بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خيلي كم سراغتوميگيرم منو ببخش.آخه بليط سرزمين فرشته ها خيلي گرونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم تو همدردی.. فکر نمیکردم توام دردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفش را ساده گفت: من لايق تو نيستم! اما نميدانم خواست لياقتم را به من يادآوري كند يا خيانت خودش را توجيه كند؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنينم به ياد داشته باش که انسانها در کنار هم عاشقن و دور از هم عاشقتر، هر جا که باشم، هر جا که باشي دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت با هم بودنمان تنهاس من دل نشستن ندارم تو دلیل نشستن باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی مواظب باش اگه با شنیدن صداش دلت لرزید... اگه با بدی هاش فرار نکردی و موندی... دیگه تمومه...! اون شده همه ی دنیات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فال حافظ زدم آن رند غزل خوان ميگفت زندگى بى تو محال است تو بايد باشى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را نمی سرایم !.. تو ... خودت در واژه ها می نشینی ..! خودت قلم را وسوسه می کنی !! و شعر را بیدار می کنی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یكی را دوست دارم ولی افسوس او هرگز نمیداند نگاهش میكنم شاید بخواند از نگاه من كه او را دوست می دارم ولی افسوس او هرگز نمیداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غزل هايم را سرودم كه خداحافظيت را نبينم . . . كه ديدم. . . وتو رفتي. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادها فراموش نخواهند شد حتی با اجبارو دوستی ها ماندنی اند حتی با سکوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ زردی بودم در سکوت و تنهایی شب تو شدی خورشیدم،تو مرا سبز کردی از تو ای عشق واقعا ممنون واقعا ممنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه،یکی بهم گفت گشنگی نکشیدی عاشقی از یادت بره،ولی من وقتی عاشق شدم گشنگی هم از یادم رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهنم فلج می شـــــود... وقتی می خوانمت و تو حتی نمیگویی... جـــــــــانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش يه نفر بود وميگفت همه آن من از آن تو باشد وقتي دلت ميگيرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دقیقه سکوت،به
احترام همه آنهایی که
درحسرت دیدارتو
مردن!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خيلي كم سراغتوميگيرم منو ببخش.آخه بليط سرزمين فرشته ها خيلي گرونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم تو همدردی.. فکر نمیکردم توام دردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفش را ساده گفت: من لايق تو نيستم! اما نميدانم خواست لياقتم را به من يادآوري كند يا خيانت خودش را توجيه كند؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنينم به ياد داشته باش که انسانها در کنار هم عاشقن و دور از هم عاشقتر، هر جا که باشم، هر جا که باشي دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت با هم بودنمان تنهاس من دل نشستن ندارم تو دلیل نشستن باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی مواظب باش اگه با شنیدن صداش دلت لرزید... اگه با بدی هاش فرار نکردی و موندی... دیگه تمومه...! اون شده همه ی دنیات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فال حافظ زدم آن رند غزل خوان ميگفت زندگى بى تو محال است تو بايد باشى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را نمی سرایم !.. تو ... خودت در واژه ها می نشینی ..! خودت قلم را وسوسه می کنی !! و شعر را بیدار می کنی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یكی را دوست دارم ولی افسوس او هرگز نمیداند نگاهش میكنم شاید بخواند از نگاه من كه او را دوست می دارم ولی افسوس او هرگز نمیداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غزل هايم را سرودم كه خداحافظيت را نبينم . . . كه ديدم. . . وتو رفتي. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادها فراموش نخواهند شد حتی با اجبارو دوستی ها ماندنی اند حتی با سکوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ زردی بودم در سکوت و تنهایی شب تو شدی خورشیدم،تو مرا سبز کردی از تو ای عشق واقعا ممنون واقعا ممنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه،یکی بهم گفت گشنگی نکشیدی عاشقی از یادت بره،ولی من وقتی عاشق شدم گشنگی هم از یادم رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهنم فلج می شـــــود... وقتی می خوانمت و تو حتی نمیگویی... جـــــــــانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش يه نفر بود وميگفت همه آن من از آن تو باشد وقتي دلت ميگيرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دقیقه سکوت،به
احترام همه آنهایی که
درحسرت دیدارتو
مردن!