بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس خوبیه وقتی یه نفردلتنگت میشه/احساس بهتریه وقتی یه نفرعاشقت میشه/امابهترین احساس اینه که بدونی یه نفر هیچوقت فراموشت نمیکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگردهکده ای بسوزدهمه دودش رامیبینندامااگر قلبی بسوزدهیچکس حتی شعله اش رانمیبیندپس میسوزم به عشق کسی که هیچوقت سوختنم راندید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافیست رُخت را برگردانی استاد بزرگ شطرنج هم که باشم ، مات خواهم شد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طبق مُد دوستت دارم ، نه به حکم سنت ! همه چیز بنا بر فطرت است … “خوب”ها دوست داشتنی اند خوب من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورت در قلبم مثل نفس کشیدن است ... آرام ... بیصدا ... اما همیشکی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطرت از همه چی گذشتم... حالا به خاطر تو..از تو می گذرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ان روز که رفتم یاد تنهایی کنی . من همان تنهاییم یادت نره یادم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شروع نفس های حضرت آدم تا پایان نفس های آخرین آدم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــخـــت اســـت وقتـــي از شـــدت بـــغـــض گـــلـــو درد بگـــيري و هـــمـــه بگـــويـــند لبـــاس گـــرم بـــپـــوش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت ياد كردن هميشه گفتنى نيست پس به وسعت ناگفته ها به يادتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مـــــــرا مى فهمى من تـــــــو را میخواهم و همین ســــــاده ترین قصه یك زمان است تو مــــــرا میخوانى من تو را نــــــاب ترین شعر زمان میدانم و تــــــو هم میدانى تا ابـــــــد در دل من میمانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداروشكركه قبل ازاينكه بهش تكيه كنم بهم نشون دادكه تكيه گاه خوبي نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام کودکی ام را معصومیتم را بی بهانه خنده هایم را زلال اشکهایم را و تمام سادگی هایم را میان گلهای دامنت جا گذاشته ام مرا دوباره به دامنت پناه ده که بی تو بی پناه ترین قاصدک پر و بال شکسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خودم مردی شده ام بی صدا گریه میکنم این روزها در سکوت سرسخت دنیا مواظبم باش قلبم هنوز زنانه می تپد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى قشنگه اگه باتوباشه ،مرگ قشنگه اگه براي توباشه،دلتنگى قشنگه اگه به خاطرتوباشه،من قشنگم اگه باتوباشم اماتوهمه جوره قشنگى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه کرده ای مرا چرا نگاهت از نوشته های من قشنگتر است !؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس خوبیه وقتی یه نفردلتنگت میشه/احساس بهتریه وقتی یه نفرعاشقت میشه/امابهترین احساس اینه که بدونی یه نفر هیچوقت فراموشت نمیکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگردهکده ای بسوزدهمه دودش رامیبینندامااگر قلبی بسوزدهیچکس حتی شعله اش رانمیبیندپس میسوزم به عشق کسی که هیچوقت سوختنم راندید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافیست رُخت را برگردانی استاد بزرگ شطرنج هم که باشم ، مات خواهم شد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طبق مُد دوستت دارم ، نه به حکم سنت ! همه چیز بنا بر فطرت است … “خوب”ها دوست داشتنی اند خوب من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورت در قلبم مثل نفس کشیدن است ... آرام ... بیصدا ... اما همیشکی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطرت از همه چی گذشتم... حالا به خاطر تو..از تو می گذرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ان روز که رفتم یاد تنهایی کنی . من همان تنهاییم یادت نره یادم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شروع نفس های حضرت آدم تا پایان نفس های آخرین آدم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــخـــت اســـت وقتـــي از شـــدت بـــغـــض گـــلـــو درد بگـــيري و هـــمـــه بگـــويـــند لبـــاس گـــرم بـــپـــوش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت ياد كردن هميشه گفتنى نيست پس به وسعت ناگفته ها به يادتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مـــــــرا مى فهمى من تـــــــو را میخواهم و همین ســــــاده ترین قصه یك زمان است تو مــــــرا میخوانى من تو را نــــــاب ترین شعر زمان میدانم و تــــــو هم میدانى تا ابـــــــد در دل من میمانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداروشكركه قبل ازاينكه بهش تكيه كنم بهم نشون دادكه تكيه گاه خوبي نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام کودکی ام را معصومیتم را بی بهانه خنده هایم را زلال اشکهایم را و تمام سادگی هایم را میان گلهای دامنت جا گذاشته ام مرا دوباره به دامنت پناه ده که بی تو بی پناه ترین قاصدک پر و بال شکسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خودم مردی شده ام بی صدا گریه میکنم این روزها در سکوت سرسخت دنیا مواظبم باش قلبم هنوز زنانه می تپد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى قشنگه اگه باتوباشه ،مرگ قشنگه اگه براي توباشه،دلتنگى قشنگه اگه به خاطرتوباشه،من قشنگم اگه باتوباشم اماتوهمه جوره قشنگى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه کرده ای مرا چرا نگاهت از نوشته های من قشنگتر است !؟