بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من معجزه نبودم.... تو هم نبودی ولی ما....باید که برای هم اتفاق می افتادیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بن بست زندگی کجاست؟!جایی ک نه حق خواستن داری ونه توان فراموش کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بساط کرده ام تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام.. بی انصاف چانه نزن حسرت هایم.. به قیمت عمرم تمام شده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي گريه مختصريست،مثل يك فنجان چاي وكنارش عشق است،مثل يك حبه قند،زندگي راباعشق نوش جان بايدكرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه ثابت کرده تنها همدمی که بعد از پایان یه رابطه ی عشقولانه واسه هر کس میمونه هندزفریه..؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت اشتباهی مرا از خاطرت پاک نکنی!! هروقت پاک کن دستت بود بگو تا از روی کاغذت بروم کنار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آدم.. من حوا.. بیا جهانى دیگر آغاز کنیم.. عشق بورز.. دوستم داشته باش.. تازه سیب چیده ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا نگاه می کنی؟تنهــا ندیده ای؟به من نخنـــد…من هم روزگاری عزیــــز دل کسی بودم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آسمان نگاه کن حتی اگر دور باشی مهتاب نگاهمان را به هم گره خواهد زد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که رفتی سرم را از ته تراشیدم .خاطره دستانت دیوانه ام میکرد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن قدرت می خواهد
و این قدرت را کسی به من داد
که روزی می گفت تنهایت نمی گذارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریک آشنایی دوستانه ما باهم دست دادیم ،توفقط دست دادی و من همه چیزراازدست دادم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیادتم به وسعت قلب کوچکم!
ميدانم كم است!
اما قلب هرکس تمام زندگی اوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دوباره دیدنت....این رختخواب را وارونه خواهم خوابید!خیانت است به تو!سر بر کنار خیالت گذاشتن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق دوستیه... اگر اون نتونه بهترین دوست من باشه...پس نمیتونه عاشقم باشه...پس عشق دوستیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشم هایت بگو... انقدر برای دلَم ....رجز نخوانند ... من اهل ِ جنگ نیستم .... شاعرم! خیلی که بخواهم گرد و خاک کنم... شعری می نویسم آنوقت اگر توانستی... مرا در آغوش نگیر ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من معجزه نبودم.... تو هم نبودی ولی ما....باید که برای هم اتفاق می افتادیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بن بست زندگی کجاست؟!جایی ک نه حق خواستن داری ونه توان فراموش کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بساط کرده ام تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام.. بی انصاف چانه نزن حسرت هایم.. به قیمت عمرم تمام شده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي گريه مختصريست،مثل يك فنجان چاي وكنارش عشق است،مثل يك حبه قند،زندگي راباعشق نوش جان بايدكرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه ثابت کرده تنها همدمی که بعد از پایان یه رابطه ی عشقولانه واسه هر کس میمونه هندزفریه..؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت اشتباهی مرا از خاطرت پاک نکنی!! هروقت پاک کن دستت بود بگو تا از روی کاغذت بروم کنار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آدم.. من حوا.. بیا جهانى دیگر آغاز کنیم.. عشق بورز.. دوستم داشته باش.. تازه سیب چیده ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا نگاه می کنی؟تنهــا ندیده ای؟به من نخنـــد…من هم روزگاری عزیــــز دل کسی بودم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آسمان نگاه کن حتی اگر دور باشی مهتاب نگاهمان را به هم گره خواهد زد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که رفتی سرم را از ته تراشیدم .خاطره دستانت دیوانه ام میکرد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن قدرت می خواهد
و این قدرت را کسی به من داد
که روزی می گفت تنهایت نمی گذارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریک آشنایی دوستانه ما باهم دست دادیم ،توفقط دست دادی و من همه چیزراازدست دادم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیادتم به وسعت قلب کوچکم!
ميدانم كم است!
اما قلب هرکس تمام زندگی اوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دوباره دیدنت....این رختخواب را وارونه خواهم خوابید!خیانت است به تو!سر بر کنار خیالت گذاشتن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق دوستیه... اگر اون نتونه بهترین دوست من باشه...پس نمیتونه عاشقم باشه...پس عشق دوستیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشم هایت بگو... انقدر برای دلَم ....رجز نخوانند ... من اهل ِ جنگ نیستم .... شاعرم! خیلی که بخواهم گرد و خاک کنم... شعری می نویسم آنوقت اگر توانستی... مرا در آغوش نگیر ...