بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خون که قرمزه رنگ عشقه اما اشک که بیرنگه درد عشقه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دل به دل راه داره ام هر وقت خواستم از دلم به دلت بیایم به دور برگردان رسیدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقداری طناب در خانه هست می ایی تا باهم طناب بازی کنیم یا گره اش بزنم بر سقف؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن سهم تو بود و تو چه راحت از سهمت گذشتی و رفتی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺮﺩ. . . ﺑﯽ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺩﺭﺩ . . . ﺩﺭﺩ ﺳﺮ . . . ﺳﺮ ﺩﺭ ﮔﻢ . . . ﺳﺮ ﮔﯿﺠﻪ . . . ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ . . . ﭼﻘﺪﺭ"ﺳﺮ" ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎﯼ"ﺳﺮﺩ . . . ﺑﯽ تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زخم هایی بردلم خورد؛ تا یــــاد گرفـــتم… که هیــچ نـــــوازشی، بـــــــــی درد نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـــقدر نـفس مـی کــشم … تـــا ، تمـــام شـود.. همـه ی آن “هـــوایــی” کـه ، ســـراغ ِ تـــو را مـی گــــیـرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آرام تر میشدم فقط و فقط اگر میفهمیدی شعر هایم به همین راحتی که میخوانی نوشته نشده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل را مفت ندهیم بهر کسی ! دل باید بدهیم ، بهر دلی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان پر کرد فاصله هایی بلـند را با یک پیام ساده و کوتاه... کافیست بنویسی : دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا ، کجا ، تا کی ، برای چه ، ولی رفتی بی آنکه به فکر غربت چشمان من باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام مداد رنگی های دنیا با هرزبانی که بدانی یا ندانی چه بخواهی و چه نخواهی بدون هر تشبیه و استعاره و ایهام تنها یک جمله برایت مینویسم بی اندازه و بی نهایت دوستت دارم خاص ترین مخاطب خاص دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش انسان مثل شمع فقط یک شب زندگى مى کرد اما کنار پروانه اش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم عاشق مرا غم سازگار است تو معشوقی تورا با غم چکار است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین عکس های دنیا، در اتاق های تاریک ظاهر می شوند؛ پس هر وقت در تاریکی زندگی قرار گرفتی؛ بدان که خدا می خواهد از تو تصویری زیبا بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر خوبي و پاكي؛ كه وقت وداع حيفم آيد كه تو را دست خدا بسپارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خون که قرمزه رنگ عشقه اما اشک که بیرنگه درد عشقه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دل به دل راه داره ام هر وقت خواستم از دلم به دلت بیایم به دور برگردان رسیدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقداری طناب در خانه هست می ایی تا باهم طناب بازی کنیم یا گره اش بزنم بر سقف؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن سهم تو بود و تو چه راحت از سهمت گذشتی و رفتی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺮﺩ. . . ﺑﯽ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺩﺭﺩ . . . ﺩﺭﺩ ﺳﺮ . . . ﺳﺮ ﺩﺭ ﮔﻢ . . . ﺳﺮ ﮔﯿﺠﻪ . . . ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ . . . ﭼﻘﺪﺭ"ﺳﺮ" ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎﯼ"ﺳﺮﺩ . . . ﺑﯽ تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زخم هایی بردلم خورد؛ تا یــــاد گرفـــتم… که هیــچ نـــــوازشی، بـــــــــی درد نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـــقدر نـفس مـی کــشم … تـــا ، تمـــام شـود.. همـه ی آن “هـــوایــی” کـه ، ســـراغ ِ تـــو را مـی گــــیـرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آرام تر میشدم فقط و فقط اگر میفهمیدی شعر هایم به همین راحتی که میخوانی نوشته نشده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل را مفت ندهیم بهر کسی ! دل باید بدهیم ، بهر دلی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان پر کرد فاصله هایی بلـند را با یک پیام ساده و کوتاه... کافیست بنویسی : دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا ، کجا ، تا کی ، برای چه ، ولی رفتی بی آنکه به فکر غربت چشمان من باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام مداد رنگی های دنیا با هرزبانی که بدانی یا ندانی چه بخواهی و چه نخواهی بدون هر تشبیه و استعاره و ایهام تنها یک جمله برایت مینویسم بی اندازه و بی نهایت دوستت دارم خاص ترین مخاطب خاص دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش انسان مثل شمع فقط یک شب زندگى مى کرد اما کنار پروانه اش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم عاشق مرا غم سازگار است تو معشوقی تورا با غم چکار است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین عکس های دنیا، در اتاق های تاریک ظاهر می شوند؛ پس هر وقت در تاریکی زندگی قرار گرفتی؛ بدان که خدا می خواهد از تو تصویری زیبا بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر خوبي و پاكي؛ كه وقت وداع حيفم آيد كه تو را دست خدا بسپارم