بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه آنكه سراغي از تو نميگيرد، دلتنگ ديدنت است و از شكاف چشمانش به نبودنت خيره ميشود. هميشه آنكه تو او را نميبيني، نامهربان نيست!


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی اندر خواب بینی بعد از این روی مرا ........ جان عاشق ، چشم عاشق آب هست و خواب نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر نمی کردم انقد گرون قیمت باشم..! پول لازم بود؛ منو فروخت..!! تحریم بهش فشار آورد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه کسی که میخواهی کنارت تا ابد نمیماند چه 1 روز چه 100 سال پس قدرش را بدان و نهایت لذت را ببر که وقتی رفت حسرتش را نخوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دردي است اندر دل كه گر گويم زبان سوزد وگر پنــهان كنم ترسم كه مغز استخـوان سوزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون عاشقایی که به عشقشون میگن خاطرات تلخت رو فراموش کن و خودشون خاطرات تلخشون رو انقدر قشنگ تغییر میدن و تعریف میکنن که تو رو امیدوارتر از روز قبل ببینن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخام با قشنگی معرفتت دنیایی بسازم که تموم عالم بشن تماشاگر دنیای تو.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاگذاشتي-ردخاطراتت راجاگذاشتي مال ناراضي ازگلوي ماپايين نميرودبرش دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين يك حقيقت است كه ما كوه طاقتيم/باوركنيد تشنه بوي صداقتيم/اي چشم خيس عاطفه گفتم صبور باش/تا عاشقيم در گذر سنگ و تهمتيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست گفته بودم تنهایت نمیگذارم تو در تنهایی هایت هم تنها نیستی جایم را تغییر داده ام از کنارت به پشت سرت رفته ام گفته بودم به من تکیه کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرق ميکندمهره سياه باشم ياسفيد چشمانت بااولين حرکت ماتم ميکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بر ميدارمش از تو مينويسد،مانده ام اين "خودنويس" است يا "تونويس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي پسندم پاييز را که معافم ميکند ازپنهان کردن دردي که درصدايم ميپيچدو اشکي که درنگاهم ميچرخد, آخرهمه مي دانندکه سرماخورده ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوینــــــــــــــــــــــــــــــد : غروب جاییست که زمین و آسمان را می بوسد امشـــــــــــــــــــب برای تو غروب میکنم !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام این بار با همه عاشقا فرق داشته باشم میخوام عاشقت باشم ولی خیلی متفاوت عزیزم من آشغطم  متفاوت متفاوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست دیگر زبان سرخ ، سر سبز را بر باد نمی دهد. حال با زبان سبز ، دل سرخ را آتش می زنند ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه آنكه سراغي از تو نميگيرد، دلتنگ ديدنت است و از شكاف چشمانش به نبودنت خيره ميشود. هميشه آنكه تو او را نميبيني، نامهربان نيست!


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی اندر خواب بینی بعد از این روی مرا ........ جان عاشق ، چشم عاشق آب هست و خواب نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر نمی کردم انقد گرون قیمت باشم..! پول لازم بود؛ منو فروخت..!! تحریم بهش فشار آورد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه کسی که میخواهی کنارت تا ابد نمیماند چه 1 روز چه 100 سال پس قدرش را بدان و نهایت لذت را ببر که وقتی رفت حسرتش را نخوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دردي است اندر دل كه گر گويم زبان سوزد وگر پنــهان كنم ترسم كه مغز استخـوان سوزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون عاشقایی که به عشقشون میگن خاطرات تلخت رو فراموش کن و خودشون خاطرات تلخشون رو انقدر قشنگ تغییر میدن و تعریف میکنن که تو رو امیدوارتر از روز قبل ببینن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخام با قشنگی معرفتت دنیایی بسازم که تموم عالم بشن تماشاگر دنیای تو.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاگذاشتي-ردخاطراتت راجاگذاشتي مال ناراضي ازگلوي ماپايين نميرودبرش دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين يك حقيقت است كه ما كوه طاقتيم/باوركنيد تشنه بوي صداقتيم/اي چشم خيس عاطفه گفتم صبور باش/تا عاشقيم در گذر سنگ و تهمتيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست گفته بودم تنهایت نمیگذارم تو در تنهایی هایت هم تنها نیستی جایم را تغییر داده ام از کنارت به پشت سرت رفته ام گفته بودم به من تکیه کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرق ميکندمهره سياه باشم ياسفيد چشمانت بااولين حرکت ماتم ميکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بر ميدارمش از تو مينويسد،مانده ام اين "خودنويس" است يا "تونويس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي پسندم پاييز را که معافم ميکند ازپنهان کردن دردي که درصدايم ميپيچدو اشکي که درنگاهم ميچرخد, آخرهمه مي دانندکه سرماخورده ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوینــــــــــــــــــــــــــــــد : غروب جاییست که زمین و آسمان را می بوسد امشـــــــــــــــــــب برای تو غروب میکنم !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام این بار با همه عاشقا فرق داشته باشم میخوام عاشقت باشم ولی خیلی متفاوت عزیزم من آشغطم  متفاوت متفاوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست دیگر زبان سرخ ، سر سبز را بر باد نمی دهد. حال با زبان سبز ، دل سرخ را آتش می زنند ...