بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز همه فراموشت کردند من با توأم... اگه همه به تو ظلم کردند من با توأم... ولی اگه همه دوست داشتند ، شرمنده ! من با اونام...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از چشمم افتادی ، میفهمی؟؟؟ صاف از چشمام اوفتادی تو قلبم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(ساده) که باشی زود (حل) میشوی میروند سر وقت (مساله ) بعدی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایـیــــز فصل رسیدن انـارهای سـرخ است … و انار چه دل خونــــی دارد از رسیـدن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عکسی را میسوزانیم و گاهی عکسی ما را میسوزاند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دلدار سپردن کار هر دلدار نيست، من به تو جان ميسپارم، دل که قابلدار نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيز دلم جدائي مکن / جهان کوچکيست ، بي وفائي مکن ببخش عاشقت را و منت گذار / من که گريه کردم ، عاشق آزاري مکن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که گفتم اين بهار افسردني است / من که گفتم اين پرستو مردني است من که گفتم اي دل بي بند و بار / عشق يعني رنج ، يعني انتظار آه عجب کاري به دستم داد دل / هم شکست و هم شکستم داد دل .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آدمی تو زندگیش یه بی معرفت داره که اون بی معرفت دوست داشتنی ترین آدمای روزگاره ! بی معرفت ، به یادتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نفهمیدم فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن به هر حال دارم فراموش میکنم فراموش شدنم را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وجودم به تو مدیون و دلم مامن توست آرزویم نظری روی تو و دیدن توست من اگر دور ز تو هستم و دلتنگ شدم با صدای خوش تو غرق در آهنگ شدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گفتن و شنیدن جمله “دوستت دارم” چه هست ؟ که کسی که میگویـد عاشق تر میشود و کسی که میشنود بی تفاوت تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبسم توتجسم تمام خوبيهاست،به تبسمت سوگندهميشه شادبودنت ارزوى ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخـت تـریـن کـار دنـیـا ؛ بـی مـحـلــی کـردن ، بـه کسـیـه کـه : با تـمـام وجــود دوسـتش داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقویم دل من نسبتی با تقویم های جهان ندارد.میان برگ ریزان خزان وسط چله زمستان هم می بینی در دلم نوشته اند بهار آن لحظه لحظه ایست که تو میخندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین درد دنیا اینه که عاشق یکی بشی یه عشق پاک از آب دربیاد و به زور و اجبار از همدیگه جداتون کنن:((((

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز همه فراموشت کردند من با توأم... اگه همه به تو ظلم کردند من با توأم... ولی اگه همه دوست داشتند ، شرمنده ! من با اونام...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از چشمم افتادی ، میفهمی؟؟؟ صاف از چشمام اوفتادی تو قلبم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(ساده) که باشی زود (حل) میشوی میروند سر وقت (مساله ) بعدی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایـیــــز فصل رسیدن انـارهای سـرخ است … و انار چه دل خونــــی دارد از رسیـدن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عکسی را میسوزانیم و گاهی عکسی ما را میسوزاند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دلدار سپردن کار هر دلدار نيست، من به تو جان ميسپارم، دل که قابلدار نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيز دلم جدائي مکن / جهان کوچکيست ، بي وفائي مکن ببخش عاشقت را و منت گذار / من که گريه کردم ، عاشق آزاري مکن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که گفتم اين بهار افسردني است / من که گفتم اين پرستو مردني است من که گفتم اي دل بي بند و بار / عشق يعني رنج ، يعني انتظار آه عجب کاري به دستم داد دل / هم شکست و هم شکستم داد دل .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آدمی تو زندگیش یه بی معرفت داره که اون بی معرفت دوست داشتنی ترین آدمای روزگاره ! بی معرفت ، به یادتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نفهمیدم فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن به هر حال دارم فراموش میکنم فراموش شدنم را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وجودم به تو مدیون و دلم مامن توست آرزویم نظری روی تو و دیدن توست من اگر دور ز تو هستم و دلتنگ شدم با صدای خوش تو غرق در آهنگ شدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گفتن و شنیدن جمله “دوستت دارم” چه هست ؟ که کسی که میگویـد عاشق تر میشود و کسی که میشنود بی تفاوت تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبسم توتجسم تمام خوبيهاست،به تبسمت سوگندهميشه شادبودنت ارزوى ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخـت تـریـن کـار دنـیـا ؛ بـی مـحـلــی کـردن ، بـه کسـیـه کـه : با تـمـام وجــود دوسـتش داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقویم دل من نسبتی با تقویم های جهان ندارد.میان برگ ریزان خزان وسط چله زمستان هم می بینی در دلم نوشته اند بهار آن لحظه لحظه ایست که تو میخندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین درد دنیا اینه که عاشق یکی بشی یه عشق پاک از آب دربیاد و به زور و اجبار از همدیگه جداتون کنن:((((