بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شیرین نباش....! فرهاد،گاهی باید طعم دیگری را تجربه کند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چرندیات که مینویسم و کَسی نمیخواندشان .. همه شان برای روز مباداست .. وقتی بیایی این هارا پرت میکنم جلویت .. تا بدانی که چه میگذشت وقتی نبودی .......!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز جای ِ خودش نیست !یکی بی دل است .. دیگری دو دل !یکی هم اینجــا بی تــو ...... دل توی ِ دلش نیست ......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بعضـــی دردهانه میتوان گریــــــه کَــرد..نه میتوان فریــــــآد زد :برای بعضـــی دردهافقـــط میتواننگــــاه کَردو بی صـــــدا شکست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يــــاد بِگيــر!اگـــه کســـي بِهـــت گفـــت دوسِـتـــــــ دارَم لـُــزومـــا بـه ايــن مَعنــي نيستـــ کــه کَــس ديگـــه اي را دوسـتـــ ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــرگ پـــاییــزی راهـی نـدارد جـــز سُــــــــقوط….وقـتی می دانـددرختـــــــــــ…عِشــقِ بَـــرگ تـــــازه ای را در دِل دارد…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری خیانت میتواند دروغ دوست داشتن باشد...خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی خیانت میتواند در اوردن اشک معصومی بر دیدگانش باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قهوه خانه گر می است چشمان تو وقتی که بخار نفسهایم یخ می زند از انتظار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين سماور جوش است ، پس چرا مي گفتي ديگر آن خاموش است؟ باز لبخند بزن قوري قلبت را ، زودتر بند بزن توي آن، مهرباني دم کن بعد بگذار که آرام آرام چاي تو دم بکشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم تا بگشايم گرهي زين دل تنگ هم مگر شانه شوم دست بسوي تو كشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم عشاق جگر خسته نياز است نياز خوي خوبان ستم پيشه عتاب است عتاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که مي گفت دوستم دارد عاشقي نبود که به شوق من امده باشد رهگذري بود که روي برگهاي خشک پاييزي راه مي رفت صداي خش خش برگها همان اوازي بود که من گمان مي کردم ميگويد: دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که تو آنجا باشی ، بودنت آنجا کافیست / آرزوهای دیگر ، اوج بی انصافیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توي زندون عشق تو اونقدر شلوغ ميکنم و زندون رو به هم ميزنم که مجبور بشي منو بذاري توي انفرادي قلبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم "من" از "تو" عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست ، همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی چشمانم را روی هم میگذارم ، خواب مرا نمیبرد ، تو را می آورد ، از میان فرسنگها فاصله !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شیرین نباش....! فرهاد،گاهی باید طعم دیگری را تجربه کند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چرندیات که مینویسم و کَسی نمیخواندشان .. همه شان برای روز مباداست .. وقتی بیایی این هارا پرت میکنم جلویت .. تا بدانی که چه میگذشت وقتی نبودی .......!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز جای ِ خودش نیست !یکی بی دل است .. دیگری دو دل !یکی هم اینجــا بی تــو ...... دل توی ِ دلش نیست ......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بعضـــی دردهانه میتوان گریــــــه کَــرد..نه میتوان فریــــــآد زد :برای بعضـــی دردهافقـــط میتواننگــــاه کَردو بی صـــــدا شکست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يــــاد بِگيــر!اگـــه کســـي بِهـــت گفـــت دوسِـتـــــــ دارَم لـُــزومـــا بـه ايــن مَعنــي نيستـــ کــه کَــس ديگـــه اي را دوسـتـــ ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــرگ پـــاییــزی راهـی نـدارد جـــز سُــــــــقوط….وقـتی می دانـددرختـــــــــــ…عِشــقِ بَـــرگ تـــــازه ای را در دِل دارد…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری خیانت میتواند دروغ دوست داشتن باشد...خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی خیانت میتواند در اوردن اشک معصومی بر دیدگانش باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قهوه خانه گر می است چشمان تو وقتی که بخار نفسهایم یخ می زند از انتظار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين سماور جوش است ، پس چرا مي گفتي ديگر آن خاموش است؟ باز لبخند بزن قوري قلبت را ، زودتر بند بزن توي آن، مهرباني دم کن بعد بگذار که آرام آرام چاي تو دم بکشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم تا بگشايم گرهي زين دل تنگ هم مگر شانه شوم دست بسوي تو كشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم عشاق جگر خسته نياز است نياز خوي خوبان ستم پيشه عتاب است عتاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که مي گفت دوستم دارد عاشقي نبود که به شوق من امده باشد رهگذري بود که روي برگهاي خشک پاييزي راه مي رفت صداي خش خش برگها همان اوازي بود که من گمان مي کردم ميگويد: دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که تو آنجا باشی ، بودنت آنجا کافیست / آرزوهای دیگر ، اوج بی انصافیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توي زندون عشق تو اونقدر شلوغ ميکنم و زندون رو به هم ميزنم که مجبور بشي منو بذاري توي انفرادي قلبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم "من" از "تو" عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست ، همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی چشمانم را روی هم میگذارم ، خواب مرا نمیبرد ، تو را می آورد ، از میان فرسنگها فاصله !