بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوﺳﺘﺖ دارم ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد ! ﻗﯿﻤﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد ! ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ “ﻟﯿﺎﻗﺖ” ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ را ﻧﺪارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم چه کسی این سرنوشت را برایم بافت… آنوقت به او میگفتم… یقه را آنقدر تنگ بافته ای… که بغض هایم را نمی توانم فرو دهم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همیشه جوری می آید که تو نمی فهمی و جوری می رودکه تمام دنیا می فهمند بد دردی است عاشقی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه بهانه تو را میگیرم هر ثانیه با نبودنت درگیرم حتی تو اگر به خاطرم تب نکنی من یکطرفه برای تو میمیرم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که گفتم اين بهار افسردني است / من که گفتم اين پرستو مردني است من که گفتم اي دل بي بند و بار / عشق يعني رنج ، يعني انتظار آه عجب کاري به دستم داد دل / هم شکست و هم شکستم داد دل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو هستی که دستانم را بگیری، آرزو میکنم هر روز زمین بخورم! کاش تابستانها هم برفی بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درراه رسیدن به تو گیرم که بمیرم/اصلابه توافتاده مسیرم که بمیرم/یاچشم بدارازمن وازخویش برانم/یاتنگ دراغوش بگیرم که بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صميمي تر از آني که دلم ميپنداشت / دل تو با همه آينه ها نسبت داشت تو همان ساده سرسبز نجيبي که / خدا در ميان دل پاکت ، صدف آينه کاشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی ک عاشقش بودی رو نمیتونی فراموش کنی .. بیهوده تلاش نکن..فایده نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق صداي سازگار است و بلاي ماندگار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی ســـلام مــــرا بــــــه غـــرورت برســــــان و بـــه او بگــــو بـهـــای قــــــامــت بــلنــــدش تــنــهــایـیـســـــت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخمهاي تو بالاترين لذت دنياست.. ای بهانه تمام لوس شدن های من ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه به عشق فرستنده: دیوونه تو گیرنده: عشق من آدرس: سینه پاکت مقصد: قلب مهربونت موضوع: عشق بی ریا حرف دل: دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میرم ولی تنهات نمیذارم .... یعنی تنها نیستی که ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش وقتي آسمان باراني است ، چشم را با اشک باران تر کنيم کاش وقتي که تنها ميشويم ، لحظه اي را ياد يکديگر کنيم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيدي که دلم گفت بمان ، ايست ، نرو / به خدا وقت خدا حافظي ات نيست ، نرو نکند فکر کني در دل من مهر تو نيست / گوش کن نبض دلم زمزمه اش چيست ، نرو . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوﺳﺘﺖ دارم ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد ! ﻗﯿﻤﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد ! ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ “ﻟﯿﺎﻗﺖ” ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ را ﻧﺪارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم چه کسی این سرنوشت را برایم بافت… آنوقت به او میگفتم… یقه را آنقدر تنگ بافته ای… که بغض هایم را نمی توانم فرو دهم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همیشه جوری می آید که تو نمی فهمی و جوری می رودکه تمام دنیا می فهمند بد دردی است عاشقی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه بهانه تو را میگیرم هر ثانیه با نبودنت درگیرم حتی تو اگر به خاطرم تب نکنی من یکطرفه برای تو میمیرم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که گفتم اين بهار افسردني است / من که گفتم اين پرستو مردني است من که گفتم اي دل بي بند و بار / عشق يعني رنج ، يعني انتظار آه عجب کاري به دستم داد دل / هم شکست و هم شکستم داد دل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو هستی که دستانم را بگیری، آرزو میکنم هر روز زمین بخورم! کاش تابستانها هم برفی بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درراه رسیدن به تو گیرم که بمیرم/اصلابه توافتاده مسیرم که بمیرم/یاچشم بدارازمن وازخویش برانم/یاتنگ دراغوش بگیرم که بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صميمي تر از آني که دلم ميپنداشت / دل تو با همه آينه ها نسبت داشت تو همان ساده سرسبز نجيبي که / خدا در ميان دل پاکت ، صدف آينه کاشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی ک عاشقش بودی رو نمیتونی فراموش کنی .. بیهوده تلاش نکن..فایده نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق صداي سازگار است و بلاي ماندگار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی ســـلام مــــرا بــــــه غـــرورت برســــــان و بـــه او بگــــو بـهـــای قــــــامــت بــلنــــدش تــنــهــایـیـســـــت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخمهاي تو بالاترين لذت دنياست.. ای بهانه تمام لوس شدن های من ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه به عشق فرستنده: دیوونه تو گیرنده: عشق من آدرس: سینه پاکت مقصد: قلب مهربونت موضوع: عشق بی ریا حرف دل: دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میرم ولی تنهات نمیذارم .... یعنی تنها نیستی که ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش وقتي آسمان باراني است ، چشم را با اشک باران تر کنيم کاش وقتي که تنها ميشويم ، لحظه اي را ياد يکديگر کنيم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيدي که دلم گفت بمان ، ايست ، نرو / به خدا وقت خدا حافظي ات نيست ، نرو نکند فکر کني در دل من مهر تو نيست / گوش کن نبض دلم زمزمه اش چيست ، نرو . .