بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع اگر یانماسا پروانه دولانماز باشنا/نینسین پروانه عاشقدی شمین گوزیاشنا (شمع اگر نسوزد پروانه دور ان نمی چرخد/پروانه چکار کند که عاشق اشک شمع است)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیز خوردن یک بهانه است تا دستهایی رو که دوست داری محکم بگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکنان دریا پس از مدتی صدای امواج را نمیشنوند چه تلخ است قصه ی عادت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترین کنسرت دنیا صدای نفس نفس زدن تو در آغوشم بود . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آن بوته ي خاري است كه هرچه بيشتر در كندن آن از زمين تلاش شود، آن خارها بيشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ مي نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه غذايي به عشق و محبت نرسد و بي قوت بماند، يا به خواب مي رود و يا فنا مي شود و يا به علت نقص كمك از مبدأ كمال و فراواني دچار كاستي مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، نقاشي رنگ و روغني است كه طبيعت، آن را تدارك مي‌بيند و ذهن، به آن شاخ و برگ مي‌دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت بی حواس لپتو گاز گرفتی بدون یکی در حسرت بوسیدن لباته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه وقتی اشتباه میکردم میگفت حوصله ات رو ندارم و میرفت ولی هیچ وقت نفهمید وقتی میرفت دلم پشت سرش مثل کاسه آب میریخت و چشمام به راه رفته اش انقدر خیره میشد تا باز سیاهی وجودش رو ببینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین صدایی که می تونین از عشقتون بشنوین وقتیه که از خواب بیدار میشه و گیج حرف میزنه !! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو لحظه های داغونی فقط یه نفر آرومت کنه ....اونم کسی که داغونت کرده.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا برای مرغابی تفریحی بیش نیست اما برای ماهی زندگیست.پس برای اونیکه عاشقته ماهی باش نه مرغابی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی ذهنم یک دنیا واست حرف دارم … ولی توی دلم یک جمله بیشتر نیست : “دوستت دارم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنَت گنـــــــــــاه باشد یا اشتــــباه گناه می کنم ، تـــــو را حتــــــی به اشتباه …..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش دنیا ساعت بود و تو عقربه های آ نا هر یک ساعت یک بار به هم میرسیدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنت تمام زندگی ام را فروختم... به جز یک صندلی شاید برمیگردی خسته باشی!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع اگر یانماسا پروانه دولانماز باشنا/نینسین پروانه عاشقدی شمین گوزیاشنا (شمع اگر نسوزد پروانه دور ان نمی چرخد/پروانه چکار کند که عاشق اشک شمع است)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیز خوردن یک بهانه است تا دستهایی رو که دوست داری محکم بگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکنان دریا پس از مدتی صدای امواج را نمیشنوند چه تلخ است قصه ی عادت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترین کنسرت دنیا صدای نفس نفس زدن تو در آغوشم بود . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آن بوته ي خاري است كه هرچه بيشتر در كندن آن از زمين تلاش شود، آن خارها بيشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ مي نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه غذايي به عشق و محبت نرسد و بي قوت بماند، يا به خواب مي رود و يا فنا مي شود و يا به علت نقص كمك از مبدأ كمال و فراواني دچار كاستي مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، نقاشي رنگ و روغني است كه طبيعت، آن را تدارك مي‌بيند و ذهن، به آن شاخ و برگ مي‌دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت بی حواس لپتو گاز گرفتی بدون یکی در حسرت بوسیدن لباته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه وقتی اشتباه میکردم میگفت حوصله ات رو ندارم و میرفت ولی هیچ وقت نفهمید وقتی میرفت دلم پشت سرش مثل کاسه آب میریخت و چشمام به راه رفته اش انقدر خیره میشد تا باز سیاهی وجودش رو ببینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین صدایی که می تونین از عشقتون بشنوین وقتیه که از خواب بیدار میشه و گیج حرف میزنه !! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو لحظه های داغونی فقط یه نفر آرومت کنه ....اونم کسی که داغونت کرده.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا برای مرغابی تفریحی بیش نیست اما برای ماهی زندگیست.پس برای اونیکه عاشقته ماهی باش نه مرغابی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی ذهنم یک دنیا واست حرف دارم … ولی توی دلم یک جمله بیشتر نیست : “دوستت دارم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنَت گنـــــــــــاه باشد یا اشتــــباه گناه می کنم ، تـــــو را حتــــــی به اشتباه …..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش دنیا ساعت بود و تو عقربه های آ نا هر یک ساعت یک بار به هم میرسیدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنت تمام زندگی ام را فروختم... به جز یک صندلی شاید برمیگردی خسته باشی!