بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا یادی هست من به یاد توأم... مگر آنروز که نه منی هست، نه یادی، نه خیالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل ستاره ،اصلا چرا ستاره؟ تو خورشیدی ، تو نوری ، دوسِت دارم بدجوری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براي لمس نگاهت سخت دلتنگي ميكند!به كدامين بهانه حواسش راپرت كنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هموونم که یک رووز ... میخواستم دریا بشم .. میخواستم بزرگترین ... دریای دنیا بشم ... آرزوو داشتم برم ... تا به دریا برسم ... شبو آتیش بزنم ... تا به فردا برسم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقت شده ام! چیز باارزشی جز قلب کوچکم ندارم تقدیمت کنم  تو این قلب کوچیک یه نفر جامیشه،اونم جایی برای تو آبا معشوقم میشوی در این دنیای بیکسی؟خیلی محتاجتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی کارهایت را بخشیدم جز آن تردید آخر هنگام رفتنت که هنوز مرا به برگشتنت امیدوار نگه داشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم بدانم تو هم دریا را می بینی؟ یاد من میکنی؟ حتی زمانی که در آغوش او  رو به دریا ایستاده ای...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین جاذبه نداره این حس پرواز سیب بود که اونو به سمت زمین کشوند...تلخترین جمله عاشقانه من..خوشت اومد بکوب لایکو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي اشک‌ها هستند، بي‌دليل، بي‌بهانه، يک‌دفعه‌اي، نصف‌ شبي ... عجيب، آدم را آرام مي‌کنند ... مي گويند اين اشک هاي بي بهانه سندشان به نام خـــــداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی در باد میخواند،تو را در اوج میخواهم ... برای ناز چشمانت،چه بی صبرانه می مانم... دلم تنگ است و بی یادت ، در این غربت نمیمانم... تو هستی در وجود من ،تو را هرگز نمیرانم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین بازی روزگارمان این بود... یادت هست ؟؟؟ تو چشم گذاشتی و من پنهان شدم ... و اما تو دیگری را پیدا کردی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه بعضی وقتا که خودتو و خدات تنهایین:بیای با خدای خودت یه شرطبندی کنی که اگه تو برنده شدی خدا اونیکه میخوای رو بهت بده و اگه باختی بگی خدا خودش بخشندس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تك لحظه هاي من همپاي خاطرات توست،خونه قلبم كوچيكه،اماهمش به يادتوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه می دوم،باگمان ردگام های توگم نمیشوم راستی درمیان این همه اگر،تو چقدر بایدی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حساب خیالبافی ام مگذار،اماستاره ای دارم درتاریکترین شبها فقط خواستم بدانی که میتوان دلخوش کردبه چراغهای کوچک یک هواپیما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه درد از دیگران است گاهی از نبودنشان،گاه از بودنشان....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا یادی هست من به یاد توأم... مگر آنروز که نه منی هست، نه یادی، نه خیالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل ستاره ،اصلا چرا ستاره؟ تو خورشیدی ، تو نوری ، دوسِت دارم بدجوری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براي لمس نگاهت سخت دلتنگي ميكند!به كدامين بهانه حواسش راپرت كنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هموونم که یک رووز ... میخواستم دریا بشم .. میخواستم بزرگترین ... دریای دنیا بشم ... آرزوو داشتم برم ... تا به دریا برسم ... شبو آتیش بزنم ... تا به فردا برسم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقت شده ام! چیز باارزشی جز قلب کوچکم ندارم تقدیمت کنم  تو این قلب کوچیک یه نفر جامیشه،اونم جایی برای تو آبا معشوقم میشوی در این دنیای بیکسی؟خیلی محتاجتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی کارهایت را بخشیدم جز آن تردید آخر هنگام رفتنت که هنوز مرا به برگشتنت امیدوار نگه داشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم بدانم تو هم دریا را می بینی؟ یاد من میکنی؟ حتی زمانی که در آغوش او  رو به دریا ایستاده ای...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین جاذبه نداره این حس پرواز سیب بود که اونو به سمت زمین کشوند...تلخترین جمله عاشقانه من..خوشت اومد بکوب لایکو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي اشک‌ها هستند، بي‌دليل، بي‌بهانه، يک‌دفعه‌اي، نصف‌ شبي ... عجيب، آدم را آرام مي‌کنند ... مي گويند اين اشک هاي بي بهانه سندشان به نام خـــــداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی در باد میخواند،تو را در اوج میخواهم ... برای ناز چشمانت،چه بی صبرانه می مانم... دلم تنگ است و بی یادت ، در این غربت نمیمانم... تو هستی در وجود من ،تو را هرگز نمیرانم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین بازی روزگارمان این بود... یادت هست ؟؟؟ تو چشم گذاشتی و من پنهان شدم ... و اما تو دیگری را پیدا کردی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه بعضی وقتا که خودتو و خدات تنهایین:بیای با خدای خودت یه شرطبندی کنی که اگه تو برنده شدی خدا اونیکه میخوای رو بهت بده و اگه باختی بگی خدا خودش بخشندس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تك لحظه هاي من همپاي خاطرات توست،خونه قلبم كوچيكه،اماهمش به يادتوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه می دوم،باگمان ردگام های توگم نمیشوم راستی درمیان این همه اگر،تو چقدر بایدی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حساب خیالبافی ام مگذار،اماستاره ای دارم درتاریکترین شبها فقط خواستم بدانی که میتوان دلخوش کردبه چراغهای کوچک یک هواپیما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه درد از دیگران است گاهی از نبودنشان،گاه از بودنشان....