بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دلتنگی قشنگترین هدیه ی عشقه/حالا من با این هدیه قشنگ تو چیکار کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدمت یک شب به دریا زل زدی کاش دریای تو بودم دل به دریا میزدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر تو رو بقیه ضربدری به رنگ قرمز کشیدم یا تو یا هیچ کس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقعی که می خواستمت می ترسیدم نگات کنم،موقعی که نگات کردم ترسیدم باهات حرف بزنم. موقعی که باهات حرف زدم ترسیدم نازت کنم،موقعی که نازت کردم ترسیدم عاشقت بشم حالا که عاشقت شدم میترسم از دستت بدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفشهایت رابه من قر ض میدهی؟میخواهم بدانم تنهاگذاشتنم چه حسی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تاوان دل شکسته ام هزاران دل میشکنم گناهش بای کسی که دلم راشکست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از نگاه ها ، صدای قشنگی دارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایـمان را بـهم قفـل کنیم فقط یـادت باشد کلیـد را جایـی بـگذاری که یـاد هیـچ کدامـمان نـماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کاغذهای مچاله قول داده ام بر بالشی که دور از توست ، گریه کنم نه بر شانه ی شعری که سینه ام را دریده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَــعد از تـــو جـــَواب هـَمــه دوســـتت دارَم هــــا مــِـــرســـی شُـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگه از چشمم افتادي.مي فهمي؟..... صاف از چشمام افتادي تو قلبم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی : به سادگی دست کسی را می گیری و به سختی هرگز رهایش نمی کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا حرف میزنی ؟ تو می گویی از زاویه ی من به مسئله نگاه کن از زاویه تو … آها دیدم از زاویه ی تو چه تنگ است کنار هم نشستن دو ضلع ! من و تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت از خدا نخواستم همه دنیا مال من باشه ... فقط خواستم... اونی که ماله منه واسه هیشکی نباشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرد من كه قايم نشده ام، من فقط در وسط فاصله ها به گمانم كمي گم شده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از بهانه هايي كه بايد برايشان تا خود صبح يواشكي اشك بريزي ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دلتنگی قشنگترین هدیه ی عشقه/حالا من با این هدیه قشنگ تو چیکار کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدمت یک شب به دریا زل زدی کاش دریای تو بودم دل به دریا میزدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر تو رو بقیه ضربدری به رنگ قرمز کشیدم یا تو یا هیچ کس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقعی که می خواستمت می ترسیدم نگات کنم،موقعی که نگات کردم ترسیدم باهات حرف بزنم. موقعی که باهات حرف زدم ترسیدم نازت کنم،موقعی که نازت کردم ترسیدم عاشقت بشم حالا که عاشقت شدم میترسم از دستت بدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفشهایت رابه من قر ض میدهی؟میخواهم بدانم تنهاگذاشتنم چه حسی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تاوان دل شکسته ام هزاران دل میشکنم گناهش بای کسی که دلم راشکست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از نگاه ها ، صدای قشنگی دارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایـمان را بـهم قفـل کنیم فقط یـادت باشد کلیـد را جایـی بـگذاری که یـاد هیـچ کدامـمان نـماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کاغذهای مچاله قول داده ام بر بالشی که دور از توست ، گریه کنم نه بر شانه ی شعری که سینه ام را دریده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَــعد از تـــو جـــَواب هـَمــه دوســـتت دارَم هــــا مــِـــرســـی شُـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگه از چشمم افتادي.مي فهمي؟..... صاف از چشمام افتادي تو قلبم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی : به سادگی دست کسی را می گیری و به سختی هرگز رهایش نمی کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا حرف میزنی ؟ تو می گویی از زاویه ی من به مسئله نگاه کن از زاویه تو … آها دیدم از زاویه ی تو چه تنگ است کنار هم نشستن دو ضلع ! من و تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت از خدا نخواستم همه دنیا مال من باشه ... فقط خواستم... اونی که ماله منه واسه هیشکی نباشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرد من كه قايم نشده ام، من فقط در وسط فاصله ها به گمانم كمي گم شده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از بهانه هايي كه بايد برايشان تا خود صبح يواشكي اشك بريزي ...