بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می دانستم بعد از مرگم اولین اشک از چشمان چه کسی جاری می شود ، و آخرین سیاه پوش که مرا فراموش می سپارد چه کسی خواهد بود تا قبل از مرگم جانم را فدایش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورت کرده ام ، باورم کن قفسم را شکستم تنهایم مگذار من با تمام بی بالی هایم تا انتهای این دنیا با تو پرواز خواهم کرد فقط به امید روزی که با تو به اوج برسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا می داند که چه کسی به زندگی شما تعلق دارد و چه کسی ندارد . اعتماد کنید و بگذرید . هر که قرار باشد بماند ، همیشه خواهد ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم میان خنده هایت غمی نهفته است هنوز هم در عمق چشمانت کورسوی ناامیدی است. آری هنوز فراموش نکردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلنگر کوچکیست باران ... وقتی فراموش میکنیم آسمان کجاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک پشت صد ها بار توبه می کرد اگر می دانست ، بیرون آمدن از لاک آرزوی مشترکی است بین او و عقاب بالای سرش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی از زندگی چه خواهم من تو باشم،تو،پای تا سر تو زندگی گر هزار باره بود بار دیگر تو،بار دیگر تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عشق زندگی کردن، بزرگترین مبارزه زندگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاصه میگم: دوسش دارم چون زیباترین ترین هدیه زندگیمو بهم داد: یادم داد چطور عاشق باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی ناخواسته به دنیا آمدن ، مخفیانه گریستن، دیوانه وار عشق ورزیدن و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمی پذیرد مردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب تو فكرت بودم كه یه قطره اشك از چشمام جاری شد........ از اشك پرسیدم چرا اومدی؟؟؟ گفت آخه تو چشمات كسی هست كه دیگه اونجا جای من نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت هر قدر هم که دور باشد آرامم میکند و آوایی آمدنت را در گوشم زمزمه . . . چقدر رسیدنت را دوست دارم . . . آغوشم در ازدحامِ سرمای تنهایی تنها برای “تو” هنوز گرم است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حس میکنم جایی در این کرِه ی خاکی تو نفس می کشی و من از همان نفس هایت، نفس میکشم . . . تو باش ! هوایت ! بویت ! برای زِنده ماندنم کافی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من باشگفته بودی، از غرورم، از سکوتم، خسته ایمن شکستم هر دو راگفته بودم،از سکوتت،از غرورت خسته امبه خاموشی مغرورانه اتشکستی تو مرابا تو گفتماز همه تنهایی ام خستگی ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻮﺵ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﺎﺷﻪ .1 ﺑﺮﻭ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻧﻤﯿﺸﻢ .2 ﻣﺚ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺕ ﺷﻠﻮﻏﻪ .ﺑﺎﯼ .3ﺑﺮﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺵ ﺑﺒﯿﻦ ﺍﯾﻨﺎﺭﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺸﺐ ﻧﺎﻣﻮﺳﺎ ﺑﺰﺍﺭ ﺩﻣﻪ ﺩﺭ ﺁﺷﻐﺎﻟﯽ ﺑﺒﺮﻩ ...ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻤﯿﺮ ﺍﻣﺎ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﻋﺸﻖ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮ |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش تا گوشه ی صحرا بخواب ونهراس.......شیرها خاطرشان هست که آهوی منی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می دانستم بعد از مرگم اولین اشک از چشمان چه کسی جاری می شود ، و آخرین سیاه پوش که مرا فراموش می سپارد چه کسی خواهد بود تا قبل از مرگم جانم را فدایش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورت کرده ام ، باورم کن قفسم را شکستم تنهایم مگذار من با تمام بی بالی هایم تا انتهای این دنیا با تو پرواز خواهم کرد فقط به امید روزی که با تو به اوج برسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا می داند که چه کسی به زندگی شما تعلق دارد و چه کسی ندارد . اعتماد کنید و بگذرید . هر که قرار باشد بماند ، همیشه خواهد ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم میان خنده هایت غمی نهفته است هنوز هم در عمق چشمانت کورسوی ناامیدی است. آری هنوز فراموش نکردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلنگر کوچکیست باران ... وقتی فراموش میکنیم آسمان کجاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک پشت صد ها بار توبه می کرد اگر می دانست ، بیرون آمدن از لاک آرزوی مشترکی است بین او و عقاب بالای سرش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی از زندگی چه خواهم من تو باشم،تو،پای تا سر تو زندگی گر هزار باره بود بار دیگر تو،بار دیگر تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عشق زندگی کردن، بزرگترین مبارزه زندگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاصه میگم: دوسش دارم چون زیباترین ترین هدیه زندگیمو بهم داد: یادم داد چطور عاشق باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی ناخواسته به دنیا آمدن ، مخفیانه گریستن، دیوانه وار عشق ورزیدن و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمی پذیرد مردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب تو فكرت بودم كه یه قطره اشك از چشمام جاری شد........ از اشك پرسیدم چرا اومدی؟؟؟ گفت آخه تو چشمات كسی هست كه دیگه اونجا جای من نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت هر قدر هم که دور باشد آرامم میکند و آوایی آمدنت را در گوشم زمزمه . . . چقدر رسیدنت را دوست دارم . . . آغوشم در ازدحامِ سرمای تنهایی تنها برای “تو” هنوز گرم است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حس میکنم جایی در این کرِه ی خاکی تو نفس می کشی و من از همان نفس هایت، نفس میکشم . . . تو باش ! هوایت ! بویت ! برای زِنده ماندنم کافی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من باشگفته بودی، از غرورم، از سکوتم، خسته ایمن شکستم هر دو راگفته بودم،از سکوتت،از غرورت خسته امبه خاموشی مغرورانه اتشکستی تو مرابا تو گفتماز همه تنهایی ام خستگی ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻮﺵ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﺎﺷﻪ .1 ﺑﺮﻭ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻧﻤﯿﺸﻢ .2 ﻣﺚ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺕ ﺷﻠﻮﻏﻪ .ﺑﺎﯼ .3ﺑﺮﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺵ ﺑﺒﯿﻦ ﺍﯾﻨﺎﺭﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺸﺐ ﻧﺎﻣﻮﺳﺎ ﺑﺰﺍﺭ ﺩﻣﻪ ﺩﺭ ﺁﺷﻐﺎﻟﯽ ﺑﺒﺮﻩ ...ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻤﯿﺮ ﺍﻣﺎ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﻋﺸﻖ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮ |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش تا گوشه ی صحرا بخواب ونهراس.......شیرها خاطرشان هست که آهوی منی