بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادن اجبارکوه بود، رفتن سرنوشت آب، افتادن تقدیربرگ وصبرپاداش آدمی، پس بی هیچ چشمداشتی حراج محبت کنیم که همه ما خاطره ایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بهادارد…من وتوبودیم ویک دریاعشق،حالامن هستم یک دنیااشک…اری…عشق بهادارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که میشوی همه چیز بی علت میشود،و تمام دنیا علت میشود که عشق را از تو بگیرد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت رانبایددرالفبای شهرغریب جستجوکرد....همین که عزیزت نگاهش را به طرف دیگری کرد....توغریبی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف!!! چه صادقانه توراگل خطاب میکردم وچه ناباورانه باورکردی وبه گلدان دیگری رفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی که نیستی خدا میداند چقدر آب به صورتم پاشیده ام... لعنتی... این کابوس انقدر واقعی ست که از خواب بیدار نمیشوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن روز که رفته ای، کارت شارژها را سیگار میخرم، و با خیابان ها حرف میزنم! همینطوری پیش یرود... گوشیم را هم باید بفروشم،کفش بخرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود ،دل من تنگ تو بود اس ام اس بهونه بود ،فکر من یاد تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم تمام وجودم از آن تو بود... مشکلت چه بود که با من چنین کردی؟؟؟ گفت:آنقدر خوبی که حالم را بهم میزنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... دستم را بگير ... و مرا ببر به دور "دست" هايی که... در "دسترس " هيچ "دستی" نباشم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر پدال دوچرخه عشق مون سفت شده !!! شاید من خسته شدم ؟ و شاید هم شیب زیاد شده ؟ اصلأ شایدم تو دیگه رکاب نمیزنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن یادش بخیر قدیما... من میگم یادش بخیر" الان"... چون دنیایی شده که میدونم فردا شاید کنارم نباشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو به آینه ... لبانم را کج میبینم ... بس که! نیش خند زده ام به این روزگار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد زندگی دل بستن به کسی است که بدانی هست ولی کنارت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم نمیکنی ز یادم نمیروی یادتت بخیر یار فراموش کار من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه . سر سطر..... تو آخرین کلام قافیه شعر من هستی....همیشه در آغاز . همیشه در پایان...نقطه .سر سطر......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادن اجبارکوه بود، رفتن سرنوشت آب، افتادن تقدیربرگ وصبرپاداش آدمی، پس بی هیچ چشمداشتی حراج محبت کنیم که همه ما خاطره ایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بهادارد…من وتوبودیم ویک دریاعشق،حالامن هستم یک دنیااشک…اری…عشق بهادارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که میشوی همه چیز بی علت میشود،و تمام دنیا علت میشود که عشق را از تو بگیرد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت رانبایددرالفبای شهرغریب جستجوکرد....همین که عزیزت نگاهش را به طرف دیگری کرد....توغریبی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف!!! چه صادقانه توراگل خطاب میکردم وچه ناباورانه باورکردی وبه گلدان دیگری رفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی که نیستی خدا میداند چقدر آب به صورتم پاشیده ام... لعنتی... این کابوس انقدر واقعی ست که از خواب بیدار نمیشوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن روز که رفته ای، کارت شارژها را سیگار میخرم، و با خیابان ها حرف میزنم! همینطوری پیش یرود... گوشیم را هم باید بفروشم،کفش بخرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود ،دل من تنگ تو بود اس ام اس بهونه بود ،فکر من یاد تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم تمام وجودم از آن تو بود... مشکلت چه بود که با من چنین کردی؟؟؟ گفت:آنقدر خوبی که حالم را بهم میزنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... دستم را بگير ... و مرا ببر به دور "دست" هايی که... در "دسترس " هيچ "دستی" نباشم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر پدال دوچرخه عشق مون سفت شده !!! شاید من خسته شدم ؟ و شاید هم شیب زیاد شده ؟ اصلأ شایدم تو دیگه رکاب نمیزنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن یادش بخیر قدیما... من میگم یادش بخیر" الان"... چون دنیایی شده که میدونم فردا شاید کنارم نباشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو به آینه ... لبانم را کج میبینم ... بس که! نیش خند زده ام به این روزگار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد زندگی دل بستن به کسی است که بدانی هست ولی کنارت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم نمیکنی ز یادم نمیروی یادتت بخیر یار فراموش کار من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه . سر سطر..... تو آخرین کلام قافیه شعر من هستی....همیشه در آغاز . همیشه در پایان...نقطه .سر سطر......