بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری شده که باید تلسکوپ بدست بگیرم و در فاصله های نجومی بدنبال دوست داشتن حقیقی باشیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻳﻌﻨﻲ : ﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺑﻴﺎﺩﺳﺮﺍﻏﺖ ! ﺍﻣﺎ …. ﺗَﻪِ ﺩﻟﺖ ﺑﮕﯽ : ﺍﻭﻥ … ﺍﻭﻥ … ﺍﻭﻥ .. مغزت بگه کوفت اون مرض اون ! =))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتن یک پرنده یک قیچی کافیه ، لازم نیست اونو توی قلبش فرو کنی یا با اون گلوشو بشکافی ، فقط پرهاشو بزن خاطره ی پرواز پرنده را خواهد کشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر را به خاطر بازگشت دوباره تو دوست دارم،شب را به خاطر صبح با تو بودن و دوری را به خاطر آغاز دوباره مهربانی. این طور است که همه چیز،حتی تلخی ها،هم به خاطر تو قشنگ و دوست داشتنی است...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« از دستان من نياموختي كه من براي خوشبختي تو چقدر ناتوانم مي خواستم با ادبيات پراكنده ي شعر تو را خوشبخت كنم . . . »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!برای داشتنش با قسمتت میجنگم.پس خط و نشان جهنمت را به رخم نکش!!!که جهنم تر از نبودنش را سراغ ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــکـــرم را پر کــرده... فــکــر ایــنکه... چــگــونــه بــه تــو فــکــر نــکــنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست خیالت هست خاطراتت هست فقط کمی جای تو خالیست نمی آیی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتــم: دوستــت دارمـ ـ عاشــقتمـ ـ میمیــرم بــراتــ ـ و تــ ــو با لبـ ـخند گفتـ ـی "مـ ـزه نـ ـریــز..." بـ ـایــد میدونستـ ــم... مـ ـزه عــشقـ ـم دلتـ ـو زده بــود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای دورازتوراهرگزنخواهم شمرد! تاهمیشه بگویم همین دیروزبود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خونه اجاره ای داری برای یه آدم تنها؟ قلبشوپیش میده جونشم ماه به ماه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصويري که در زندگانيم ديدم نگاه عاشقانه و معصومانه تو بود. زيبــــــاترين سخني که شنيدم سکوت دوست داشتني توبود. زيبــــــــــاترين احساساتم گفتن دوست داشتن تو بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه دورم زتو خيالت باز خلوتم را يگانه مهمان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم می بالم . با کسی سبز تر از عشق رفاقت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عشق در نگاه اول اعتقاد ندارم ولی به “از چشم افتادن در یک لحظه” عجیب معتقدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به گوش من بگذار وبگو دوستت دارم از چه ميترسي...؟ فردا دوباره ميتواني انكار كني

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری شده که باید تلسکوپ بدست بگیرم و در فاصله های نجومی بدنبال دوست داشتن حقیقی باشیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻳﻌﻨﻲ : ﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺑﻴﺎﺩﺳﺮﺍﻏﺖ ! ﺍﻣﺎ …. ﺗَﻪِ ﺩﻟﺖ ﺑﮕﯽ : ﺍﻭﻥ … ﺍﻭﻥ … ﺍﻭﻥ .. مغزت بگه کوفت اون مرض اون ! =))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتن یک پرنده یک قیچی کافیه ، لازم نیست اونو توی قلبش فرو کنی یا با اون گلوشو بشکافی ، فقط پرهاشو بزن خاطره ی پرواز پرنده را خواهد کشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر را به خاطر بازگشت دوباره تو دوست دارم،شب را به خاطر صبح با تو بودن و دوری را به خاطر آغاز دوباره مهربانی. این طور است که همه چیز،حتی تلخی ها،هم به خاطر تو قشنگ و دوست داشتنی است...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« از دستان من نياموختي كه من براي خوشبختي تو چقدر ناتوانم مي خواستم با ادبيات پراكنده ي شعر تو را خوشبخت كنم . . . »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!برای داشتنش با قسمتت میجنگم.پس خط و نشان جهنمت را به رخم نکش!!!که جهنم تر از نبودنش را سراغ ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــکـــرم را پر کــرده... فــکــر ایــنکه... چــگــونــه بــه تــو فــکــر نــکــنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست خیالت هست خاطراتت هست فقط کمی جای تو خالیست نمی آیی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتــم: دوستــت دارمـ ـ عاشــقتمـ ـ میمیــرم بــراتــ ـ و تــ ــو با لبـ ـخند گفتـ ـی "مـ ـزه نـ ـریــز..." بـ ـایــد میدونستـ ــم... مـ ـزه عــشقـ ـم دلتـ ـو زده بــود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای دورازتوراهرگزنخواهم شمرد! تاهمیشه بگویم همین دیروزبود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خونه اجاره ای داری برای یه آدم تنها؟ قلبشوپیش میده جونشم ماه به ماه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصويري که در زندگانيم ديدم نگاه عاشقانه و معصومانه تو بود. زيبــــــاترين سخني که شنيدم سکوت دوست داشتني توبود. زيبــــــــــاترين احساساتم گفتن دوست داشتن تو بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه دورم زتو خيالت باز خلوتم را يگانه مهمان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم می بالم . با کسی سبز تر از عشق رفاقت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عشق در نگاه اول اعتقاد ندارم ولی به “از چشم افتادن در یک لحظه” عجیب معتقدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به گوش من بگذار وبگو دوستت دارم از چه ميترسي...؟ فردا دوباره ميتواني انكار كني