بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبستگي؛مثل حس برگ به درخته،وقتی از درخت کنده میشه،باز به پاش میفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی اون کسی که همیشه به یادمونه و دوستمون داره ولی حجب و حیاش اجازه ابرازش رو بهش نمیده- کمن ولی هستن-هر کدوممون حداقل یکیشون را میشناسیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که دوستش داری ساده دست نکش شاید دیگه هیچ کس‎ ‎رو مثل اون دوست نداشته باشی.. و از کسی که دوستت داره بی تفاوت عبور نکن چون شاید هیچ وقت هیچ کس تو رو‎ ‎مثل اون دوست نداشته باشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک “هستم” به یک “نترس” به یک “نوازش” به یک “آغوش” به یک “دوستت دارم” خلاصه بگویم به “تو” نیازمندم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تو روح و باطن و وجودت را نمیخواهم من از تو خودت را میخواهم همین که دستت را در دستانم بگذاری میفهمم که تمامت سهم من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که دوستش داری ساده دست نکش شاید دیگه هیچ کسو مثل اون دوست نداشته باشی و از کسی که دوستت داره بی تفاوت عبور نکن چون شاید هیچ وقت هیچ کس تو رومثل اون دوست نداشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهره هایت را به باد بده... اینجا دلی هست که برای آرامشت دست به آسمان دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد فاصله، از اعتبار عاطفه ها نمی کاهد! همیشه هستی، همین حوالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1+1=2 چشمم فدای تو 1+4=5 هواسم پیش تو 12+12=24 ساعت به فکر تو هستم 4+3=7روز هفته به یاد تو هستم 50+50=100٪ دوستت دارم عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان مشغله ها گم شدم اما دلم برای هوایت همیشه بیکار است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بها دارد ... من و تو بودیم و یک دریا عشق ، حالا من هستم یک دنیا اشک ... آری ... عشق بها دارد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو به جهنــــــم!
چون فقط تو هستي كه ميتوني جهنم رو به بهشــــــت تبديل كني.
:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خاطراتت را سوزاندم اما بوی خوش هیزمش بیقرارم کرد,دلتنگت شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش;خداوند توانی میدادتا آنهارا که بارها گریانده ام "فقط"یکباربخندانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست پاییز،اما فقط برای قدم زدن....، فصل دیگری بیا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادن،اجبار كوه بود و رفتن سرنوشت آب؛ افتادن تقدیر برگ است و صبر،پاداش آدمی! پس بی هیچ پاداشی حراج محبت کنیم که همه ما خاطره ایم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبستگي؛مثل حس برگ به درخته،وقتی از درخت کنده میشه،باز به پاش میفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی اون کسی که همیشه به یادمونه و دوستمون داره ولی حجب و حیاش اجازه ابرازش رو بهش نمیده- کمن ولی هستن-هر کدوممون حداقل یکیشون را میشناسیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که دوستش داری ساده دست نکش شاید دیگه هیچ کس‎ ‎رو مثل اون دوست نداشته باشی.. و از کسی که دوستت داره بی تفاوت عبور نکن چون شاید هیچ وقت هیچ کس تو رو‎ ‎مثل اون دوست نداشته باشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک “هستم” به یک “نترس” به یک “نوازش” به یک “آغوش” به یک “دوستت دارم” خلاصه بگویم به “تو” نیازمندم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تو روح و باطن و وجودت را نمیخواهم من از تو خودت را میخواهم همین که دستت را در دستانم بگذاری میفهمم که تمامت سهم من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که دوستش داری ساده دست نکش شاید دیگه هیچ کسو مثل اون دوست نداشته باشی و از کسی که دوستت داره بی تفاوت عبور نکن چون شاید هیچ وقت هیچ کس تو رومثل اون دوست نداشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهره هایت را به باد بده... اینجا دلی هست که برای آرامشت دست به آسمان دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد فاصله، از اعتبار عاطفه ها نمی کاهد! همیشه هستی، همین حوالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1+1=2 چشمم فدای تو 1+4=5 هواسم پیش تو 12+12=24 ساعت به فکر تو هستم 4+3=7روز هفته به یاد تو هستم 50+50=100٪ دوستت دارم عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان مشغله ها گم شدم اما دلم برای هوایت همیشه بیکار است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بها دارد ... من و تو بودیم و یک دریا عشق ، حالا من هستم یک دنیا اشک ... آری ... عشق بها دارد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو به جهنــــــم!
چون فقط تو هستي كه ميتوني جهنم رو به بهشــــــت تبديل كني.
:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خاطراتت را سوزاندم اما بوی خوش هیزمش بیقرارم کرد,دلتنگت شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش;خداوند توانی میدادتا آنهارا که بارها گریانده ام "فقط"یکباربخندانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست پاییز،اما فقط برای قدم زدن....، فصل دیگری بیا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادن،اجبار كوه بود و رفتن سرنوشت آب؛ افتادن تقدیر برگ است و صبر،پاداش آدمی! پس بی هیچ پاداشی حراج محبت کنیم که همه ما خاطره ایم...