بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدن عکست تمام سهم من است از تو آن راهم جیره بندی کرده ام مبادا توقعش زیاد شود!دل است دیگر... ممکن است فردا خودت را ازمن بخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با عشق آشنا شدم و چه کسی این چنین آشنا شده است؟هنگامی دستم را دراز کردم که دستی نبود هنگامی لب به زمزمه گشودم که مخاطبی نداشتم و هنگامی تشنه آتش شدم که در برابرم دریا بود و دریا و دریا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیر نباش ، تقصیر خودت بود. دسته کلید علاقه که گم شد، باید عوض کنی قفل تمام آرزو ها را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگها شاید، اما گنجشکها هیچ وقت مفت نبوده اند. قلبشان همیشه میزند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حس قشنگ عاشقي لبريزم/ در بانك دلت منتظر واريزم/ در جيب دلم هرچه محبت دارم/ آن را به حساب قلب تو ميريزم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبا است که ببینیم کسی لبخند می زندو زیباتر اینکه بدانی خودت باعث لبخندش شده ای ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــ ــــق یعنــی اختیــار بـ ـــدی که نابــودت کنــند ، ولــی " اعتمــــ ــــاد " کنی که این کـار را نمــیکنــند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اینک باران ... بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند! و چشمانم را نوازش می دهد... تا شاید از لحظه های دلتنگی ام گذر کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتت فقط جای يک حلقه دارد ... دلت را ... دست به دست ميکنی برای چه ؟؟؟ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتی مـی رود و هـمه می گویند دوستت نداشـت و تو نمـی توانی ثابت کنی که هرشـب با عاشقانـه هایش خوابـت می کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زغال برمی‏دارم دورت خط می‏کشم و می‏نویسم این بی‏معرفت تمام دنیای منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب از بالاترین نقطه ی شهر .. توی گرگ و میش گریه میکنم مث ِ اون کسی که سوخته "با یه حرف" همه زندگیش، گریه میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئنم آخرین دیدار نبود .. تو همیــن دنیا تو رو می بینم خبری از تو به دستم می رسه ! من به هر دوبـاره ای خوشبینـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــس از مــن کســی اگــر تــرا ببــوســد، روی لبهــایــت تــاکستــانــی را خــواهــد یــافــت کــه مــن کــاشتــه ام. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی عکستم ندارم که بذارم روبروم / اونقدر نگاش کنم تا بشکنه بغض گلوم… کی اشکاتو پاک میکنه، شبا که غصه داری بهش بگو ذوق نکنه، اونم تنها میذاری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سیگار کشیدن کسى مرد نشد ولى با نامردى، خیلى ها سیگارى شدن…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدن عکست تمام سهم من است از تو آن راهم جیره بندی کرده ام مبادا توقعش زیاد شود!دل است دیگر... ممکن است فردا خودت را ازمن بخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با عشق آشنا شدم و چه کسی این چنین آشنا شده است؟هنگامی دستم را دراز کردم که دستی نبود هنگامی لب به زمزمه گشودم که مخاطبی نداشتم و هنگامی تشنه آتش شدم که در برابرم دریا بود و دریا و دریا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیر نباش ، تقصیر خودت بود. دسته کلید علاقه که گم شد، باید عوض کنی قفل تمام آرزو ها را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگها شاید، اما گنجشکها هیچ وقت مفت نبوده اند. قلبشان همیشه میزند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حس قشنگ عاشقي لبريزم/ در بانك دلت منتظر واريزم/ در جيب دلم هرچه محبت دارم/ آن را به حساب قلب تو ميريزم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبا است که ببینیم کسی لبخند می زندو زیباتر اینکه بدانی خودت باعث لبخندش شده ای ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــ ــــق یعنــی اختیــار بـ ـــدی که نابــودت کنــند ، ولــی " اعتمــــ ــــاد " کنی که این کـار را نمــیکنــند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اینک باران ... بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند! و چشمانم را نوازش می دهد... تا شاید از لحظه های دلتنگی ام گذر کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتت فقط جای يک حلقه دارد ... دلت را ... دست به دست ميکنی برای چه ؟؟؟ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتی مـی رود و هـمه می گویند دوستت نداشـت و تو نمـی توانی ثابت کنی که هرشـب با عاشقانـه هایش خوابـت می کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زغال برمی‏دارم دورت خط می‏کشم و می‏نویسم این بی‏معرفت تمام دنیای منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب از بالاترین نقطه ی شهر .. توی گرگ و میش گریه میکنم مث ِ اون کسی که سوخته "با یه حرف" همه زندگیش، گریه میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئنم آخرین دیدار نبود .. تو همیــن دنیا تو رو می بینم خبری از تو به دستم می رسه ! من به هر دوبـاره ای خوشبینـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــس از مــن کســی اگــر تــرا ببــوســد، روی لبهــایــت تــاکستــانــی را خــواهــد یــافــت کــه مــن کــاشتــه ام. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی عکستم ندارم که بذارم روبروم / اونقدر نگاش کنم تا بشکنه بغض گلوم… کی اشکاتو پاک میکنه، شبا که غصه داری بهش بگو ذوق نکنه، اونم تنها میذاری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سیگار کشیدن کسى مرد نشد ولى با نامردى، خیلى ها سیگارى شدن…