بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با غرور زیباست ولی اگر عشق را به قیمت فرو ریختن دیوار غرور گدایی کنی...آن وقت است که دیگر عشق نیست صدقه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیست در این سایه کجا میرود وقت که نگذشته کجا میدود راه که این سوست به آن سوست چرا سکه این روست به آن رو چرا ما به خطائیم یا او خطاست ما به غلط یا او نارواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که همه غصه مان عاشقی است پس چه شده سایه ای از عشق در این سایه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نفر با انگشت روی خاک می نوشت:رفیق رفیق. پرسیدند:چه می کنی؟ گفت: چون میسر نیست من را کام او ،عشق بازی میکنم با نام او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا بلبل از این کوچه گذر کن بزن چهچه رفیقان را خبر کن اگر گفتن رفیقان در چه حالن بگو در کنج دل چشم انتظارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درتمام لحظه هایم تکرارمیشوی…. اما…..! تکراری نمیشوی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـتر نمیخواد هوای بارونی.. تو رو میخواد لعنتی.. می فهمـی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر شــب از پُـشـت صـفـحـه ي کـوچـکِ مــوبــایــلـم در آغــــــوش مـي گـیـــــرمــــت . . . و نـمـیـدانـي کـه چـه آرامـــشـي سـت هـــمـیـــن آغــــــوش خـــــیــــــالـي ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی چیزا تا ابد توی ذهنتون حک میشه اولین بوسه.. اولین صبحی که توی آغوش کسی که دوس دارین بیدار میشین.... اولین عشق........ حواستون باشه با کسی بسازینش که بعدا داغون نشین..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار میخواهم صدای بوسه هایت را ضبط کنم دور که میشوی دلم برای مَلچ مُلوچ هایت تنگ میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن ؛ زبان زمان راه دلیل نشانه نمی خواهد !!! دوست داشتن دل می خواهد و یک “من” می خواهد و یک “تو” …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب است آدمها يك نفر رو هر روز دوست داشته باشند نه..... هر روز يك نفر را...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار آشیانه تو آشیانه میکنم. فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم. کسی سوال میکند ، به خاط چه زنده ای؟ من هم برای زندگی تورا بهانه میکنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ستاره ها خواهم سپرد بر جاده هاي شبت بتابند تا مسير آرزوهايت بي نور نماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام عکاسخانه های این شهر را به دنبال یک عکس قدی شاید هم تمام رخ از عشق گشته ام ، فتوشاپ بیداد میکند این روزها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگویند چشم را که بستی سخت است راه رفتن و یافتن راه ولی من چه ماهرانه وقتی چشمانم را میبندم مسیر رسیدن به تو را میابم و طی میکنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با غرور زیباست ولی اگر عشق را به قیمت فرو ریختن دیوار غرور گدایی کنی...آن وقت است که دیگر عشق نیست صدقه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیست در این سایه کجا میرود وقت که نگذشته کجا میدود راه که این سوست به آن سوست چرا سکه این روست به آن رو چرا ما به خطائیم یا او خطاست ما به غلط یا او نارواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که همه غصه مان عاشقی است پس چه شده سایه ای از عشق در این سایه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نفر با انگشت روی خاک می نوشت:رفیق رفیق. پرسیدند:چه می کنی؟ گفت: چون میسر نیست من را کام او ،عشق بازی میکنم با نام او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا بلبل از این کوچه گذر کن بزن چهچه رفیقان را خبر کن اگر گفتن رفیقان در چه حالن بگو در کنج دل چشم انتظارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درتمام لحظه هایم تکرارمیشوی…. اما…..! تکراری نمیشوی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـتر نمیخواد هوای بارونی.. تو رو میخواد لعنتی.. می فهمـی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر شــب از پُـشـت صـفـحـه ي کـوچـکِ مــوبــایــلـم در آغــــــوش مـي گـیـــــرمــــت . . . و نـمـیـدانـي کـه چـه آرامـــشـي سـت هـــمـیـــن آغــــــوش خـــــیــــــالـي ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی چیزا تا ابد توی ذهنتون حک میشه اولین بوسه.. اولین صبحی که توی آغوش کسی که دوس دارین بیدار میشین.... اولین عشق........ حواستون باشه با کسی بسازینش که بعدا داغون نشین..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار میخواهم صدای بوسه هایت را ضبط کنم دور که میشوی دلم برای مَلچ مُلوچ هایت تنگ میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن ؛ زبان زمان راه دلیل نشانه نمی خواهد !!! دوست داشتن دل می خواهد و یک “من” می خواهد و یک “تو” …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب است آدمها يك نفر رو هر روز دوست داشته باشند نه..... هر روز يك نفر را...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار آشیانه تو آشیانه میکنم. فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم. کسی سوال میکند ، به خاط چه زنده ای؟ من هم برای زندگی تورا بهانه میکنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ستاره ها خواهم سپرد بر جاده هاي شبت بتابند تا مسير آرزوهايت بي نور نماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام عکاسخانه های این شهر را به دنبال یک عکس قدی شاید هم تمام رخ از عشق گشته ام ، فتوشاپ بیداد میکند این روزها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگویند چشم را که بستی سخت است راه رفتن و یافتن راه ولی من چه ماهرانه وقتی چشمانم را میبندم مسیر رسیدن به تو را میابم و طی میکنم