بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه میگفت که یک گل نشود فصل بهار چه خبر داشت که مثل تو گلی میروید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل شريفي ست. . سوختن براي كسي كه. . حتي لحظه اي برايت تب نكرد... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دست غیر دادن دانی دیوانگی ست من پشیمانم ولیکن ؛خود کرده را تدبیر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی هر کسی ، یکی هست که مثل “هیچکس” نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبیه ده نفر یه پســـــــرو میخوان پســـرٍ‎ درگـیر نفـر یازدهمه کـه نمیخوادش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندوهت را به برگها بسپار .. پائیزت به خیر ای رفیق چهار فصل من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مدت دلتنگی هایم به من بدهکاری ؟؟؟ وعده ما باشد ؟؟؟ روزی که دلتنگم شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوامت به اندازه چراغ قرمزی که بدون اربده کشی خیابون رو میبنده!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خون شد غریبانه، عذابم را ندیدی تو قفس شد سهم من اما،چه خوب آسان پریدی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتی اوج چون شاهین،از آن بالا به بی رحمی دل گنجشک کوچک را، به چنگالت دریدی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته عاشق بشی بعد بفهمی طرف دوقلو هست ....سختتر از اون اینه که عاشق یه دوقلو بشی بعد نفهمی کدومشونو دوست داری ...هرکی موافق لایک بزنه..****

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنــــی: اونی که اگه صــــــد دفعه هم ناراحتــــش کنی هربار میـــــــگه این دفعه آخـــــریه که می بخشــــــمت و بازم با اخـــــم میاد توی بغــــــلت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ماهی با سه ثانیه حافظه تُنگ و دریا یکیست ! دست من و شما درد نکند که دل تنگ آدم ها را با یک عمر حافظه توی تُنگ می اندازیم و برای ماهی ها دل می سوزانیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم گنجشکهایی که شبیه هم هستند چطور همدیگر را می شناسند ونمی دانم چند نفر  شبیه من هستند که تو دیگر مرا نمی شناسی.. نامرررد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا زندگی بدون تو انقدر سخت میشه که من احساس میکتم آخره خطه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایـــد تنــــهـــا کســـــی نیستم کـــه دوستــــت دارم امـــــــا.... کــــســـی هستم کـــه  تـــنـــهـــا تـــــــــــو را دوســـت دارم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه میگفت که یک گل نشود فصل بهار چه خبر داشت که مثل تو گلی میروید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل شريفي ست. . سوختن براي كسي كه. . حتي لحظه اي برايت تب نكرد... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دست غیر دادن دانی دیوانگی ست من پشیمانم ولیکن ؛خود کرده را تدبیر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی هر کسی ، یکی هست که مثل “هیچکس” نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبیه ده نفر یه پســـــــرو میخوان پســـرٍ‎ درگـیر نفـر یازدهمه کـه نمیخوادش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندوهت را به برگها بسپار .. پائیزت به خیر ای رفیق چهار فصل من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مدت دلتنگی هایم به من بدهکاری ؟؟؟ وعده ما باشد ؟؟؟ روزی که دلتنگم شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوامت به اندازه چراغ قرمزی که بدون اربده کشی خیابون رو میبنده!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خون شد غریبانه، عذابم را ندیدی تو قفس شد سهم من اما،چه خوب آسان پریدی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتی اوج چون شاهین،از آن بالا به بی رحمی دل گنجشک کوچک را، به چنگالت دریدی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته عاشق بشی بعد بفهمی طرف دوقلو هست ....سختتر از اون اینه که عاشق یه دوقلو بشی بعد نفهمی کدومشونو دوست داری ...هرکی موافق لایک بزنه..****

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنــــی: اونی که اگه صــــــد دفعه هم ناراحتــــش کنی هربار میـــــــگه این دفعه آخـــــریه که می بخشــــــمت و بازم با اخـــــم میاد توی بغــــــلت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ماهی با سه ثانیه حافظه تُنگ و دریا یکیست ! دست من و شما درد نکند که دل تنگ آدم ها را با یک عمر حافظه توی تُنگ می اندازیم و برای ماهی ها دل می سوزانیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم گنجشکهایی که شبیه هم هستند چطور همدیگر را می شناسند ونمی دانم چند نفر  شبیه من هستند که تو دیگر مرا نمی شناسی.. نامرررد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا زندگی بدون تو انقدر سخت میشه که من احساس میکتم آخره خطه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایـــد تنــــهـــا کســـــی نیستم کـــه دوستــــت دارم امـــــــا.... کــــســـی هستم کـــه  تـــنـــهـــا تـــــــــــو را دوســـت دارم...