بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد اين است ديگر آن شوق كه می‌ بايد، نيست ديگر آن عشق كه ميرقصاند ، رفتو نمی‌ يابم ديگر آن ،ساده خدائی‌ كه بود درد اين است:نيست ، رفت ، بود ،هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست که کوهستان دلم به حرمت ردپاهایت به برفها اجازه آب شدن نمی دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هوایی که برای یک نفس خودمو از تو جدا نمیکنم تو برای من خود غرورمی من غرورمو رها نمیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردفترعشقم نگه داشته ام يادتورا از خداميطلبم زندگي شادتورا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي کسي که وقتي بغلش کردم تمام تنم لرزيد نه واسه خوشحالي... ياعشق بازي!! واسه ترس ازفرداي بدون اون... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کدوم خاطره برگشتی به من؟ که دوباره از تو رویایی شدم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب...همان حسی است که وقتی خنده بر لب های تو نباشد دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر حسابش را ندارم کلمه به کلمه رویا هایم را حفظم ولی فکر کردن به تو هر بار برایم تازگی دارد از من دوری شاید همین نزدیکی ها فقط ای کاش جواب تنهایم بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز همه فراموشت کردن من با توام اگه همه بهت بد کردن من با توام ولی اگه همه دوستت داشتن...شرمنده:من با اونام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهمتــــــــــــــــــــ… ولــــی… دوری… خیلی خیلی دور... نه دستم به دستانـــــــت میرسد نه چشمانم به نگاهتــــــــــــــــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها با گلها گويم غم ها را چه كسي داند ز غم هستي چه به دل دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم غصه معنایی ندارد تا تو می خندی برایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میدانی که من دوستت دارم ، اینقدر خودت را به کوچه علی چپ نزن ، گم میشوی و این شهر آنقدر شلوغ است که شاید دیگر نتوانم پیدایت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکم چشاتو وا کن ! ببین ! من که گم نشدم ! فقط دیگه منو نمیبینی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب رویان جهان رحم ندارد دلشــــــــــــان باید از جان گذرد هر که شود عاشقشـــان روز اول که سرشتند به گل پیکرشــــــــــان سنگـی اندر دلشان بود همان شد دلشـان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيام love مشهدى: مدنى الان چى حال مداد؟ حال مداد تو اينجه بودى و مو از پشت سر ميومدوم و موگفتم پخ ! بعد تو مترسيدى... مو موگفتم نترس... مويوم عشقت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد اين است ديگر آن شوق كه می‌ بايد، نيست ديگر آن عشق كه ميرقصاند ، رفتو نمی‌ يابم ديگر آن ،ساده خدائی‌ كه بود درد اين است:نيست ، رفت ، بود ،هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست که کوهستان دلم به حرمت ردپاهایت به برفها اجازه آب شدن نمی دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هوایی که برای یک نفس خودمو از تو جدا نمیکنم تو برای من خود غرورمی من غرورمو رها نمیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردفترعشقم نگه داشته ام يادتورا از خداميطلبم زندگي شادتورا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي کسي که وقتي بغلش کردم تمام تنم لرزيد نه واسه خوشحالي... ياعشق بازي!! واسه ترس ازفرداي بدون اون... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کدوم خاطره برگشتی به من؟ که دوباره از تو رویایی شدم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب...همان حسی است که وقتی خنده بر لب های تو نباشد دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر حسابش را ندارم کلمه به کلمه رویا هایم را حفظم ولی فکر کردن به تو هر بار برایم تازگی دارد از من دوری شاید همین نزدیکی ها فقط ای کاش جواب تنهایم بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز همه فراموشت کردن من با توام اگه همه بهت بد کردن من با توام ولی اگه همه دوستت داشتن...شرمنده:من با اونام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهمتــــــــــــــــــــ… ولــــی… دوری… خیلی خیلی دور... نه دستم به دستانـــــــت میرسد نه چشمانم به نگاهتــــــــــــــــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها با گلها گويم غم ها را چه كسي داند ز غم هستي چه به دل دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم غصه معنایی ندارد تا تو می خندی برایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میدانی که من دوستت دارم ، اینقدر خودت را به کوچه علی چپ نزن ، گم میشوی و این شهر آنقدر شلوغ است که شاید دیگر نتوانم پیدایت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکم چشاتو وا کن ! ببین ! من که گم نشدم ! فقط دیگه منو نمیبینی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب رویان جهان رحم ندارد دلشــــــــــــان باید از جان گذرد هر که شود عاشقشـــان روز اول که سرشتند به گل پیکرشــــــــــان سنگـی اندر دلشان بود همان شد دلشـان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيام love مشهدى: مدنى الان چى حال مداد؟ حال مداد تو اينجه بودى و مو از پشت سر ميومدوم و موگفتم پخ ! بعد تو مترسيدى... مو موگفتم نترس... مويوم عشقت