بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي من شبيه باران نيست كه گاهي مي آيد و گاهي نمي آيد، دوستي من شبيه هواست ، بعضي وقتها ساكت ، اما هميشه در اطراف توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتونم ادعا کنم ، غنی ترین منبع نمک جهانم ... ! از بس که دلشوره دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــــاد بگیــر!!!!!! اگـــه کســـی بِهـــت گفـــت دوسِـتـــــــ دارَم لـُــزومـــا بـه ایــن مَعنــی نیستـــ کــه کَــس دیگـــه ای را دوسـتـــ نـَــدارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوســــــــت دارم !!! حــــــافظ را هم !!! ولی خــــــداحــــــــــافظ را نــــــــ ه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســفیر آرزوهــایم ست صــــدای قــدم هایت . اگر بیـــایی به حرمــت شـــان دنیــا را وادار به ســـکوت مـــیکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بهانه در خاطرمی وفراموش نمیشوی شاید دوست داشتن همین باشد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ای عشق پایان تو دور است / دلم غرق تمنای حضور است برای قد کشیدن در هوایت / دلم مثل صنوبرها صبور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیایی که جای آرزوهاست / کسی جز تو منو عاشق نمی خواست بیا تا تکیه گاه من تو باشی / دلم مثل خودت تنهای تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه سرو و نه باغ و نه چمن می خواهم / نه لاله، نه گل، نه نسترن می خواهم خواهم ز خدای خویش کُنجی خلوت / من باشم و آن کسی که من می خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وه که جدا نمیشود نقش تو از خیال من / تا چه شود به عاقبت، در طلب تو حال من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باغی پر از ریحان و گل بود / به روی رود عشقت، مثل پل بود نگاهم کردی و ویران شد این دل / مگر چشم تو از قوم مغول بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قدر خیال های بیهوده نباف / ماییم و دو خط رباعی و یک دل صاف در آینه ی دلم به جز عکس تو نیست / شک داری اگر، بیا دلم را بشکاف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه برگ پاییزی ، پس از تو قسمت بادم / خداحافظ ، ولی هرگز نخواهی رفت از یادم خداحافظ ، و این یعنی در اندوه تو می میرم / در این تنهایی مطلق ، که می بندد به زنجیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اميد چتر فردايت خيس بارانم از طلوع عشق تا غروب سرنوشت دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنهان نمیکنم ز شما، دوست دارمت / اندازه خدا، به خدا دوست دارمت گر چه از زمین و زمان خسته ام ولی / برون از تمام قید و بندها، دوست دارمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ساعتي ميخواهد که مانده باشد روي ساعتهاي باتو بودن..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي من شبيه باران نيست كه گاهي مي آيد و گاهي نمي آيد، دوستي من شبيه هواست ، بعضي وقتها ساكت ، اما هميشه در اطراف توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتونم ادعا کنم ، غنی ترین منبع نمک جهانم ... ! از بس که دلشوره دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــــاد بگیــر!!!!!! اگـــه کســـی بِهـــت گفـــت دوسِـتـــــــ دارَم لـُــزومـــا بـه ایــن مَعنــی نیستـــ کــه کَــس دیگـــه ای را دوسـتـــ نـَــدارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوســــــــت دارم !!! حــــــافظ را هم !!! ولی خــــــداحــــــــــافظ را نــــــــ ه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســفیر آرزوهــایم ست صــــدای قــدم هایت . اگر بیـــایی به حرمــت شـــان دنیــا را وادار به ســـکوت مـــیکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بهانه در خاطرمی وفراموش نمیشوی شاید دوست داشتن همین باشد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ای عشق پایان تو دور است / دلم غرق تمنای حضور است برای قد کشیدن در هوایت / دلم مثل صنوبرها صبور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیایی که جای آرزوهاست / کسی جز تو منو عاشق نمی خواست بیا تا تکیه گاه من تو باشی / دلم مثل خودت تنهای تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه سرو و نه باغ و نه چمن می خواهم / نه لاله، نه گل، نه نسترن می خواهم خواهم ز خدای خویش کُنجی خلوت / من باشم و آن کسی که من می خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وه که جدا نمیشود نقش تو از خیال من / تا چه شود به عاقبت، در طلب تو حال من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باغی پر از ریحان و گل بود / به روی رود عشقت، مثل پل بود نگاهم کردی و ویران شد این دل / مگر چشم تو از قوم مغول بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قدر خیال های بیهوده نباف / ماییم و دو خط رباعی و یک دل صاف در آینه ی دلم به جز عکس تو نیست / شک داری اگر، بیا دلم را بشکاف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه برگ پاییزی ، پس از تو قسمت بادم / خداحافظ ، ولی هرگز نخواهی رفت از یادم خداحافظ ، و این یعنی در اندوه تو می میرم / در این تنهایی مطلق ، که می بندد به زنجیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اميد چتر فردايت خيس بارانم از طلوع عشق تا غروب سرنوشت دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنهان نمیکنم ز شما، دوست دارمت / اندازه خدا، به خدا دوست دارمت گر چه از زمین و زمان خسته ام ولی / برون از تمام قید و بندها، دوست دارمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ساعتي ميخواهد که مانده باشد روي ساعتهاي باتو بودن..