بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رازيست درپس حصاراين فاصله هاكه اينگونه مرا "دلتنگ ديدارت" ميكند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت به توفکرمیکنم یکی ازدکمه هایم شل می شود وانقراض اغوشم یک نسل به تاخیرمی افتد. دوست داشتن تو جنینی است درمن که نه سقط می شود نه به دنیا می اید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه دنیا رو پر از حس تو کرد/میشه گرم شد حتی با دستای سرد میشه گم شد تو نگاه عاشقت/مثل شبگردی و حس دوره گرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل توجه! بسیاری از «من هم دوستت دارم» ها نتیجه رودربایستی ای هستند که «دوستت دارم» ها ایجاد می کنند ، جدی نگیرید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه دوستت خواهم داشت بی آنکه بخواهم دوستم داشته باشی و عاشقانه در غمت خواهم مرد بی آنکه بخواهم در مرگم اشک بریزی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي آدم ها ميروند نه براي اينکه دليلي براي ماندن ندارند بلکه آنقدر کوچکند که تحمل حجم بالاي محبت تو را ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينم از زندگي ما...اونيکه دوستش نداري اصرار پشت اصرار....اونيکه دوستش داري انگار نه انگار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي ناله هاي خرد شدنت زير پاي باران نواي دل انگيزي شد چه فرقي مي كند برگ سبز كدام درختي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی را شرط تنها ناله و فریاد نیست تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست تا نشد رسوای عالم, کس نشد استاد عشق نیمه رسوا عاشق اندر فن خود استاد نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چشمک یک ستاره عاشق شده بود با ساده ترین اشاره عاشق شده بود شب رفت و ستاره اش به فردا پیوست افسوس که او دوباره عاشق شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چشمانت با من چه میكند فقط وقتی كه نگاهم میكنی ... چنان دلم از شیطنت نگاهت می لرزد كه حس میكنم چقدر زیباست فدا شدن برای چشمهایی كه تمام دنیاست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من که کبوتری ام عاشق و سرگردان؛ بیا و بام شو اصلا بیا و دام شو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم ارزوئ امدنت میمیرد رفته ای اینک،اما آیا باز بر می گردی؟ چه تمنای محال خنده ام می گیرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عمل شکستی و به دل بستی کدامین عشق؟ نگو که ان کس خدا خدا میگفت کلاه بر سر میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اخرین عشقت بوی هوس میداد برگرد به گذشته ات تا که ز نو خود سازی شعری از علی رمضان پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید چون دوستم داری بهم نیاز داری ؟ یا چون بهم نیاز داری دوستم داری ؟ بهش گفتم : چون دوستت دارم بی نیاز ترینم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رازيست درپس حصاراين فاصله هاكه اينگونه مرا "دلتنگ ديدارت" ميكند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت به توفکرمیکنم یکی ازدکمه هایم شل می شود وانقراض اغوشم یک نسل به تاخیرمی افتد. دوست داشتن تو جنینی است درمن که نه سقط می شود نه به دنیا می اید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه دنیا رو پر از حس تو کرد/میشه گرم شد حتی با دستای سرد میشه گم شد تو نگاه عاشقت/مثل شبگردی و حس دوره گرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل توجه! بسیاری از «من هم دوستت دارم» ها نتیجه رودربایستی ای هستند که «دوستت دارم» ها ایجاد می کنند ، جدی نگیرید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه دوستت خواهم داشت بی آنکه بخواهم دوستم داشته باشی و عاشقانه در غمت خواهم مرد بی آنکه بخواهم در مرگم اشک بریزی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي آدم ها ميروند نه براي اينکه دليلي براي ماندن ندارند بلکه آنقدر کوچکند که تحمل حجم بالاي محبت تو را ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينم از زندگي ما...اونيکه دوستش نداري اصرار پشت اصرار....اونيکه دوستش داري انگار نه انگار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي ناله هاي خرد شدنت زير پاي باران نواي دل انگيزي شد چه فرقي مي كند برگ سبز كدام درختي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی را شرط تنها ناله و فریاد نیست تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست تا نشد رسوای عالم, کس نشد استاد عشق نیمه رسوا عاشق اندر فن خود استاد نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چشمک یک ستاره عاشق شده بود با ساده ترین اشاره عاشق شده بود شب رفت و ستاره اش به فردا پیوست افسوس که او دوباره عاشق شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چشمانت با من چه میكند فقط وقتی كه نگاهم میكنی ... چنان دلم از شیطنت نگاهت می لرزد كه حس میكنم چقدر زیباست فدا شدن برای چشمهایی كه تمام دنیاست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من که کبوتری ام عاشق و سرگردان؛ بیا و بام شو اصلا بیا و دام شو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم ارزوئ امدنت میمیرد رفته ای اینک،اما آیا باز بر می گردی؟ چه تمنای محال خنده ام می گیرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عمل شکستی و به دل بستی کدامین عشق؟ نگو که ان کس خدا خدا میگفت کلاه بر سر میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اخرین عشقت بوی هوس میداد برگرد به گذشته ات تا که ز نو خود سازی شعری از علی رمضان پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید چون دوستم داری بهم نیاز داری ؟ یا چون بهم نیاز داری دوستم داری ؟ بهش گفتم : چون دوستت دارم بی نیاز ترینم