطاهای تو را بخشیدم تا بخشش بی حساب را بخشیدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را شاید بتوانند دیگران گرم کنند اما; وقتى تو نیستى،هیچکس نیست دلم را گرم کند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی اما من پنجره را تا قیامت باز می گذارم مگر یک روز از خم کوچه نمایان شوی و برایم دستی تکان دهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست دل بکن! آینه این قدر تماشایی نیست حاصل خیره در آیینه شدن‌ها آیا دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجای " تاج گل بزرگی " که پس از مرگم برای تابوتم می آوری، شاخه ای از آن را همین امروز به من هدیه کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بُگــــــــــــذار زمــانـــــ ه از حِـســـادتــــــــ بتـركَــد ..انـــــگشتــــــان ِ مَـــــن ..چـــ ه بـــِه انگــشتـــان ِ تـــ♥ـــو می آینـــــد ! ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان عاشق چنان دیوونه حالم که می خوام از تو و از دل بنالم هنوزم با همین دیوونه حالیم یه رنگم، صادقم، صافم، زلالم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بهارم تو زمين من زمين تو درخت من درختم تو بهار ناز انگشتاي بارون تو باغم ميكنه ميون جنگلا تاقم ميكنه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق فراموش کردن نیست ،بخشیدن است گوش کردن نیست ، درک کردن است دیدن نیست ، احساس کردن است جا زدن و کنار کشیدن نیست صبر کردن و ادامه دادن است حتی تنها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ترین سیلی روازکسی میخوری که یروزی بهترین نوازشگرت بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجادلت شکست خودت جاروش کن تاهرناکسی منت دستای زخمیشوسرت نزاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنار ساحلت من قایقی شکسته ام / تو همان ساحل عشقی که بهت دل بسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کدوم ستاره دنبال تو باشم / تا کجا خبر از حال تو باشم مگه میشه از تو دل برید و دل کند / بگو میخوام تا ابد مال تو باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ماه که آسمان خانه توست / به گلم بگو که یار دلدارت دیوانه توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترین لحظه هایم را با سخت ترین دقایقت عوض می کنم تا بدانی عاشق ترین پروانه ات بودم و مجنون ترین دیوانه ات هستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است و رسم آدم هایش عجیب، اینجا گم که میشوی بجای آنکه دنبالت بگردند،فراموشت میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدم و عذاب را فهمیدم رنجیدن و اضطراب را فهمیدم در چشم تو عشق را ندیدم اما معنای دل کباب را فهمیدم هر روز خطاهای تو را بخشیدم تا بخشش بی حساب را بخشیدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را شاید بتوانند دیگران گرم کنند اما; وقتى تو نیستى،هیچکس نیست دلم را گرم کند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی اما من پنجره را تا قیامت باز می گذارم مگر یک روز از خم کوچه نمایان شوی و برایم دستی تکان دهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست دل بکن! آینه این قدر تماشایی نیست حاصل خیره در آیینه شدن‌ها آیا دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجای " تاج گل بزرگی " که پس از مرگم برای تابوتم می آوری، شاخه ای از آن را همین امروز به من هدیه کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بُگــــــــــــذار زمــانـــــ ه از حِـســـادتــــــــ بتـركَــد ..انـــــگشتــــــان ِ مَـــــن ..چـــ ه بـــِه انگــشتـــان ِ تـــ♥ـــو می آینـــــد ! ...