بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر خواستمت كه نخواستنت را نديدم ،تو آنقدر نخواستي كه هيچ چيز از من را نديدي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت را به من بسپار كه چشمانم براي توست" قدم آهسته تر بردار كه قلبم زير پاي توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومهرباني... مهربانتر از تمام آوازهايي كه هنگام دلتنگي هايم ميخوانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس ارزشمندیه اینکه بدونی یکی تو دنیا اینقد دوستت داره که فقط خدا میدونه چقد دوست داره،حتی بشر گنجایش درک این دوس داشتنو نداره... ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری چیزا هست که فقط تو داری مثل : دستای گرم چشمان زیبا صدای خوش لبهای شیرین قلبی اکنده از مهر و دوستی صمیمیتر از عشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤❤❤دیگه دست خودم نیست اختیارم،تو را من بی اراده دوست دارم❤❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بودنت میمانم و برای دیدنت میمیرم باش تا بمانم و بمان تا نمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رو سرتاسر لذت میابم وقتی میبینم یکی هست که بهم احساس ارامش میده! ❤❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف میزنی اما تلخ...محبت میکنی ولی سرد...چه اجباری است دوست داشتن من!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كجايي عزيز من، بي تو من يه لحظه خوشي ندارم كجايي كه بي تو من غصه ميخورم، تلخه روزگارم تو كه رفتي از كنارم، غم غريبي اومد سراغم بيا تا دوباره احساس كنم تو دنيا، يكيو دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کدامین گناه؟؟؟ عاشق بونم؟!!! یا بیش از حد عاشق بودنم؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيدي كه دانشمندا گفتن انسان بدون غذا يك هفته و بدون آب تا سه روز زنده ميمونه؟ميخوام برم بهشون بگم من بدون تو يك دقيقه هم نميتونم زنده بمونم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امکان دل کندن اگر بود، فرهاد بجای بیستون دل میکند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نفست باران است دل من تشنه باريدن ابر، دل بي چتر مرا مهمان كن "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلطان حقيقتها فراموشت نخواهم کرد، تو تنها شعله اي هستي که خاموشت نخواهم کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با همه ی وجود و شکوه خود در خانه ی قلب مرا هم به صدا درآورد و با خود کوله باری از مهر و محبت به ارمغان آورد. آمد و در قلبم طوفانی به پا کرد.طوفانی که همراه با رنج و ریاضت بود..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر خواستمت كه نخواستنت را نديدم ،تو آنقدر نخواستي كه هيچ چيز از من را نديدي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت را به من بسپار كه چشمانم براي توست" قدم آهسته تر بردار كه قلبم زير پاي توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومهرباني... مهربانتر از تمام آوازهايي كه هنگام دلتنگي هايم ميخوانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس ارزشمندیه اینکه بدونی یکی تو دنیا اینقد دوستت داره که فقط خدا میدونه چقد دوست داره،حتی بشر گنجایش درک این دوس داشتنو نداره... ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری چیزا هست که فقط تو داری مثل : دستای گرم چشمان زیبا صدای خوش لبهای شیرین قلبی اکنده از مهر و دوستی صمیمیتر از عشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤❤❤دیگه دست خودم نیست اختیارم،تو را من بی اراده دوست دارم❤❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بودنت میمانم و برای دیدنت میمیرم باش تا بمانم و بمان تا نمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رو سرتاسر لذت میابم وقتی میبینم یکی هست که بهم احساس ارامش میده! ❤❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف میزنی اما تلخ...محبت میکنی ولی سرد...چه اجباری است دوست داشتن من!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كجايي عزيز من، بي تو من يه لحظه خوشي ندارم كجايي كه بي تو من غصه ميخورم، تلخه روزگارم تو كه رفتي از كنارم، غم غريبي اومد سراغم بيا تا دوباره احساس كنم تو دنيا، يكيو دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کدامین گناه؟؟؟ عاشق بونم؟!!! یا بیش از حد عاشق بودنم؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيدي كه دانشمندا گفتن انسان بدون غذا يك هفته و بدون آب تا سه روز زنده ميمونه؟ميخوام برم بهشون بگم من بدون تو يك دقيقه هم نميتونم زنده بمونم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امکان دل کندن اگر بود، فرهاد بجای بیستون دل میکند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نفست باران است دل من تشنه باريدن ابر، دل بي چتر مرا مهمان كن "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلطان حقيقتها فراموشت نخواهم کرد، تو تنها شعله اي هستي که خاموشت نخواهم کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با همه ی وجود و شکوه خود در خانه ی قلب مرا هم به صدا درآورد و با خود کوله باری از مهر و محبت به ارمغان آورد. آمد و در قلبم طوفانی به پا کرد.طوفانی که همراه با رنج و ریاضت بود..