بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را از کسی که دوستت دارد پس نگیر، شاید این تنها چیزی باشد که او دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا که دست در دست تو بگذارم خدا میداند که گرمای وجودم تا کجای دنیا را خواهد سوزاند شاید زمین و آسمان را حتی خورشید را اما میدانم که بعد از این با تو نخواهم سوخت با تو حتی در دوزخ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانی ام عوض نشده هنوز در همین خانه ام…! فقط دیگر… زندگی نمی کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها عموما دو دسته اند : تـــو و بقـیـه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن که شاخ و دم ندارد ! اگر داشت ، من دیو کوچکی بودم که عاشقانه تو را دوست دارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها در دو هنگام است که می خواهم با تو باشم : هم اکنون و همیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دنبالت میام فقط دارم حرفتو گوش می کنم ! آخه خودت گفتی برو دنبال زندگیت … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودنها را قدر بدانیم به خـــــدا قسم نبودنها همین نزدیکیهاست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو با منی … ترافیک میتونه زیباترین مکث عالم باشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس نبودنت تمام غزل هايم را تمسخر ميكند.... قافيه ها را بدون تو، بايد به دار كشيد....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دیروز من میگغتم دوست دارم باورت نمیشد.. امروز تو میگی دوسم داری من باورم نمیشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینهمه از تنهایی ناله نکنین .. تنهایی مقدسه .. تنهایی مختص خداس..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروسك جنگل سبز،عزيزك بارون وباد،اين دل ديونه ى من،خاطرتوخيلى ميخواد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال هاپرسيدم از خود كيستم؟ آتشم؟شورم؟شرارم؟چيستم؟ ديدمش امروزدانستم كنون او بجزمن،من به جزاو نيستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توراگم مي كنم هرروزوپيدامي كنم هرشب بدينسان خواب ها راباتوزيبامي كنم هرشب تبي اين كاه را چون كوه سنگين مي كند آنگاه چه آتش هاكه دراين كوه برپامي كنم هرشب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدهکاریم به یکدیگر و به تمام "دوستت دارم" های نگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماندند و ما انها را بلعیدیم تا نشان دهیم منطقی هستیم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را از کسی که دوستت دارد پس نگیر، شاید این تنها چیزی باشد که او دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا که دست در دست تو بگذارم خدا میداند که گرمای وجودم تا کجای دنیا را خواهد سوزاند شاید زمین و آسمان را حتی خورشید را اما میدانم که بعد از این با تو نخواهم سوخت با تو حتی در دوزخ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانی ام عوض نشده هنوز در همین خانه ام…! فقط دیگر… زندگی نمی کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها عموما دو دسته اند : تـــو و بقـیـه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن که شاخ و دم ندارد ! اگر داشت ، من دیو کوچکی بودم که عاشقانه تو را دوست دارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها در دو هنگام است که می خواهم با تو باشم : هم اکنون و همیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دنبالت میام فقط دارم حرفتو گوش می کنم ! آخه خودت گفتی برو دنبال زندگیت … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودنها را قدر بدانیم به خـــــدا قسم نبودنها همین نزدیکیهاست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو با منی … ترافیک میتونه زیباترین مکث عالم باشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس نبودنت تمام غزل هايم را تمسخر ميكند.... قافيه ها را بدون تو، بايد به دار كشيد....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دیروز من میگغتم دوست دارم باورت نمیشد.. امروز تو میگی دوسم داری من باورم نمیشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینهمه از تنهایی ناله نکنین .. تنهایی مقدسه .. تنهایی مختص خداس..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروسك جنگل سبز،عزيزك بارون وباد،اين دل ديونه ى من،خاطرتوخيلى ميخواد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال هاپرسيدم از خود كيستم؟ آتشم؟شورم؟شرارم؟چيستم؟ ديدمش امروزدانستم كنون او بجزمن،من به جزاو نيستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توراگم مي كنم هرروزوپيدامي كنم هرشب بدينسان خواب ها راباتوزيبامي كنم هرشب تبي اين كاه را چون كوه سنگين مي كند آنگاه چه آتش هاكه دراين كوه برپامي كنم هرشب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدهکاریم به یکدیگر و به تمام "دوستت دارم" های نگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماندند و ما انها را بلعیدیم تا نشان دهیم منطقی هستیم...