بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نیست... خودم سکوتت را معنی می کنم! کاش می فهمیدی، گــــــــــاهي....همین نگــــاه ســـــــــــــــــــردت... روي زمستان را هم كم مي كنـــــــــد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا دو نفره است و نیستی … من هی کوچه ها را بالا و پایین می کنم برای دهن کجی به هواااا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فراقت آهنگ قلبم در غم است ، بیصدا میخندم اما روزگارم درهم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن ابرم كه بارانش توهستي همان يوسف كه كنعانش توهستي مسافرميشوم تاآخرعمردرآن راهي كه پايانش توهستي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزديكي در فاصله نيست
در انديشه است
و تو اكنون مهمان انديشه مني ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... بابت آن روز که سرت داد کشیدم متاسفمـــــــــ...!!! من عصبانی بودم برای انسانی که تو میگفتی ارزشــــَش را ندارد و مــــــــــن پا فشاری می کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سـلـامتــی اون رفــــيقی که مــــجازيـه امـــــــــّــا . . .!!! يـه جوری واســــت سنـگ صـــــبوره که هیـــچ کـدوم از رفيــــقای واقـعـيت بـه گَـــــــرد پاش نمـــــيرسـن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تــ ـ ـ ــ ــو نخواهمـ گذشـت ، به ایـــ ـ ــن دلیــ ـ ـ ــل کهـ ـ خوبــی ها برای انحصار تــ ـ ـ ـــ ـو نبــ ــرد میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خریدار ندارد دلی که برای دیدنت "لــک" زده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صفرم تو دویی با تو بیستم بی تو نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم بهایش هم هر چه هست روی چشمانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمام لحظه هایم تکرار می شوی ، اما تکراری نمی شوی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهمت چرا که مثل لبخند خورشید از پس رنگین کمان به دشت خیس خواستنی هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه ی دوری دلدار مرا پیرم کرد / غم هجران نگارم ز جهان سیرم کرد گریه کردم ز فراغت گل من باور کن / که مرا غربت این شهر زمین گیرم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش چشمان خمارت ، چه کشیدن دارد / سایه ساران دو زلفت ، چه لمیدن دارد آن قدر خوب و ملیحی که به یک جرعه نگاه / حس مستی لبت طعم چشیدن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خوابند و من بیدارم امشب / دلم کرده هوای یارم امشب غم عشق و فراقش مرهمی نیست / مداوای امید دیدارم امشب

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نیست... خودم سکوتت را معنی می کنم! کاش می فهمیدی، گــــــــــاهي....همین نگــــاه ســـــــــــــــــــردت... روي زمستان را هم كم مي كنـــــــــد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا دو نفره است و نیستی … من هی کوچه ها را بالا و پایین می کنم برای دهن کجی به هواااا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فراقت آهنگ قلبم در غم است ، بیصدا میخندم اما روزگارم درهم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن ابرم كه بارانش توهستي همان يوسف كه كنعانش توهستي مسافرميشوم تاآخرعمردرآن راهي كه پايانش توهستي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزديكي در فاصله نيست
در انديشه است
و تو اكنون مهمان انديشه مني ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... بابت آن روز که سرت داد کشیدم متاسفمـــــــــ...!!! من عصبانی بودم برای انسانی که تو میگفتی ارزشــــَش را ندارد و مــــــــــن پا فشاری می کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سـلـامتــی اون رفــــيقی که مــــجازيـه امـــــــــّــا . . .!!! يـه جوری واســــت سنـگ صـــــبوره که هیـــچ کـدوم از رفيــــقای واقـعـيت بـه گَـــــــرد پاش نمـــــيرسـن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تــ ـ ـ ــ ــو نخواهمـ گذشـت ، به ایـــ ـ ــن دلیــ ـ ـ ــل کهـ ـ خوبــی ها برای انحصار تــ ـ ـ ـــ ـو نبــ ــرد میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خریدار ندارد دلی که برای دیدنت "لــک" زده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صفرم تو دویی با تو بیستم بی تو نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم بهایش هم هر چه هست روی چشمانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمام لحظه هایم تکرار می شوی ، اما تکراری نمی شوی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهمت چرا که مثل لبخند خورشید از پس رنگین کمان به دشت خیس خواستنی هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه ی دوری دلدار مرا پیرم کرد / غم هجران نگارم ز جهان سیرم کرد گریه کردم ز فراغت گل من باور کن / که مرا غربت این شهر زمین گیرم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش چشمان خمارت ، چه کشیدن دارد / سایه ساران دو زلفت ، چه لمیدن دارد آن قدر خوب و ملیحی که به یک جرعه نگاه / حس مستی لبت طعم چشیدن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خوابند و من بیدارم امشب / دلم کرده هوای یارم امشب غم عشق و فراقش مرهمی نیست / مداوای امید دیدارم امشب