بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم دركجاي خاطراتم ايستاده اي كه از حواس لحظه هايم پرت نمي شوي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده میام ساده میری ساده دل اومدم و تو چه ساده از دلم گذشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش که این رویا در خواب و خیالم نبود عشق همیشه برایت یک تکرار نبود شب گرد کوچه ها هم قدم با تنهایی می شوم در خود فرو می برم نا گفته ها یم را مثل راه نیامده گم می شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرحرف هست ومن فقط سکوت ميکنم, داشتنت راسکوت کردم,آمدنت راسکوت کردم,رفتنت راسکوت کردم,انتظاربازگشتت راهم... حالانوبت توست,بايددرسکوت به تماشابنشيني سوختنم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدنت راحيران بنگرم يا رفتنت را مات بمانم؟!... بادآورده راباد ميبردقبول !!! دلم راکه باد نياورده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا هيچوقت لبخند رو از لباي قشنگ اون قشنگي كه داره اين پيامو ميخونه نگير ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ترك عشق شاهد و ساغر نميكنم\صد بار توبه كردم و ديگر نميكنم. باغ بهشت و سايه طوبى و قصر حور\با خاك كوى دوست برابر نميكنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلالم کن اگر دوري اگر دورم / اگر با گريه ميخندم حلالم کن که مجبورم بگو عادت کنم بي تو که ميدوني ، نميتونم / که ميدوني نفس هامو به ديدار تو مديونم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها زماني از هم دور ميشوند، كه دارند به كس ديگري نزديك ميشوند...شك نكن!!!!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از این فاصله ها دلگیرم،گرچه با هر قدمش میمیرم،تو که احساس منو میفهمی، پس ببین عاشق بی تقصیرم، سهم من از تو فقط دلتنگیست،من برای تو شدن هم دیرم،بعد تو هیچ کسی مثل تو نیست،تو بمان جای تو من میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از عاشق شدن بیاموز که چگونه در برفها راه بروی بدون اینکه ردپای از خود برجای بگذاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز صبح که از خواب برخاستم.. باز هوا بارانی بود.. و تو باز با همان لبخند همیشگی همانجا ایستاده بودی.. درست وسط قلبم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتهایی هست که جز به بودنت دلم رضایت نمیدهد حالا...... من از کجا تو بیارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت:دل تنگم میکنه اسمت:دیونم میکنه صدات:عاشق ترم میکنه نگات:وابسته ترم میکنه میدونی چی آرومم میکنه داشتنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آنکس که صادقانه یادم می کند هر لحضه عاشقانه یادش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم کرد پنداشتم دوستم دارد. . .. نگاهم کرد دل به او بستم. . .. نگاهم کرد. . ... . و بعدها فهمیدم که فقط نگاهم کرد. . . . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم دركجاي خاطراتم ايستاده اي كه از حواس لحظه هايم پرت نمي شوي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده میام ساده میری ساده دل اومدم و تو چه ساده از دلم گذشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش که این رویا در خواب و خیالم نبود عشق همیشه برایت یک تکرار نبود شب گرد کوچه ها هم قدم با تنهایی می شوم در خود فرو می برم نا گفته ها یم را مثل راه نیامده گم می شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرحرف هست ومن فقط سکوت ميکنم, داشتنت راسکوت کردم,آمدنت راسکوت کردم,رفتنت راسکوت کردم,انتظاربازگشتت راهم... حالانوبت توست,بايددرسکوت به تماشابنشيني سوختنم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدنت راحيران بنگرم يا رفتنت را مات بمانم؟!... بادآورده راباد ميبردقبول !!! دلم راکه باد نياورده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا هيچوقت لبخند رو از لباي قشنگ اون قشنگي كه داره اين پيامو ميخونه نگير ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ترك عشق شاهد و ساغر نميكنم\صد بار توبه كردم و ديگر نميكنم. باغ بهشت و سايه طوبى و قصر حور\با خاك كوى دوست برابر نميكنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلالم کن اگر دوري اگر دورم / اگر با گريه ميخندم حلالم کن که مجبورم بگو عادت کنم بي تو که ميدوني ، نميتونم / که ميدوني نفس هامو به ديدار تو مديونم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها زماني از هم دور ميشوند، كه دارند به كس ديگري نزديك ميشوند...شك نكن!!!!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از این فاصله ها دلگیرم،گرچه با هر قدمش میمیرم،تو که احساس منو میفهمی، پس ببین عاشق بی تقصیرم، سهم من از تو فقط دلتنگیست،من برای تو شدن هم دیرم،بعد تو هیچ کسی مثل تو نیست،تو بمان جای تو من میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از عاشق شدن بیاموز که چگونه در برفها راه بروی بدون اینکه ردپای از خود برجای بگذاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز صبح که از خواب برخاستم.. باز هوا بارانی بود.. و تو باز با همان لبخند همیشگی همانجا ایستاده بودی.. درست وسط قلبم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتهایی هست که جز به بودنت دلم رضایت نمیدهد حالا...... من از کجا تو بیارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت:دل تنگم میکنه اسمت:دیونم میکنه صدات:عاشق ترم میکنه نگات:وابسته ترم میکنه میدونی چی آرومم میکنه داشتنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آنکس که صادقانه یادم می کند هر لحضه عاشقانه یادش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم کرد پنداشتم دوستم دارد. . .. نگاهم کرد دل به او بستم. . .. نگاهم کرد. . ... . و بعدها فهمیدم که فقط نگاهم کرد. . . . . .