بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهزاده ی عشقی که غلامت شده ام / پابند تو و اسیر دامت شده ام / گویند کبوتری وفادار تر از طوقی نیست / طوقی صفتم ، جلد مرامت شده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه تو آهوی گریز پایی است که میدود در دشت متروک چشمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم با هزاران واژه روی تک دفتر عشق ب امید آنکه تو بخوانی روزی دفتر شعر مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که نگات نمیکنم یعنی گرفتار توام رفتن همه ولی نترس من که طرفدار توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت بود همه جا برام مثل زندان بود ولی تو سند گذاشتی درم آوردی ممنونم ازت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوانيستم, اماهميشه چشم به آسمان دارم, حال عجيبي ست ديدن همان آسمان که شايد تودقايقي پيش به آن نگاه کردي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينروزهاحسي دارم آميخته بادلتنگي, بازواني ميخواهم که تنگ در برم بگيرد, امانه هربازواني! تنهاحصارآغوش تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابهايم بوي تن توراميدهند! نکندآن دورترهانيمه شب درآغوشم ميگيري...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ شده است! دیگه از روزه گرفتنت خسته شده ام کی افطارت فرا میرسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی‌ اون دختری که وقتی‌ تو خیابون یه لکسوز واسش بوق میزنه بازم سرشو میندازه پایین و زیر لب میگه: اگه 730 هم داشته باشی‌... چرخ پراید عشقمم نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر قلب من بت بود... كه خدا تورا براي شكستنش فرستاد!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس تو... طراوت باران است بر زخم شكوفه هاي گل درمان است... هروقت كه در هواي تو ميچرخم... انگار نفس كشيدنم اسان است...!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که ضربه های تیشه زندگی را بر ریشه آرزوهایت حس می کنی، به خاطر بیاور که زیبایی شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخــت است ببـــآزی تمــآمـِ احـسآسِ پآکــَت را و هنــــوز نفهمـیده بآشی اصلــــا دوستـــَت دآشــت ؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دوستت دارم نگاهی به من کرد و گفت : چندتا ؟ دستام رو بالا آوردم و تمام انگشتهای دستمو نشونش دادم اما اون به کف دستام نگاه می کرد که خالی بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکــر می کــردم در قلب تــ ـــو محکومم به حبــس ابد !! به یکبــاره جــا خــوردم … وقـــتی زندان بان برســـرم فریاد زد: هــی.. تــو آزادی! . و صـــدای گامهای غریبه ای که به سلـــول من می آمـــد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهزاده ی عشقی که غلامت شده ام / پابند تو و اسیر دامت شده ام / گویند کبوتری وفادار تر از طوقی نیست / طوقی صفتم ، جلد مرامت شده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه تو آهوی گریز پایی است که میدود در دشت متروک چشمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم با هزاران واژه روی تک دفتر عشق ب امید آنکه تو بخوانی روزی دفتر شعر مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که نگات نمیکنم یعنی گرفتار توام رفتن همه ولی نترس من که طرفدار توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت بود همه جا برام مثل زندان بود ولی تو سند گذاشتی درم آوردی ممنونم ازت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوانيستم, اماهميشه چشم به آسمان دارم, حال عجيبي ست ديدن همان آسمان که شايد تودقايقي پيش به آن نگاه کردي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينروزهاحسي دارم آميخته بادلتنگي, بازواني ميخواهم که تنگ در برم بگيرد, امانه هربازواني! تنهاحصارآغوش تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابهايم بوي تن توراميدهند! نکندآن دورترهانيمه شب درآغوشم ميگيري...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ شده است! دیگه از روزه گرفتنت خسته شده ام کی افطارت فرا میرسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی‌ اون دختری که وقتی‌ تو خیابون یه لکسوز واسش بوق میزنه بازم سرشو میندازه پایین و زیر لب میگه: اگه 730 هم داشته باشی‌... چرخ پراید عشقمم نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر قلب من بت بود... كه خدا تورا براي شكستنش فرستاد!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس تو... طراوت باران است بر زخم شكوفه هاي گل درمان است... هروقت كه در هواي تو ميچرخم... انگار نفس كشيدنم اسان است...!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که ضربه های تیشه زندگی را بر ریشه آرزوهایت حس می کنی، به خاطر بیاور که زیبایی شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخــت است ببـــآزی تمــآمـِ احـسآسِ پآکــَت را و هنــــوز نفهمـیده بآشی اصلــــا دوستـــَت دآشــت ؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دوستت دارم نگاهی به من کرد و گفت : چندتا ؟ دستام رو بالا آوردم و تمام انگشتهای دستمو نشونش دادم اما اون به کف دستام نگاه می کرد که خالی بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکــر می کــردم در قلب تــ ـــو محکومم به حبــس ابد !! به یکبــاره جــا خــوردم … وقـــتی زندان بان برســـرم فریاد زد: هــی.. تــو آزادی! . و صـــدای گامهای غریبه ای که به سلـــول من می آمـــد.