بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از خریدن ناز کسانی که با تحریمها سازگارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت چشماتو بستی و فکر کردی دیگه نیستش و اشک اومد تو چشمات , نفست کم شد , قلبت سنگین, بدون که عاشقنه دوسش داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من باشدقبول‏!خداکندهرآنچه تودوست داری همان شود‏!چراکه قلبت آنقدروسیع ومهربان است که مطمئنم ازفردادنیابرای همه بهشت خواهد شدمطمئنم‏‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتنت را تمنامي كنم پس اهسته اهسته قدم بگذار بر روي چشمانم كه مبادا خارمژه گانم تورا برنجاند وتنهايم بگذاري


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانترين شاخه گل ازقشنگترين گلهاي باغ دلم،تقديم به تو كه خيلي گلي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرو تنهام نزار با درد و غم هام / اگه چه دلخوری از خیلی حرفام / به قرآنی که از سایش گذشتم / به مرگ هر دوتامون خیلی تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پای اشکهایم را بگیر ، تا بدانی خانه ی عشق کجاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها پر طرفدارترین بازی در بین آدمها ، بازی با “احساسات” است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نه اجبار میفهمد نه نصیحت.... آنکه لایق دوست داشتن است را دوست دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها گذشت و من امروز هنوز به هوای حرف هایت منتظر بودم... همان حرف هایی که سوار بر باد به گوشم رسید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست ریش باد آن دل که با درد عشق خواهد مرهمی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فکرنوازش دستهای منی بی آنکه بدانی این دلم است که تنها مانده دستهایم دوتایند گل من ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا هیچ کس گرسنه نیست همه روزی چند بار گول میخورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مهارت مراقبت از آنچه به ما بخشیده ای را در قلبمان بكار:زیرا ما در از دست دادن, استاد شده ایم خوب من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که آمده ای چترت را نبند چون در ایوان ما جز مهر و محبت چیز دیگری نمیبارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هر کاری گریستن است ، حتا خندیدن ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از خریدن ناز کسانی که با تحریمها سازگارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت چشماتو بستی و فکر کردی دیگه نیستش و اشک اومد تو چشمات , نفست کم شد , قلبت سنگین, بدون که عاشقنه دوسش داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من باشدقبول‏!خداکندهرآنچه تودوست داری همان شود‏!چراکه قلبت آنقدروسیع ومهربان است که مطمئنم ازفردادنیابرای همه بهشت خواهد شدمطمئنم‏‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتنت را تمنامي كنم پس اهسته اهسته قدم بگذار بر روي چشمانم كه مبادا خارمژه گانم تورا برنجاند وتنهايم بگذاري


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانترين شاخه گل ازقشنگترين گلهاي باغ دلم،تقديم به تو كه خيلي گلي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرو تنهام نزار با درد و غم هام / اگه چه دلخوری از خیلی حرفام / به قرآنی که از سایش گذشتم / به مرگ هر دوتامون خیلی تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پای اشکهایم را بگیر ، تا بدانی خانه ی عشق کجاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها پر طرفدارترین بازی در بین آدمها ، بازی با “احساسات” است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نه اجبار میفهمد نه نصیحت.... آنکه لایق دوست داشتن است را دوست دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها گذشت و من امروز هنوز به هوای حرف هایت منتظر بودم... همان حرف هایی که سوار بر باد به گوشم رسید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست ریش باد آن دل که با درد عشق خواهد مرهمی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فکرنوازش دستهای منی بی آنکه بدانی این دلم است که تنها مانده دستهایم دوتایند گل من ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا هیچ کس گرسنه نیست همه روزی چند بار گول میخورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مهارت مراقبت از آنچه به ما بخشیده ای را در قلبمان بكار:زیرا ما در از دست دادن, استاد شده ایم خوب من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که آمده ای چترت را نبند چون در ایوان ما جز مهر و محبت چیز دیگری نمیبارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هر کاری گریستن است ، حتا خندیدن ...