بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه گونه چشم بر هم بنهند اسبهای خسته یی که ، اسطبلشان را بر روی گسل ساخته اند ؟ چگونه بخوابم ؟ چه گونه می شود خوابید ؟ چیزهای بزرگ تمام می شوند این کوچکها هستند که میمانند . استاد حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من ای محبوب من با یک من دیگر  که تو او را در خیابانهای سرد شب  با همین چشمان عاشق باز خواهی یافت  گفتگو کن  و به یاد آور مرا در بوسه ی اندوهگین او بر خطوط مهربان زیر چشمانت... (فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شکستن من یه اخم کافیه،نیازی به فریادت نیست... واسه اشک ریختنم سکوت تو کافیه،نیازی به قهر نیست... برای مردنم حرف رفتنت کافیه،نیازی به انجامش نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتی ب گذشته برمیگرده و یاد کارای کرده و نکردش میفته ؛گاها افسوس میخوره ...گاها شاد میشه و گاها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه در حسرت یک پروازند ، من به پرواز نمی اندیشم  به تو می اندیشم تو که زیباتر از انیشه یک پروازی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ام امشب زتنهایی مرا همراه نیست ، گر در این خلوت بمیرم هیچکس آگاه نیست ، من در این دنیا بجز سایه ندارم همدمی این رفیق نیمه راهم گاه هست و گاه نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم شب شد و من هنوز بی عشق تو از تمام رویا ها دلگیرم امشب در انتظار یک شب بخیر تا صبح بیدار خواهم ماند اما تو چشماهای زیبایت را به رویاها بسپار.... شب بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من ، ور نه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را از کسی پس نگیر ، شاید این تنها چیزیست که او دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرود انتظار تو ترانه ی دلم شده و باز امید دیدنت بهانه ی دلم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاترین آدم دنیا کسی است که دلش زندانی دیگری باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرازتنهایم ای کاش بودی که داره زندگیم از دست میره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گوشاتو بگیر محکم... دارم من ازخودم میگم... دارم با خودم از روزی... ک عاشقت شدم میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من رحم کن من دلم نازکه ب حدی ک با گریه عاشق شدم تو هر جای دنیا بری شک نکن باید بازبرگردی پیش خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکون نخور پلک نزن بهم نریزه ترکیب یه خورده عاشقونه تر آهان... حالا بگو سیب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همین حوالی توأم... شاید کمی دورتر و تو در حوالی دلم !!!  باور کن نزدیکتر ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه گونه چشم بر هم بنهند اسبهای خسته یی که ، اسطبلشان را بر روی گسل ساخته اند ؟ چگونه بخوابم ؟ چه گونه می شود خوابید ؟ چیزهای بزرگ تمام می شوند این کوچکها هستند که میمانند . استاد حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من ای محبوب من با یک من دیگر  که تو او را در خیابانهای سرد شب  با همین چشمان عاشق باز خواهی یافت  گفتگو کن  و به یاد آور مرا در بوسه ی اندوهگین او بر خطوط مهربان زیر چشمانت... (فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شکستن من یه اخم کافیه،نیازی به فریادت نیست... واسه اشک ریختنم سکوت تو کافیه،نیازی به قهر نیست... برای مردنم حرف رفتنت کافیه،نیازی به انجامش نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتی ب گذشته برمیگرده و یاد کارای کرده و نکردش میفته ؛گاها افسوس میخوره ...گاها شاد میشه و گاها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه در حسرت یک پروازند ، من به پرواز نمی اندیشم  به تو می اندیشم تو که زیباتر از انیشه یک پروازی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ام امشب زتنهایی مرا همراه نیست ، گر در این خلوت بمیرم هیچکس آگاه نیست ، من در این دنیا بجز سایه ندارم همدمی این رفیق نیمه راهم گاه هست و گاه نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم شب شد و من هنوز بی عشق تو از تمام رویا ها دلگیرم امشب در انتظار یک شب بخیر تا صبح بیدار خواهم ماند اما تو چشماهای زیبایت را به رویاها بسپار.... شب بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من ، ور نه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را از کسی پس نگیر ، شاید این تنها چیزیست که او دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرود انتظار تو ترانه ی دلم شده و باز امید دیدنت بهانه ی دلم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاترین آدم دنیا کسی است که دلش زندانی دیگری باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرازتنهایم ای کاش بودی که داره زندگیم از دست میره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گوشاتو بگیر محکم... دارم من ازخودم میگم... دارم با خودم از روزی... ک عاشقت شدم میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من رحم کن من دلم نازکه ب حدی ک با گریه عاشق شدم تو هر جای دنیا بری شک نکن باید بازبرگردی پیش خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکون نخور پلک نزن بهم نریزه ترکیب یه خورده عاشقونه تر آهان... حالا بگو سیب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همین حوالی توأم... شاید کمی دورتر و تو در حوالی دلم !!!  باور کن نزدیکتر ...