بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدهم لام تا کام حرفی نزنم فقط بگذار از (دال تا میم) بگویم، بگذار بگویم که "دوستت دارم" دیگر لام تا کام حرفی نمیزنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک روح در دو پیکریم تو در پیکره ی خدایی من در پیکره ی انسانی عاشقانه میپرستمت شاید روزی یک روح در یک پیکر شویم . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم میماند بین بودن یا نبودن! به رفتن ک فکر می کنی اتفاقی می افتد که منصرف می شوی… میخواهی بمانی، رفتاری می بینی که انگار باید بـــروی! این بلاتکلیفی خودش کلــــی جهنـــــــــــــــم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آسمان نرسد هر که خاک پای تو نیست فرو رود به زمین دلی که به یاد تو نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران برای کسی تکراری نمی شود، هروقت بیایید،دوست داشتنیست... وتو از جنس بارانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق انسان را داغ می کند ودوست داشتن انسان را پخته، هر داغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست در عشق فاجعه نیست،فاجعه آنست که بدانی چرا در عشق شکست خورده ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم ز چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلال قلبت ارزاني ديگران..... من اين احساس آبكي را نميخواهم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و"تو" هنوز با تمام "نبودنت" تمام "بودن"مني.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاتوهستي كه دستانم رابگيري،آرزو ميكنم هر روز زمين بخورم!كاش تابستانهاهم برفي بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها وقتي ميخواي بخوابي،ميبيني هيشكي رو نداري كه بهت فكركنه... اينجاست كه:ميفهمي برخلاف شلوغيه درونت.....چقدر تنهايي......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی روزهای دلتنگی ام را میگذارم ..... اتش میزنمت این چند روز ...... وقتی بدانی من در چند کیلومتری توام اما..... تو کاری از دستت بر نمی اید .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میدونی به خیابونا وارد نیستم میشه بگی باید از کدوم طرف قربونت برم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به تو می اندشم، روحم آن چنان آرام می گیرد.. که انگار درونم همه دریاست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از تو تپش قلبم را هرگز حس نکرده بودم.. اما حالا.. انگار می خواهد سینه ام را بشکافد ای قلب!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدهم لام تا کام حرفی نزنم فقط بگذار از (دال تا میم) بگویم، بگذار بگویم که "دوستت دارم" دیگر لام تا کام حرفی نمیزنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک روح در دو پیکریم تو در پیکره ی خدایی من در پیکره ی انسانی عاشقانه میپرستمت شاید روزی یک روح در یک پیکر شویم . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم میماند بین بودن یا نبودن! به رفتن ک فکر می کنی اتفاقی می افتد که منصرف می شوی… میخواهی بمانی، رفتاری می بینی که انگار باید بـــروی! این بلاتکلیفی خودش کلــــی جهنـــــــــــــــم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آسمان نرسد هر که خاک پای تو نیست فرو رود به زمین دلی که به یاد تو نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران برای کسی تکراری نمی شود، هروقت بیایید،دوست داشتنیست... وتو از جنس بارانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق انسان را داغ می کند ودوست داشتن انسان را پخته، هر داغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست در عشق فاجعه نیست،فاجعه آنست که بدانی چرا در عشق شکست خورده ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم ز چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلال قلبت ارزاني ديگران..... من اين احساس آبكي را نميخواهم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و"تو" هنوز با تمام "نبودنت" تمام "بودن"مني.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاتوهستي كه دستانم رابگيري،آرزو ميكنم هر روز زمين بخورم!كاش تابستانهاهم برفي بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها وقتي ميخواي بخوابي،ميبيني هيشكي رو نداري كه بهت فكركنه... اينجاست كه:ميفهمي برخلاف شلوغيه درونت.....چقدر تنهايي......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی روزهای دلتنگی ام را میگذارم ..... اتش میزنمت این چند روز ...... وقتی بدانی من در چند کیلومتری توام اما..... تو کاری از دستت بر نمی اید .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میدونی به خیابونا وارد نیستم میشه بگی باید از کدوم طرف قربونت برم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به تو می اندشم، روحم آن چنان آرام می گیرد.. که انگار درونم همه دریاست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از تو تپش قلبم را هرگز حس نکرده بودم.. اما حالا.. انگار می خواهد سینه ام را بشکافد ای قلب!