بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــاز هـــــم خيال تــــو مــــرا “برداشــــت” کجــــا مي بــــرد نمــــي دانــــم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا با پنجه راه برويم. . . روي تن اين دنيا. . . بگذار خواب بماند. . . نفهمد از قانونش گريخته ايم و، دل باخته ايم. . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قافيه هاي بلند نگاهت هميشه در آخرين لحظات به داد بيت هاي کوتاه غزلم مي رسند وقتي که نيستي اما دستهاي سياه شعر سپيدم بالاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــــــــــي توانم بــــــــپرسم چــــــــه عطري مي زنــــــــــــي؟ بـــــــــوي خوشــــــبختي مي دهـــــــــي انگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کارگردان بودم صداي نفس هايت موسيقي متن تمام فيلم هايم بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دانم تا پلک به هم بزنم مي آيي ؛ با انار و آينه دردست هايت !!. به قول ِ فروغ : ” من خواب ديده ام ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا بزن مرا، مهم نيست به چه نامى… فقط “ميم” مالکيت را آخرش بگذار… ميخواهم باور کنم…مال تو هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاي دم کن … خسته‌ام از تلخي نسکافه‌ها چاي با عطرِ هِل و گل‌هاي قوري، بهتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي نبض مهتاب در گوشم لالايي مي شود … سر بر پايش مي گذارم و … آن وقت است که … گل بوسه هاي ماه بر گونه ي رويايم مي نشيندُ … ستاره چيني تـــــــو و … خواب هاي نقره اي مـــن آغاز مي شود …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ساعتی میخواهد که مانده باشد روی ساعتهای باتو بودن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي كسي كه بي خيالمونه ولي هميشه تو خيالمونه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان شقایق معروف شعر خوب سهرابی!تا تو هستی زندگی باید کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه نمی‌روم که می‌دوم خسته نمی‌شوم که اين راه خاکستری هم باشد در مقصدش تو ايستاده‌ای بلندبالای من  فقط بگو کجای زمين می‌رسم به تو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستامو بگير نبضش نميزنه نه؟ اين همون نبضيه كه وقتي دستامو ميگرفتي از خوشحالي تا سر حد بارگي ميزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم خیال تو مرا برداشت ... کجا میبرد نمـــیدانـــــم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین نگاهم را برای تو کنار گذاشتم ; تا بدانی با تمام وجود منتظر دیدارتم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــاز هـــــم خيال تــــو مــــرا “برداشــــت” کجــــا مي بــــرد نمــــي دانــــم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا با پنجه راه برويم. . . روي تن اين دنيا. . . بگذار خواب بماند. . . نفهمد از قانونش گريخته ايم و، دل باخته ايم. . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قافيه هاي بلند نگاهت هميشه در آخرين لحظات به داد بيت هاي کوتاه غزلم مي رسند وقتي که نيستي اما دستهاي سياه شعر سپيدم بالاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــــــــــي توانم بــــــــپرسم چــــــــه عطري مي زنــــــــــــي؟ بـــــــــوي خوشــــــبختي مي دهـــــــــي انگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کارگردان بودم صداي نفس هايت موسيقي متن تمام فيلم هايم بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دانم تا پلک به هم بزنم مي آيي ؛ با انار و آينه دردست هايت !!. به قول ِ فروغ : ” من خواب ديده ام ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا بزن مرا، مهم نيست به چه نامى… فقط “ميم” مالکيت را آخرش بگذار… ميخواهم باور کنم…مال تو هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاي دم کن … خسته‌ام از تلخي نسکافه‌ها چاي با عطرِ هِل و گل‌هاي قوري، بهتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي نبض مهتاب در گوشم لالايي مي شود … سر بر پايش مي گذارم و … آن وقت است که … گل بوسه هاي ماه بر گونه ي رويايم مي نشيندُ … ستاره چيني تـــــــو و … خواب هاي نقره اي مـــن آغاز مي شود …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ساعتی میخواهد که مانده باشد روی ساعتهای باتو بودن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي كسي كه بي خيالمونه ولي هميشه تو خيالمونه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان شقایق معروف شعر خوب سهرابی!تا تو هستی زندگی باید کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه نمی‌روم که می‌دوم خسته نمی‌شوم که اين راه خاکستری هم باشد در مقصدش تو ايستاده‌ای بلندبالای من  فقط بگو کجای زمين می‌رسم به تو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستامو بگير نبضش نميزنه نه؟ اين همون نبضيه كه وقتي دستامو ميگرفتي از خوشحالي تا سر حد بارگي ميزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم خیال تو مرا برداشت ... کجا میبرد نمـــیدانـــــم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین نگاهم را برای تو کنار گذاشتم ; تا بدانی با تمام وجود منتظر دیدارتم