بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن با هرکی دوست بشی شکل و فرم اونو میگیری ... فکرشو بکن اگه با خدا دوست بشی ؛ چه زیبا شکل میگیری ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ می شود چشمانم باران میخواهد.......... خدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا!!! فرو دادن این همه بغض روزه راباطل نمیکند؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــــــــــــــــمه ی نیمکت های پـارک ... دو نفره اند...! بـــــــــــــــــــــــــــــیخیال !!! روی چمن مـــــــــــــــــی شینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه ی چشمانت هستم ... نگاهت را تعارف کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هر روز امپراطوری ام را با لبخند تو وسعت می دهم پس بخند, قدرتم رو به زوال است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گفت: عزيزم من كارگردان همون فيلمم كه تو داري واسم بازي ميكني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها اگه کسی گفت:”من عـــاشقتــــم”… بپــــرس: تــــا ســــاعت چنـــــد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای مُردن بیخ گوش من است همانجایی که روزی رد نفسهای تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیـــباست ، احسـ ـــاسم را میـگـــویــــم نـــازکـــــ است دلـــ ــم را می گـویــم گــاه شیـــرین استــــ تنـــهــاییـــ ـم را می گـویــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خود عهد بستم بار دیگر که تو را دیدم بگویم از تو دلگیرم ولی باز تو را دیدم و گفتم بی تو میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترك دین و دل نمودم / ترك جان هم می كنم هرچه گویی غیر عشقت / ترك آن هم می كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچي سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نذاشت بدوت تو دنياي من انگار تماشاگر نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضی ها گفت: “ناراحت چی هستی؟ دنیا که به آخر نرسیده…!!!” من نشد ؛ یکی دیگه! تو که عادت داری . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حسرت دیدار تو دارم به که گویم / از بهر تو من ابر بهارم به که گویم غیر از تو کسی را به خدا دوست ندارم / از نرگس چشم تو خمارم به که گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه دوستشان داريم همه گونه حقي بر ما دارند، حتي حق اين كه دوستمان نداشته باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن، صدای چرخاندن کلید است در قفل. عشق، باز نشدن آن. کاری که ما بلدیم اما... باز کردن در است با لگد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن با هرکی دوست بشی شکل و فرم اونو میگیری ... فکرشو بکن اگه با خدا دوست بشی ؛ چه زیبا شکل میگیری ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ می شود چشمانم باران میخواهد.......... خدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا!!! فرو دادن این همه بغض روزه راباطل نمیکند؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــــــــــــــــمه ی نیمکت های پـارک ... دو نفره اند...! بـــــــــــــــــــــــــــــیخیال !!! روی چمن مـــــــــــــــــی شینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه ی چشمانت هستم ... نگاهت را تعارف کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هر روز امپراطوری ام را با لبخند تو وسعت می دهم پس بخند, قدرتم رو به زوال است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گفت: عزيزم من كارگردان همون فيلمم كه تو داري واسم بازي ميكني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها اگه کسی گفت:”من عـــاشقتــــم”… بپــــرس: تــــا ســــاعت چنـــــد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای مُردن بیخ گوش من است همانجایی که روزی رد نفسهای تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیـــباست ، احسـ ـــاسم را میـگـــویــــم نـــازکـــــ است دلـــ ــم را می گـویــم گــاه شیـــرین استــــ تنـــهــاییـــ ـم را می گـویــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خود عهد بستم بار دیگر که تو را دیدم بگویم از تو دلگیرم ولی باز تو را دیدم و گفتم بی تو میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترك دین و دل نمودم / ترك جان هم می كنم هرچه گویی غیر عشقت / ترك آن هم می كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچي سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نذاشت بدوت تو دنياي من انگار تماشاگر نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضی ها گفت: “ناراحت چی هستی؟ دنیا که به آخر نرسیده…!!!” من نشد ؛ یکی دیگه! تو که عادت داری . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حسرت دیدار تو دارم به که گویم / از بهر تو من ابر بهارم به که گویم غیر از تو کسی را به خدا دوست ندارم / از نرگس چشم تو خمارم به که گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه دوستشان داريم همه گونه حقي بر ما دارند، حتي حق اين كه دوستمان نداشته باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن، صدای چرخاندن کلید است در قفل. عشق، باز نشدن آن. کاری که ما بلدیم اما... باز کردن در است با لگد...