بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بی وقفه این روزها هوای عاشقی به سرم می اندازد ... لبـــــریــــزم از مهـــــر ....... اما استــــــــوار ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان دلم به رنگ آسمان می شود.. وقتی که باز چشمات را می بینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کدام دیار آمده ای..؟! که این چنین پر از حس لطیف شبنم صبحگاهی..؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار هم وقتی منتظرت نیستم به سراغم بیا...بگذار خیالم غافلگیر شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی بروم.. باشد.. قبول! اما تکلیف این دل گره خورده به نگاهت چه می شود...؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب همان حس غریبی است که وقتی به لب های تو لبخند نباشد دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع انشاء: تعطیلات خود را چگونه گذراندید؟ به نام خدا فرسنگ ها دور از آغوشش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه هارارها كن!دوري ودوستي كدام است؟فاصله هايندكه عشق راميبلعند،من اگرنباشم!ديگري جايم راپرميكند!به همين سادگي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كه ميگفتي تا اخر دنيا باهامي... حالاميفهمم چراهمه ميگن دنيا2روزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر عاشق را فنا و مردن باشد یا در ره عشق جان سپردن باشد پس لاف بود انچه بگفتند که عشق از عین حیات اب خوردن باشد * حافظ شیرازی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورت در قلبم مثل نفس کشیدن است ... آرام ... بیصدا ... اما همیشکی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ان روز که رفتم یاد تنهایی کنی . من همان تنهاییم یادت نره یادم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديرامدي تمام شده ام ديگر.. ميبخشمت باانكه هزارشب بيخوابي طلب دارم ازتو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زودباهم بودنمان خاطره شد/واي كاش خاطره هامان بيرنگ نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من منتظرت شدم ولی در نزدی / بر زخم دلم گل معطر نزدی گفتی که اگر شود میایم اما / مرد این دل و آخر تو به اون سر نزدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی دریچه قلبم نوشتم «ورود ممنوع» حالا که وارد شدی «خروج ممنوع».

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بی وقفه این روزها هوای عاشقی به سرم می اندازد ... لبـــــریــــزم از مهـــــر ....... اما استــــــــوار ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان دلم به رنگ آسمان می شود.. وقتی که باز چشمات را می بینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کدام دیار آمده ای..؟! که این چنین پر از حس لطیف شبنم صبحگاهی..؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار هم وقتی منتظرت نیستم به سراغم بیا...بگذار خیالم غافلگیر شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی بروم.. باشد.. قبول! اما تکلیف این دل گره خورده به نگاهت چه می شود...؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب همان حس غریبی است که وقتی به لب های تو لبخند نباشد دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع انشاء: تعطیلات خود را چگونه گذراندید؟ به نام خدا فرسنگ ها دور از آغوشش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه هارارها كن!دوري ودوستي كدام است؟فاصله هايندكه عشق راميبلعند،من اگرنباشم!ديگري جايم راپرميكند!به همين سادگي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كه ميگفتي تا اخر دنيا باهامي... حالاميفهمم چراهمه ميگن دنيا2روزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر عاشق را فنا و مردن باشد یا در ره عشق جان سپردن باشد پس لاف بود انچه بگفتند که عشق از عین حیات اب خوردن باشد * حافظ شیرازی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورت در قلبم مثل نفس کشیدن است ... آرام ... بیصدا ... اما همیشکی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ان روز که رفتم یاد تنهایی کنی . من همان تنهاییم یادت نره یادم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديرامدي تمام شده ام ديگر.. ميبخشمت باانكه هزارشب بيخوابي طلب دارم ازتو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زودباهم بودنمان خاطره شد/واي كاش خاطره هامان بيرنگ نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من منتظرت شدم ولی در نزدی / بر زخم دلم گل معطر نزدی گفتی که اگر شود میایم اما / مرد این دل و آخر تو به اون سر نزدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی دریچه قلبم نوشتم «ورود ممنوع» حالا که وارد شدی «خروج ممنوع».