بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چگونه هنوز دست و پایت سالم هستند وقتی آنگونه سخت از چشمانم افتادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که بیدار میشی صبح من آغاز میشه! چشمای تو که باز میشه برای من طلوع میشه! لعنت به مردمی که خورشید واقعی رو گم کردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن روزهــا قــدم کــه مــی زنـم مــنـحـرف مــی شــوم بــه ســمـتِ چــپ... درقــ♥ـلـبِ مـــن چــیــزی ســنـگـیـنی مــی کــنـد مـــدام! جــــای تــ♥ــو خـــوب اســت؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد نشاني ازلبخند شماست،دريا نامي از نماي پيوند شماست، گرچه دلتان دوراز دل ماست،اما دل ما هميشه دربند شماست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست یادت ، اگر خودت بودی چه غوغایی میکردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدامس ها بزرگترين اساتيد معنويت هستند ... از كودكي مان تلاش ميكنند به ما بفهمانند ... كه هيچ شيريني ماندگار نيست... آره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي کسايي که ... براي داشتنشون لازم نيست با سياست باشي و نقش بازي کني ... همين که يک رنگ باشي کافيه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا حرفهایمان بماند برای بعد.. دلخوری هایمان.. دلتنگی هایمان.. و تمام اشکهای من.. با او چگونه میگذرد که با من نگذشت؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم ورقه ها را داد همه مرا مسخره کردند اما باور کن گفته بود درست نوشته بودم.......... جای خالی رابا کلمه ی مناسب پر کنید و من همه را نوشته بودم،تو، مگر نه اینکه این جای خالی را فقط تو پر میکنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکـــت ديگر نميتوانم صداي قلبم را بشنوم... اما هنوز هم آن صداي دلنشينش در گوشم زمزمه مي كند و ظلمت شب ها را با ياد صدايش به دست طلوع صبح مي سپارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندارم لحظه ای از تو رهائی / امان از عشق و این رهائی تمام ترس من ناگفته پیداست / مبادا بین ما افتد جدائی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز زندگی عاشقانه؛ سعی کن عاشق نشی عاشق شدی دل نبندی دل بستی؛ اینبار سعی کن تا آخرش عاشق بمونی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطهایی که کف دستم کشیدی را فالگیر دید، آنهایی که تمام شده اند تویی، آنهایی که بی وقفه ادامه دارد عشق من است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک عزیز دوری شما قابل تحمل نیست لطفا قبض دلتنگی خود را پرداخت کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست از کودکی یادمان داده بودن تنها نرویم یادت باشد هنوز هم دوست دارم هر جا میخواهم بروم تو در کنارم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ، تو ، او ، ما ، شما ، ایشان ببین حتی تو صرف ضمایرمان هم اول تنهایم بعد پای یکی دیگه در میان است تقصیر من و تو نیست همیشه از ابتدا یادمان داده اند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چگونه هنوز دست و پایت سالم هستند وقتی آنگونه سخت از چشمانم افتادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که بیدار میشی صبح من آغاز میشه! چشمای تو که باز میشه برای من طلوع میشه! لعنت به مردمی که خورشید واقعی رو گم کردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن روزهــا قــدم کــه مــی زنـم مــنـحـرف مــی شــوم بــه ســمـتِ چــپ... درقــ♥ـلـبِ مـــن چــیــزی ســنـگـیـنی مــی کــنـد مـــدام! جــــای تــ♥ــو خـــوب اســت؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد نشاني ازلبخند شماست،دريا نامي از نماي پيوند شماست، گرچه دلتان دوراز دل ماست،اما دل ما هميشه دربند شماست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست یادت ، اگر خودت بودی چه غوغایی میکردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدامس ها بزرگترين اساتيد معنويت هستند ... از كودكي مان تلاش ميكنند به ما بفهمانند ... كه هيچ شيريني ماندگار نيست... آره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي کسايي که ... براي داشتنشون لازم نيست با سياست باشي و نقش بازي کني ... همين که يک رنگ باشي کافيه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا حرفهایمان بماند برای بعد.. دلخوری هایمان.. دلتنگی هایمان.. و تمام اشکهای من.. با او چگونه میگذرد که با من نگذشت؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم ورقه ها را داد همه مرا مسخره کردند اما باور کن گفته بود درست نوشته بودم.......... جای خالی رابا کلمه ی مناسب پر کنید و من همه را نوشته بودم،تو، مگر نه اینکه این جای خالی را فقط تو پر میکنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکـــت ديگر نميتوانم صداي قلبم را بشنوم... اما هنوز هم آن صداي دلنشينش در گوشم زمزمه مي كند و ظلمت شب ها را با ياد صدايش به دست طلوع صبح مي سپارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندارم لحظه ای از تو رهائی / امان از عشق و این رهائی تمام ترس من ناگفته پیداست / مبادا بین ما افتد جدائی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز زندگی عاشقانه؛ سعی کن عاشق نشی عاشق شدی دل نبندی دل بستی؛ اینبار سعی کن تا آخرش عاشق بمونی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطهایی که کف دستم کشیدی را فالگیر دید، آنهایی که تمام شده اند تویی، آنهایی که بی وقفه ادامه دارد عشق من است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک عزیز دوری شما قابل تحمل نیست لطفا قبض دلتنگی خود را پرداخت کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست از کودکی یادمان داده بودن تنها نرویم یادت باشد هنوز هم دوست دارم هر جا میخواهم بروم تو در کنارم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ، تو ، او ، ما ، شما ، ایشان ببین حتی تو صرف ضمایرمان هم اول تنهایم بعد پای یکی دیگه در میان است تقصیر من و تو نیست همیشه از ابتدا یادمان داده اند